O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-300 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS PARUOŠŲ MINISTERIJOS VISASĄJUNGINIO SISIVIENIJIMO „GRŪDŲ PARUOŠOS“ LIETUVOS RESPUBLIKINĖS KONTOROS FONDĄ NR. R-300

2010-09-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

TSRS paruošų liaudies komisariato Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikinė kontora (Литовская республиканская контора Всесоюзного объединения „ЦЕНТРОЗАГОТЗЕРНО“ Народного комиссариата заготовок СССР) (1941-02-12–1941 m. birželio mėn., 1944-08-01–1946-03-14)

TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikinė kontora (Литовская республиканская контора Всесоюзного объединения „ЦЕНТРОЗАГОТЗЕРНО“ Министерства заготовок СССР) (1946-03-15–1953-03-14)

TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikinė kontora (Литовская республиканская контора Всесоюзного объединения „ЦЕНТРОЗАГОТЗЕРНО“ Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР) (1953-03-15–1953-11-20)

TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ Lietuvos respublikinė kontora (Литовская республиканская контора Всесоюзного объединения „ЗАГОТЗЕРНО“ Министерства заготовок СССР) (1953-11-21–1956-06-18

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-02-12 nutarimu Nr. 102 buvo įsteigta TSRS paruošų liaudies komisariato Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikinė kontora.[1]

Prasidėjus 1941 m. birželio mėn. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, TSRS paruošų liaudies komisariato Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikinė kontora nutraukė veiklą.

TSRS paruošų liaudies komisariato Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikinė kontora 1944-08-01 atkūrė savo veiklą.[2]

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1946-03-15 įstatymu dėl liaudies komisariatų pertvarkymo į ministerijas, TSRS paruošų liaudies komisariato Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikinė kontora pavadinta TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikine kontora.[3]

TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1953-03-15 įstatymu TSRS paruošų ministerija buvo reorganizuota į TSRS žemės ūkio ir paruošų ministeriją. TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikinė kontora pavadinta TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikine kontora.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-11-21 įsaku buvo atkurta visasąjunginė TSRS paruošų ministerija. TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikinė kontora pavadinta TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ Lietuvos respublikine kontora.[4]

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1956-06-02 nutarimu Nr.744, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-06-19 nutarimu Nr. 283 „Dėl Grūdų produktų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organizavimo“ buvusios TSRS paruošų ministerijos respublikinių organizacijų bazėje buvo įsteigta Grūdų produktų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[5]

TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ Lietuvos respublikinė kontora baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

TSRS paruošų liaudies komisariato Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikinė kontora - TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ Lietuvos respublikinė kontora organizavo grūdų supirkimą, pervežimą ir sandėliavimą respublikoje, vadovavo miltų, kruopų, elevatorių pramonei, atsakė už gyventojų aprūpinimą grūdų produktais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965 m. archyve rasti 3 kg TSRS paruošų liaudies komisariato Visasąjunginio susivienijimo „CENTROZAGOTZERNO“ Lietuvos respublikinės kontoros netvarkyti pavieni dokumentai.

1967-11-20 dokumentai sutvarkyti: buvo sudaryta 21 byla, kuri įrašyta į apyrašą Nr. 1. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2009-12-23 iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 238 TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ Lietuvos respublikinės kontoros 1944–1956 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

2010 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ Lietuvos respublikinė kontora“.

Iš viso fonde Nr. R-300 yra 2 apyrašai, 259 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1944–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ (В/О „ЗАГОТЗЕРНО“) Lietuvos respublikinės kontoros 1945–1956 m. slaptos raštvedybos dokumentai įrašyti Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausiosios grūdų produktų valdybos fonde Nr. R-549 (apyrašas Nr. 2).

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS paruošų ministerijos Visasąjunginio susivienijimo „Grūdų paruošos“ tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Lietuvos TSR įsakymai, kontoros valdytojo įsakymai veiklos klausimais, darbo planai, ataskaitos apie grūdinių kultūrų paruošas, darbo ir personalo ataskaitos, kontoros ir paruošų punktų etatų sąrašai, metų balansai, sąmatos, kolektyvinės sutartys, kapitalinės statybos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 238 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941-04-14, Nr. 7, psl. 397.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.R-300, ap. 2, b. 3, l. 68 - 69.
[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.
[4] LCVA. F. R-987, ap.1, b. 3,2 tomas, l. 49 - 52.
[5] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 399, l. 208.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:58