O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-49 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS PARUOŠŲ MINISTERIJOS ĮGALIOTINIO LIETUVOS TSR FONDĄ NR. R-49

2010-01-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

TSRS paruošų liaudies komisariato įgaliotinis Lietuvos TSR (1941-02-13–1941 m. birželio mėn., 1944 m. liepos mėn.–1946-03-14)

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR (1946-03-15–1953-05-17)

Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausioji žemės ūkio produktų paruošų valdyba (1953-05-18–1954-01-05)

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR (1954-01-06–1956-01-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-02-13 nutarimu Nr. 103 buvo paskirtas TSRS paruošų liaudies komisariato įgaliotinis Lietuvos TSR.[1]

TSRS paruošų liaudies komisariato įgaliotinio Lietuvos TSR veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

1944 m. liepos mėn. TSRS paruošų liaudies komisariato įgaliotinis Lietuvos TSR atkūrė veiklą.

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1946-03-15 įstatymu „Dėl TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į TSRS Ministrų Tarybą“ TSRS paruošų liaudies komisariato įgaliotinis Lietuvos TSR pavadintas TSRS paruošų ministerijos įgaliotiniu Lietuvos TSR.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių-respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija, Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija, TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Lietuvos TSR valdyba, Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija ir kitos įstaigos buvo sujungtos į Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministeriją.[3] Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos 1953-05-18 įsakymu Nr. 37 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos centrinio aparato struktūros“ TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Lietuvos TSR valdyba buvo pertvarkyta į Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausiąją žemės ūkio produktų paruošų valdybą.[4]

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1953-12-21 nutarimu Nr. 2980 ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-01-06 nutarimu Nr. 6 „Dėl paruošų ministerijos įgaliotinių valdybų organizavimo“ buvo organizuota TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Lietuvos TSR valdyba.[5]

Vadovaujantis Sovietų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto ir TSRS Ministrų Tarybos 1956-01-24 nutarimu Nr. 96 bei TSRS paruošų ministerijos 1956-01-31 įsakymu Nr. 62 TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR buvo atleistas iš pareigų, jo valdyba baigė veiklą.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR kontroliavo kaip respublikoje vykdomas žemės ūkio produktų valstybės paruošų planas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1956-03-09 iš likviduojamos TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Lietuvos TSR įstaigos perėmė 1223 bylas.

1959-01-21 fonde buvo 1686 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1– Nr. 4.

1967-12-28 buvo atrinkta ir sunaikinta 330 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 2 ir Nr. 3.

1968–08-10 fonde buvo 5 apyrašai (Nr. 1, Nr. 1s, Nr. 2–4), 1477 bylos. Apyrašo Nr. 1s ir jame įrašytų 72 bylų perdavimo archyvui data ir šaltinis nenustatyti.

1987-10-21 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto perėmė 56 TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Lietuvos TSR bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 3.

1994-06-06 apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 5.

2000-10-02 apyrašas Nr. 1 pertvarkytas: patikslinta 671 bylos antraštė, sudarytos 5 naujos bylos.

Iš viso fonde Nr. R-49 yra 5 apyrašai, 1538 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmens kortelių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal miestų ir rajonų pavadinimus bei asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 676 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti įgaliotinio įsakymai veiklos ir personalo klausimais, darbo planai, ataskaitos apie personalą, finansų ataskaitos, pasitarimų protokolai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, etatų sąrašai, darbuotojų asmens bylos ir sąrašai, buhalterijos dokumentai, kasos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis. Darbuotojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 552 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų, TSRS paruošų ministerijos tvarkomieji dokumentai, įgaliotinio įsakymai veiklos klausimais, įgaliotinio valdybos revizijos aktai, paruošų planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, valstiečių skundai dėl žemės ūkio produktų paruošų, etatų sąrašai, darbuotojų atestacijos dokumentai, algų žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis ir temas.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 134 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Darbo knygelių bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos darbuotojų darbo knygelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 104 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, TSRS paruošų ministerijos tvarkomieji dokumentai, žemės ūkio produktų paruošų planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie žemės ūkio produktų pristatymą centralizuotiems vartotojams.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1952 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941-04-17, Nr. 7, psl. 398.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.
[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.
[4] LCVA. F. R-49, ap. 2, b. 210, l. 269.
[5] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 329, l. 126.
[6] LCVA. F. R-49, ap. 2, b. 578, l. 80.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:53