O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-571 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UŽSIENIO TURIZMO VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-571

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės akcinės bendrovės ,,Inturistas“ Vilniaus skyrius (nenustatyta–[1985 m.])

Užsienio turizmo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1974-01-10–1988-04-14)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada pradėjo veikti Visasąjunginės akcinės bendrovės ,,Inturistas“ Vilniaus skyrius, nenustatyta. Užsienio turistai galėjo lankyti Vilnių nuo 1960 m.1

Dokumentuose ,,Inturisto“ Vilniaus skyrius taip pat buvo vadinamas Visasąjunginės akcinės bendrovės ,,Inturistas“ Lietuvos TSR skyriumi.

Tiksli data, kada Visasąjunginės akcinės bendrovės ,,Inturistas“ Vilniaus skyrius baigė veiklą, nenustatyta. 1985 m. ,,Inturisto“ Vilniaus skyrius dar veikė.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1974-01-10 nutarimu Nr. 15 buvo įsteigta Užsienio turizmo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.2 Užsienio turizmo valdybaperėmė dalį Visasąjunginės akcinės bendrovės ,,Inturistas“ Lietuvos TSR skyriaus funkcijų. Užsienio turizmo valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir TSRS valstybiniam užsienio turizmo komitetui.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir TSRS valstybinio užsienio turizmo komiteto 1988-04-14 nutarimu Nr. 92/131 Užsienio turizmo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo pertvarkyta į TSRS valstybinio užsienio turizmo komiteto Lietuvos valdybą.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Visasąjunginės akcinės bendrovės ,,Inturistas“ Vilniaus skyrius organizavo užsienio turistų priėmimą ir jų ekskursijas Lietuvoje.

Užsienio turizmo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos vadovavo per TSRS valstybinį užsienio turizmo komitetą organizuojamam užsienio turizmui respublikos teritorijoje ir Lietuvos gyventojų turizmui į užsienį. Valdyba rūpinosi užsienio turistų priėmimu, turizmo materialine ir technine baze, turistinių maršrutų rengimu, leido reklaminius leidinius, kontroliavo, kaip įmonės ir organizacijos laikosi užsienio turistų priėmimo ir aptarnavimo taisyklių.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 1990-04-19 iš TSRS valstybinio užsienio turizmo komiteto Lietuvos valdybos perėmė 81 Užsienio turizmo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylą, įrašytą į apyrašą Nr. 1.

LCVA fondas buvo pavadintas ,,TSRS valstybinio užsienio turizmo komiteto Lietuvos valdyba“.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Užsienio turizmo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos“.

Iš viso fonde Nr. R-571 yra 1 apyrašas, 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1988 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Užsienio turizmo valdybos kolegijos nutarimai, Visasąjunginės akcinės bendrovės ,,Inturistas“ Vilniaus skyriaus ir Užsienio turizmo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos darbo ataskaitos, susirašinėjimo turistų aptarnavimo, naujų turistinių maršrutų, viešbučių statybos ir kitais klausimais dokumentai, turistų priėmimo ir valiutos pervedimo planai, slaptos raštvedybos bylų perdavimo-priėmimo, sunaikinimo aktai, slaptos raštvedybos bylų nomenklatūra.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1988 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-571, ap. 1, b. 1, l. 1.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1133, l. 114.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1567, l. 25.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:03