O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 357 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIVADIJOS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ REIKALŲ KOMISIJOS FONDĄ NR. 357

2006-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vaikų vasaros stovyklų reikalų komisija prie Vyriausybės delegato Vilniuje įstaigos (Komisja do Spraw Kolonji Letnich przy Urzędzie Delegata Rządu w Wilnie) (1923-04-01–1924 m.)

Vilniaus vaivadijos vaikų vasaros stovyklų reikalų komisija (Wojewódzka Komisja do Spraw Kolonji Letnich w Wilnie) (1924 m.–1938 m. gegužė)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vaikų vasaros stovyklų reikalų komisija prie Vyriausybės delegato Vilniuje įstaigos įsteigta 1923-04-01, remiantis Lenkijos Respublikos sveikatos ministro 1922-02-22 potvarkiu.

Nuo 1924 m. komisija vadinama Vilniaus vaivadijos vaikų vasaros stovyklų reikalų komisija.1 Pavadinimo pasikeitimo teisinis pagrindas ir tiksli data nenustatyta.

Komisija buvo pavaldi Vaikų vasaros stovyklų tarybai, veikusiai prie Sveikatos ministerijos, nuo 1924 m. pradžios - prie Darbo ir socialinės rūpybos ministerijos, nuo 1932-07-27 – prie Socialinės rūpybos ministerijos. 2

Vilniaus vaivadijos vaikų vasaros stovyklų reikalų komisija buvo likviduota 1938 m. gegužės mėn. Jos veiklos sritis perėmė Vilniaus vaivadijos valdybos Darbo, rūpybos ir sveikatos skyrius bei Pagalbos vaikams ir jaunimui vaivadijos komitetas Vilniuje.3 Tiksli komisijos veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus vaivadijos vaikų vasaros stovyklų reikalų komisija rūpinosi vaikų vasaros stovyklų organizavimu, finansavimu, prižiūrėjo stovyklų veiklą, kontroliavo, kad būtų teisingai atrenkami vaikai į stovyklas, rėmė komunalinių įstaigų, visuomeninių organizacijų veiklą vaikų vasaros stovyklų organizavimo srityje, propagavo vasaros stovyklų tikslus ir svarbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus vaivadijos vaikų vasaros stovyklų reikalų komisijos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1948-08-25 buvo įrašytos Vilniaus vaivadijos vaikų vasaros stovyklų reikalų komisijos 5 neaprašytos bylos.

Sutvarkius neaprašytus dokumentus, 1967-01-23 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 357 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo lėšų paskirstymo vasaros stovykloms klausimais dokumentai; stovyklų vadovų kvalifikacijos kėlimo kurso paskaitų tvarkaraštis; valstybės dvaro Mazuriškėse statybos ir remonto darbų sąmatos ir darbuotojų algų lapai; komisijos finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 357 apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos valstybės centrinis archyvas (toliau – LCVA). F. 51, ap. 15, b. 2748, l. 116, 153, 154, 229, 238.

2 LCVA. F. 51, ap. 12, b. 269, l. 132–134. Dziennik Urzędowy Rzeczypspolitej Polskiej, 1924, Nr. 9-86, 1932, Nr. 64-597.

3 LCVA. F. 51, ap. 12, b. 3032, l. 477.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:10