O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-632 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKINĖS TURIZMO IR EKSKURSIJŲ TARYBOS IR EKSKURSIJŲ VALDYBOS FONDĄ NR. R-632

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos turistinių kelionių biuras (1958 m.–1959 m. balandžio mėn.)

Lietuvos respublikinė turizmo-ekskursijų valdyba (1959 m. balandžio mėn.–1962 m. rugsėjo mėn.)

Lietuvos respublikinė turizmo taryba (1962 m. rugsėjo mėn.–1969-09-23)

Lietuvos respublikinė turizmo ir ekskursijų taryba (1969-09-24–1990 m.)

2. Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus Ekskursijų biuras (1961-02-01–1964-02-28)

Ekskursijų valdyba (1964-02-29–1966-12-09)

Lietuvos TSR kultūros ministerijos Ekskursijų valdyba (1966-12-10 –1969-07-31)

Lietuvos respublikinės turizmo tarybos Ekskursijų valdyba (1969-08-01–1969-09-23)

Lietuvos respublikinės turizmo ir ekskursijų tarybos Ekskursijų valdyba (1969-09-24–1969-12-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Tiksli data, kada pradėjo veikti Lietuvos turistinių kelionių biuras, nenustatyta. 1958 m. rugsėjo mėn. biuras jau veikė.1

Nuo 1959 m. balandžio mėn. Lietuvos turistinių kelionių biuras vadinamas Lietuvos respublikine turizmo-ekskursijų valdyba.2 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Nuo 1962 m. rugsėjo mėn. Lietuvos respublikinė turizmo-ekskursijų valdyba vadinama Lietuvos respublikine turizmo taryba.3 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Lietuvos respublikinės turizmo tarybos prezidiumo 1969-09-24 nutarimu Lietuvos respublikinė turizmo taryba pavadinta Lietuvos respublikine turizmo ir ekskursijų taryba.4

Įstaiga buvo pavaldi Lietuvos respublikinei profesinių sąjungų tarybai bei sąjunginei Centrinei turizmo ir ekskursijų valdybai, vėliau – Centrinei turizmo tarybai, Centrinei turizmo ir ekskursijų tarybai.

Tiksli data, kada Lietuvos respublikinė turizmo ir ekskursijų taryba baigė veiklą, nenustatyta. 1990 m. Lietuvos respublikinės turizmo ir ekskursijų tarybos funkcijas perėmė Lietuvos turizmo taryba.

2. Vadovaujantis Lietuvos TSR kultūros ministro 1961-01-26 įsakymu Nr. 26 nuo 1961-02-01 buvo įsteigtasVilniaus miesto vykdomojo komiteto Kultūros skyriausEkskursijų biuras. Biuras buvo pavaldus kultūros ministerijai ir Vilniaus darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyriui.5

Lietuvos TSR kultūros ministro 1964-02-29 įsakymu Nr. 78 Vilniaus miesto ekskursijų biuras reorganizuotas į Ekskursijų valdybą, pavaldžią Vilniaus miesto vykdomajam komitetui ir Kultūros ministerijai.6

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1966-12-10 nutarimu Nr. 493 Ekskursijų valdyba reorganizuota į Lietuvos TSR kultūros ministerijos Ekskursijų valdybą.7

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos 1969-07-17 nutarimu Nr. 307 Lietuvos TSR kultūros ministerijos Ekskursijų valdyba nuo 1969-08-01 tapo pavaldi Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybai.8Valdyba pavadinta Lietuvos respublikinės turizmo tarybos Ekskursijų valdyba. Nuo 1969-09-24 valdyba pavadinta Lietuvos respublikinės turizmo ir ekskursijų tarybos Ekskursijų valdyba.

Nuo 1970-01-01 įsigaliojus naujiems Lietuvos respublikinės turizmo ir ekskursijų tarybos etatams, Lietuvos respublikinės turizmo ir ekskursijų tarybos Ekskursijų valdyba veiklą baigė.9

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Lietuvos turistinių kelionių biuras, vėliau Lietuvos respublikinė turizmo-ekskursijų valdyba, Lietuvos respublikinė turizmo taryba, Lietuvos respublikinė turizmo ir ekskursijų taryba rūpinosi vidaus turizmu, vadovavo turistų klubų, bazių, ekskursijų biurų veiklai. Organizavo poilsį turizmo bazėse, turistų sąskrydžius, šventes, varžybas, turistinius žygius, ekskursijas Lietuvoje ir TSRS.

2. Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Kultūros skyriausEkskursijų biuras rengė ekskursijas po Vilnių ir jo apylinkes.

Ekskursijų valdyba rengė ekskursijas po Vilnių, jo apylinkes bei kitas žymias Lietuvos vietas, vadovavo respublikos ekskursijų biurams ir kontroliavo jų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1999-07-08 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Elturas“ perėmė 605 Lietuvos respublikinės turizmo ir ekskursijų tarybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1, bei 68 Ekskursijų valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvos respublikinė turizmo ir ekskursijų taryba ir Ekskursijų valdyba“.

Iš viso fonde Nr. R-632 yra 2 apyrašai, 673 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Lietuvos respublikinės turizmo ir ekskursijų tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tarybos prezidiumo nutarimai, posėdžių protokolai, tarybos kolegijos nutarimai, įstaigos vadovų įsakymai ir potvarkiai, tarybos ir skyrių darbo planai, ataskaitos, susirašinėjimo turistinių žygių, varžybų bei ekskursijų organizavimo ir tikrinimo, reklamos klausimais dokumentai, ekskursijų recenzijos, temų ir maršrutų aprašymai, tikrintų ekskursijų kortelės, tarybos, ekskursijų biurų, turistinių bazių bei turistų klubų ūkiniai-finansiniai planai, metiniai balansai, etatų sąrašai, sąmatos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 605 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos turistinių kelionių biuro ir jam pavaldžių įstaigų ūkiniai-finansiniai planai, balansai, etatų sąrašai, sąmatos,

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai Ekskursijų valdybos veiklos klausimais, Ekskursijų valdybos vadovų įsakymai, gamybinių pasitarimų protokolai, Ekskursijų valdybos, Ekskursijų biuro nuostatai, darbo planai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo biuro steigimo, ekskursijų organizavimo klausimais dokumentai, pirmųjų ekskursijų vadovų parengimo, Vilniaus Katedros ir Dominikonų bažnyčios požemių remonto dokumentai, paruoštų ekskursijų temų recenzijos, Ekskursijų valdybos ir ekskursijų biurų finansiniai planai, sąmatos, balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1969 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-632, ap. 2, b. 2, l. 158-161.

2 LCVA. F. R-632, ap. 2, b. 2, l. 23, 24.

3 LCVA. F. R-632, ap. 1, b. 5, l. 26, 27.

4 LCVA. F. R-632, ap. 1, b. 91a, l. 146.

5 Lietuvos literatūros ir meno archyvas. F. 342, ap. 1, b. 944, l. 81; LCVA. F. R-632, ap. 2, b. 1.

6 Lietuvos literatūros ir meno archyvas. F. 342, ap. 1, b. 1264, l. 105-107.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 862, l. 89-92.

8 LCVA. F. R-754, ap. 1. b. 968, l. 239, 242.

9 LCVA. F. R-632, ap. 1, b. 98, l. 311; ap. 2, b. 60.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:07