O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-193 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LINŲ PARUOŠŲ KONTORŲ FONDĄ NR. R-193

2009-11-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Lietuvos respublikinė kontora „Linų paruošos“ (Zagotlion) (1948 m. birželio mėn.–1952-09-09)

Lietuvos respublikinė kontora „Vyr. linų paruošos“ (Glavzagotlion) (1952-09-10–1953 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos respublikinė vyriausioji linų paruošų ir pramonės kontora (Glavzagotlnoprom) (1953 m. gruodžio mėn.–1954 m. gegužės mėn.)

2. Kauno srities kontora „Linų paruošos“ (1950-09-08–1953 m. birželio mėn.)

3. Klaipėdos srities kontora „Linų paruošos“ (1950-09-08–1953 m. birželio mėn.)

4. Šiaulių srities kontora „Linų paruošos“ (1950-09-08–1953 m. birželio mėn.)

5. Vilniaus srities kontora „Linų paruošos“ (1952 m. kovo mėn.–1953 m. birželio mėn.)

6. Vilniaus tarprajoninis skyrius „Linų paruošos“ (1950-09-20–1954 m. gegužės mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1948-04-19 nutarimu Nr. 1304 apie Lietuvos respublikinės kontoros „Linų paruošos“ (Zagotlion) įsteigimą, 1948 m. birželio mėn. Vilniuje veiklą pradėjo Lietuvos respublikinė kontora „Linų paruošos“. Kontora buvo pavaldi TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginiam susivienijimui „Linų paruošos“, vėliau – TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginiam linų ir kanapių paruošų susivienijimui ,,Zagotlion“.[1]

1952-09-10 buvo patvirtinti Lietuvos respublikinės kontoros „Vyr. linų paruošos“ (Glavzagotlion) etatai, 1952-09-12 – kontoros „Vyr. linų paruošos“ įstatai.[2] Kontora buvo pavaldi TSRS paruošų ministerijos Vyriausiajai linų ir kanapių paruošų bei pirminio apdirbimo valdybai ,,Glavzagotlion“.[3]

1952 m. spalio mėn. prie Lietuvos respublikinės kontoros „Vyr. linų paruošos“ buvo prijungtas Valstybinis pirminio linų apdirbimo trestas.[4]

Dokumentuose kontora dar vadinama Lietuvos kontora „Vyr.linų paruošos“.[5]

Lietuvos respublikinė kontora „Vyr. linų paruošos“ (Glavzagotlion) dokumentuose nuo 1953 m. gruodžio mėn. vadinama Lietuvos respublikine vyriausiąja linų paruošų ir pramonės kontora (Glavzagotlnoprom).[6]Tiksli kontoros pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Kontora buvo pavaldi TSRS pramoninių plataus vartojimo prekių ministerijos Vyriausiajai linų, kanapių ir pietų luobinių kultūrų paruošų ir pirminio apdirbimo valdybai.[7]

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos ir Komunistų partijos centro komiteto 1954-05-04 nutarimu Nr. 876, Lietuvos respublikinė vyriausioji linų paruošų ir pramonės kontora (Glavzagotlnoprom) reorganizuota į Lietuvos respublikinį linų trestą.[8]

2–4. TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Lietuvos TSR 1950-09-08 įsakymu Nr. 568 buvo įsteigtos Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių sričių linų paruošų kontoros.[9] Kontoros buvo pavaldžios TSRS paruošų ministerijos įgaliotiniui Lietuvos TSR ir Lietuvos respublikinei kontorai „Linų paruošos“, vėliau – Lietuvos respublikinei kontorai „Vyr. linų paruošos“.

Dokumentuose sričių linų paruošų kontoros dar vadinamos Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių sričių kontoromis ,,Linų paruošos“.

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-05-28 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių sričių panaikinimo“ ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-03 nutarimu Nr. 391 „Dėl tvarkos sritinėms įstaigoms bei organizacijoms likviduoti ryšium su Lietuvos TSR sričių panaikinimu“ Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių sričių kontoros ,,Linų paruošos“ turėjo būti likviduotos iki 1953-06-20.[10] Tiksli kontorų likvidavimo data nenustatyta.

5. Vadovaudamasis TSRS Ministrų Tarybos 1952-02-18 nutarimu Nr. 880, TSRS paruošų ministro pavaduotojas 1952-03-28 įsakymu Nr. 416 nurodė įsteigti Vilniaus srities kontorą „Linų paruošos“. Kontoros etatai buvo patvirtinti 1952-03-22.[11] Tiksli kontoros įsteigimo data nenustatyta. Kontora buvo pavaldi TSRS paruošų ministerijos įgaliotiniui Lietuvos TSR ir Lietuvos respublikinei kontorai „Linų paruošos“, vėliau – Lietuvos respublikinei kontorai „Vyr. linų paruošos“.

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-05-28 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių sričių panaikinimo“ ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-03 nutarimu Nr. 391 „Dėl tvarkos sritinėms įstaigoms bei organizacijoms likviduoti ryšium su Lietuvos TSR sričių panaikinimu“ Vilniaus srities kontora ,,Linų paruošos“ turėjo būti likviduota iki 1953-06-20. Tiksli kontoros likvidavimo data nenustatyta.

6. Vadovaujantis TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Lietuvos TSR 1950-09-08 įsakymu Nr. 568 buvo įsteigtas Lietuvos respublikinės kontoros „Linų paruošos“ Vilniaus tarprajoninis skyrius.[12] Lietuvos respublikinės kontoros „Linų paruošos“ valdytojas 1950-09-25 įsakymu Nr. 345 nuo 1950-09-20 paskyrė Vilniaus tarprajoninio skyriaus „Linų paruošos“ direktorių. 1950-09-27 buvo patvirtinti Vilniaus tarprajoninio skyriaus ,,Linų paruošos“ etatai.[13]

Vilniaus tarprajoninis skyrius buvo pavaldus Lietuvos respublikinei kontorai „Linų paruošos“, vėliau – Vilniaus srities kontorai ,,Linų paruošos“ ir Lietuvos respublikinei „Vyr. linų paruošų ir pramonės“ kontorai.

Lietuvos respublikinę Vyriausiąją linų paruošų ir pramonės kontorą (Glavzagotlnoprom) 1954 m. gegužės mėn. reorganizavus į Lietuvos respublikinį linų trestą, Vilniaus tarprajoninis skyrius ,,Linų paruošos“ tapo pavaldus Lietuvos respublikiniam linų trestui ir veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos respublikinė kontora „Linų paruošos“ – Lietuvos respublikinė vyriausioji linų paruošų ir pramonės kontora vadovavo linų paruošų kontorų ir linų fabrikų veiklai, skirstė įmonėms lėšas ir organizavo jų aprūpinimą žaliavomis, kuru bei įrengimais.

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus sričių kontoros ,,Linų paruošos“ vadovavo rajonų ir tarprajoninių skyrių, linų ir kanapių pirminio apdirbimo gamyklų veiklai, aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo produkcijos realizavimą.

Vilniaus tarprajoninis skyrius ,,Linų paruošos“ vadovavo rajone veikusių linų paruošų punktų veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1958-08-14 iš likviduoto Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdybos Linų tresto perėmė 5 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Archyve iš priimtų bylų sudarytas Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdybos fondas Nr. R-134.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos lengvosios pramonės valdybos linų paruošų kontorų 302 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 – 8. Archyve fondui duotas Nr. R-193.

1979 m. prie fondo R-193 buvo prijungtas fondas R-134, buvęs šio fondo apyrašas Nr. 1 peršifruotas į Nr. 9.

Iš viso fonde Nr. R-193 yra 9 apyrašai, 307 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1955 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Fondo apyraše Nr. 7 yra Linų tresto 1954–1955 m. veiklos bylų, apyraše Nr. 8 įrašytos Linų tresto Vilniaus autobazės 1955–1956 m. veiklos bylos, kurios priklauso Linų tresto fondui Nr. R-192.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kauno srities kontoros veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos respublikinės kontoros „Vyr. linų paruošos“ valdytojo įsakymai ir potvarkiai, Kauno srities kontoros nuostatai, valdytojo įsakymai, ataskaitos, balansai, sąmatos, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, etatų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Šiaulių srities kontoros veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos respublikinės kontoros, Šiaulių srities kontoros valdytojo įsakymai,

kontoros ir skyrių metų, mėnesių balansai, ataskaitos apie žaliavas, fabrikų plano vykdymo ataskaitos, skyrių etatų sąrašai ir sąmatos, susirašinėjimo paruošų klausimais dokumentai, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Klaipėdos srities kontoros veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos respublikinės kontoros, Klaipėdos srities kontoros valdytojo įsakymai, tarnautojų ir darbininkų asmens bylos, kontoros nomenklatūrinių darbuotojų sąrašai, balansai, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vilniaus srities kontoros veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Vilniaus srities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai, Vilniaus srities kontoros valdytojo įsakymai, kontoros ir lino gamyklų balansai, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vilniaus tarprajoninio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Vilniaus tarprajoninio skyriaus metų balansas, sąmatos, etatų sąrašai, kasos knyga, inventorizacijos aktai, sėmenų sandėlių statybų dokumentai, tarnautojų ir darbininkų asmens sąskaitų kortelės, atlyginimų žiniaraščiai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Lietuvos respublikinė kontoros „Linų paruošos“ valdytojo įsakymai, potvarkiai, dokumentai apie apskričių ir tarprajoninių kontorų bei skyrių organizavimą, paruošų plano įvykdymą, kapitalinių statybų dokumentai, kontorų ir skyrių metų veiklos planai, balansai, išlaidų sąmatos, ataskaitos, etatų sąrašai, sričių kontorų darbuotojų atestacijų lapai, Vilniaus srities vykdomojo komiteto sprendimai, dokumentų perdavimo-priėmimo aktai, darbuotojų asmens bylos, sąrašai, atlyginimų žiniaraščiai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 123 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1947–1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų yra ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos respublikinės kontoros „Vyr. linų paruošos“ valdytojo, linų tresto valdytojo įsakymai ir potvarkiai, sričių linų paruošų kontorų ir skyrių, tresto, įmonių sąmatos, etatų sąrašai, Kauno srities kontoros nuostatai, kapitalinių investicijų finansiniai planai, ataskaitos apie žaliavų ir įrengimų panaudojimą, žinios apie linų paruošų plano įvykdymą, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, tresto įmonių kolektyvinių sutarčių patikrinimo dokumentai, tresto, sričių kontorų metų balansai, tresto, linų gamyklų gamybos, ketvirčių veiklos planai, metų išdirbio normos, įmonių ataskaitos apie išradimus ir racionalizaciniai pasiūlymai, linų gamyklų techniniai-ekonominiai rodikliai, kolektyvinės sutartys, kapitalinių statybų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Linų tresto Vilniaus autobazės veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Vilniaus autobazės direktoriaus įsakymai, autobazės personalo etatų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1955–1956 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1954 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] LCVA. F. R-193, ap. 6, b. 4, l. 9; F. R-1076, ap. 3, b. 1, l. 113; F. R-193, ap. 6, b. 7, l. 2, 23; b.47.
[2] LCVA. F. R-193, ap. 6, b. 93, l. 40; ap. 3, b. 41, l. 29.
[3] LCVA. F. R-193, ap. 7, b. 7, l. 4.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 270, l. 98; F. R-193, ap. 6, b. 93.
[5] LCVA. F. R-193, ap. 2,b. 10, l. 4.
[6] LCVA. F. R-193, ap. 7, b. 21, l. 471; ap. 2, b. 11, l. 1.; b. 12, l. 140.
[7] LCVA. F. R-193, ap. 3, b. 41, l. 26.
[8] LCVA. F. R-193, ap. 3, b. 41, l. 29, 30.
[9] LCVA. F. R-193, ap. 6, b. 47, l. 62, 66; b. 93, l. 33-34, 36, 42; ap. 7, b. 8, l. 1.
[10] LCVA. F. R-193, ap. 3, b. 4, l. 12; ap. 9, b. 3, l. 50; F. R-754, ap. 1, b. 298, l. 269.
[11] LCVA. F. R-193, ap. 6, b. 47, l. 21, 23-24.
[12] LCVA. F. R-193, ap. 6, b. 47, l. 62, 66.
[13] LCVA. F. R-193, ap. 5, b. 1, l. 52; ap. 6, b. 44, l. 39.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:55