O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-198 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TARPRAJONINIŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ PARUOŠŲ KONTORŲ FONDĄ NR. R-198

2010-01-       Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

1. Marijampolės tarprajoninė kontora „GLAVUTILSYRJO“ (Мариямпольская межрайонная контора „ГЛАВУТИЛЬСЫРЬЁ“) (1950-10-16–1952-08-25)

Marijampolės tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora ,,GLAVVTORSYRJO“ (Мариямпольская межрайонная заготовительная контора „ГЛАВВТОРСЫРЬЁ“) (1952-08-26–1955 m. spalio mėn.)

Kapsuko tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora ,,GLAVVTORSYRJO“ (Капсукская межрайонная заготовительная контора „ГЛАВВТОРСЫРЬЁ“) (1955 m. spalio mėn.–1956-03-09)

2. Vilijampolės tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora ,,GLAVVTORSYRJO“ (Вилиямпольская межрайонная заготовительная контора „ГЛАВВТОРСЫРЬЁ“) (1952 m.–1955-10-13)

Kauno tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora ,,GLAVVTORSYRJO“ (Каунасская межрайонная заготовительная контора „ГЛАВВТОРСЫРЬЁ“) (1955-10-14–1956-03-10)

3. Švenčionėlių tarprajoninė kontora „GLAVUTILSYRJO“ (Швенчионеляйская межрайонная контора „ГЛАВУТИЛЬСЫРЬЁ“) (1951-09-01–1952-08-25)

Švenčionėlių tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora ,,GLAVVTORSYRJO“ (Швенчионеляйская межрайонная заготовительная контора „ГЛАВВТОРСЫРЬЁ“) (1952-08-26–1956-03-10)

4. Telšių tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora ,,GLAVVTORSYRJO“ (Тельшяйская межрайонная заготовительная контора „ГЛАВВТОРСЫРЬЁ“) ([1952–1956 m.])

5. Ukmergės tarpapskritinė kontora „SOJUZUTIL“ (Укмергская межуездная контора „СОЮЗУТИЛЬ“) (nenustatyta–1949-04-04)

Ukmergės tarprajoninė kontora „GLAVUTILSYRJO“ (Укмергская межрайонная контора „ГЛАВУТИЛЬСЫРЬЁ“) (1949-04-05–1951-09-01)

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

1. Kapsuko tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora

Lietuvos respublikinės kontoros „GLAVUTILSYRJO“ 1950-10-16 įsakymu Nr. 195 buvo organizuota Marijampolės tarprajoninė kontora „GLAVUTILSYRJO“.[1]

Marijampolės tarprajoninė kontora „GLAVUTILSYRJO“ nuo 1952-08-26 pavadinta Marijampolės tarprajonine antrinių žaliavų paruošų kontora ,,GLAVVTORSYRJO“.

Marijampolės tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora ,,GLAVVTORSYRJO“ nuo 1955 m. spalio mėn. pavadinta Kapsuko tarprajonine antrinių žaliavų paruošų kontora ,,GLAVVTORSYRJO“.

Lietuvos respublikinės kontoros „GLAVVTORSYRJO“ 1956-03-09 įsakymu Nr. 27 Kapsuko tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora ,,GLAVVTORSYRJO“ buvo likviduota.[2]

2. Kauno tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora

Tiksli data, kada buvo organizuota Vilijampolės tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora „GLAVVTORSYRJO“, nenustatyta. Lietuvos respublikinės kontoros „GLAVVTORSYRJO“ 1952-10-21 įsakymu Nr. 174 buvo paskirtas Vilijampolės tarprajoninės antrinių žaliavų paruošų kontoros valdytojas.[3]

Lietuvos respublikinės kontoros „GLAVVTORSYRJO“ 1955-10-14 įsakymu Nr. 167 Vilijampolės tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora „GLAVVTORSYRJO“ pavadinta Kauno tarprajonine antrinių žaliavų paruošų kontora „GLAVVTORSYRJO“.[4]

Lietuvos respublikinės kontoros „GLAVVTORSYRJO“ 1956-03-10 įsakymu Nr. 31 Kauno tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora „GLAVVTORSYRJO“ buvo likviduota.[5]

3. Švenčionėlių tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora

Lietuvos respublikinės kontoros „GLAVUTILSYRJO“ 1951-09-01 įsakymu Nr. 123 buvo organizuota Švenčionėlių tarprajoninė kontora „GLAVUTILSYRJO“.[6]

Švenčionėlių tarprajoninė kontora „GLAVUTILSYRJO“ nuo 1952-08-26 pavadinta Švenčionėlių tarprajonine antrinių žaliavų paruošų kontora ,,GLAVVTORSYRJO“.

Lietuvos respublikinės kontoros „GLAVVTORSYRJO“ 1956-03-10 įsakymu Nr. 30 Švenčionėlių tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora „GLAVVTORSYRJO“ buvo likviduota.[7]

4. Telšių tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora

Tiksli data, kada buvo organizuota Telšių tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora „GLAVVTORSYRJO“, nenustatyta. 1952 m. kontora jau veikė.

Tiksli data, kada Telšių tarprajoninė antrinių žaliavų paruošų kontora baigė veiklą, nenustatyta. 1956 m. kontora dar veikė.

5. Ukmergės tarprajoninė kontora

Data, kada buvo organizuota Ukmergės tarpapskritinė kontora „SOJUZUTIL“, nenustatyta.

Lietuvos respublikinės kontoros „GLAVUTILSYRJO“ 1949-04-05 įsakymu Nr. 1 Ukmergės tarpapskritinė kontora „SOJUZUTIL“ buvo pertvarkyta į Ukmergės tarprajoninę kontorą „GLAVUTILSYRJO“.[8]

Lietuvos respublikinės kontoros „GLAVUTILSYRJO“ 1951-09-01 įsakymu Nr. 123 Ukmergės tarprajoninė kontora „GLAVUTILSYRJO“ buvo likviduota.[9]

Sudarytojų funkcijos

Tarprajoninės antrinių žaliavų paruošų kontoros buvo atsakingos už antrinių žaliavų bei pramonės atliekų paruošimą ir jų pirminį apdirbimą.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. gegužės mėn. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 76 Tarprajoninių antrinių žaliavų paruošų kontorų bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5.

1983-01-25 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 1 byla, 1985–1986 m. į apyrašą Nr.5 – 3 bylos.

1994-05-17 iš Spirito ir alaus pramonės tresto fondo Nr. R-91 buvo atkeltos 2 bylos, kurios papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 5.

Iš viso fonde Nr. R-198 yra 4 apyrašai, 82 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Švenčionėlių tarprajoninės antrinių žaliavų paruošų kontoros veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti kontoros valdytojo įsakymai veiklos ir personalo klausimais, metų darbo ataskaitos, algų žiniaraščiai, asmens kortelės ir bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1956 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Telšių tarprajoninės antrinių žaliavų paruošų kontoros tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašytos kontoros tarnautojų asmens bylos.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1955 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Ukmergės tarprajoninės kontoros veiklos bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti Lietuvos respublikinės kontoros „GLAVUTILSYRJO“ tvarkomieji dokumentai, kontoros valdytojo įsakymai veiklos ir personalo klausimais, etatų sąrašai ir metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1951 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Kapsuko ir Kauno tarprajoninių antrinių žaliavų paruošų kontorų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašyti kontorų valdytojų įsakymai veiklos ir personalo klausimais, tarnautojų ir darbininkų asmens sąskaitos ir bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-198, ap. 5, b. 14, l. 2.
[2] LCVA. F. R-198, ap. 5, b. 11, l. 3.
[3] LCVA. F. R-198, ap. 5, b. 8, l. 13.
[4] LCVA. F. R-198, ap. 5, b. 9, l. 36.
[5] LCVA. F. R-198, ap. 5, b. 10, l. 4.
[6] LCVA. F. R-198, ap. 2, b. 1, l. 1.
[7] LCVA. F. R-198, ap. 2, b. 5, l. 21.
[8] LCVA. F. R-198, ap. 4, b. 1, l. 44.
[9] LCVA. F. R-198, ap. 4, b. 3, l. 11.
  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-08 13:32