O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-48 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS PARUOŠŲ MINISTERIJOS VALSTYBINĖS INSPEKCIJOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ KOKYBEI TIKRINTI LIETUVOS RESPUBLIKINĖS VALDYBOS FONDĄ NR. R-48

2010-09-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

TSRS paruošų liaudies komisariato Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinė valdyba (Литовскoe республиканскoe упрaвлeниe Госинспекции по качеству сельскохозяйствeнных продуктов Народного комиссариата заготовок СССР) (1941-05-13–1941 m. birželio mėn., [1944-04-05]–1946-03-14)

TSRS paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinė valdyba (Литовскoe республиканскoe упрaвлeниe Госинспекции по качеству сельскохозяйствeнных продуктов Министерства заготовок СССР) (1946-03-15–1953-03-14)

TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinė valdyba (Литовскoe республиканскoe упрaвлeниe Госинспекции по качеству сельскохозяйствeнных продуктов Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР) (1953-03-15–1953-11-20)

TSRS paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinė valdyba (Литовскoe республиканскoe упрaвлeниe Госинспекции по качеству сельскохозяйствeнных продуктов Министерства заготовок СССР) (1953-11-21–1956-06-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-05-13 nutarimu Nr. 494 buvo įsteigta TSRS paruošų liaudies komisariato Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinė valdyba.[1]Valdyba buvo pavaldi TSRS paruošų liaudies komisariato Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Centro valdybai (Центральное управление Госинспекции по качеству сельскохозяйствeнных продуктов „ЦУГИК“ Народного комиссариата заготовок СССР).

TSRS paruošų liaudies komisariato Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinės valdybos veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Tiksli data, kada 1944 m. TSRS paruošų liaudies komisariato Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinė valdyba atkūrė veiklą, nenustatyta. Valstybinė etatų komisija prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1944-04-05 patvirtino TSRS paruošų liaudies komisariato Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinės valdybos etatų sąrašą.[2]

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1946-03-15 įstatymu dėl liaudies komisariatų pertvarkymo į ministerijas, TSRS paruošų liaudies komisariato Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinė valdyba pavadinta TSRS paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikine valdyba.[3]

TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1953-03-15 įstatymu TSRS paruošų ministerija buvo reorganizuota į TSRS žemės ūkio ir paruošų ministeriją. TSRS paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinė valdyba pavadinta TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikine valdyba.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-11-21 įsaku buvo atkurta visasąjunginė TSRS paruošų ministerija. TSRS žemės ūkio ir paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinė valdyba pavadinta TSRS paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikine valdyba.

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1956-06-02 nutarimu Nr. 744 ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-06-19 nutarimu Nr. 283 „Dėl Grūdų produktų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organizavimo“ buvusios TSRS paruošų ministerijos respublikinių organizacijų bazėje buvo įsteigta Grūdų produktų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[4]

TSRS paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinė valdyba baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

TSRS paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinė valdyba inspektavo ir kontroliavo daržovių, vaisių, bulvių ir plaušų kokybę visose paruošų organizacijose, išduodavo kokybės sertifikatus, tikrino finansinio atsiskaitymo su produkcijos tiekėjais dokumentus, kontroliavo kaip paruošų punktuose laikomasi daržovių, vaisių, bulvių ir plaušų saugojimo, rūšiavimo, įpakavimo, sandėliavimo ir transportavimo taisyklių ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1959-01-20. Fonde buvo 119 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 1l.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2009-12-28 iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 19 TSRS paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Lietuvos respublikinės valdybos bylų, įrašytų apyraše Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-48 yra 3 apyrašai, 138 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Vaisių ir daržovių bei Plaušų inspekcijų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, TSRS paruošų ministerijos Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Centro valdybos tvarkomieji dokumentai, darbo planai ir ataskaitos, pasitarimų protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valdybos struktūrinius padalinius ir chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vaisių ir daržovių bei Plaušų inspekcijų veiklos bylų apyrašas Nr. 1l

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, vaisių, daržovių, bulvių ir linų žaliavos kokybės kontrolės aktai ir sertifikatai, bulvių ir daržovių saugojimo techninės bazės patikrinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valdybos struktūrinius padalinius ir chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1l įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, TSRS paruošų ministerijos ir Valstybinės inspekcijos žemės ūkio produktų kokybei tikrinti Centro valdybos tvarkomieji dokumentai, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai, buhalterijos ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.R-754, ap. 1, b. 8, l. 271.
[2] LCVA. F. R-48, ap. 2, b. 2, l. 1.
[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 399, l. 208.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:52