O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-957 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKINIO TARPKOLŪKINIŲ KURORTINIŲ ĮSTAIGŲ SUSIVIENIJIMO FONDĄ NR. R-957

2008-06- Nr.SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos respublikinis žemės ūkio darbuotojų poilsio įstaigų susivienijimas (1967-12-27–1983-11-15)

Lietuvos respublikinis tarpkolūkinių kurortinių įstaigų susivienijimas (1983-11-16–1991-10-12)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1967-10-21 nutarimu Nr. 462 „Dėl priemonių žemės ūkio darbuotojų sanatoriniam gydymui bei jų poilsio organizavimui toliau gerinti“1 respublikinio kolūkių, tarybinių ūkių ir kitų žemės ūkio įmonių ir organizacijų, pareiškusių norą dalyvauti kooperatinėje poilsio įstaigų statyboje ir eksploatacijoje, rajonų įgaliotinių susirinkime 1967-12-27 įsteigtas Lietuvos respublikinis žemės ūkio darbuotojų poilsio įstaigų susivienijimas.2

Lietuvos respublikinis žemės ūkio darbuotojų poilsio įstaigų susivienijimas buvo pavaldus Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai.

1983-11-16 poilsio įstaigų susivienijimo įgaliotinių susirinkime priimti nauji susivienijimo nuostatai,3susivienijimas pavadintas Lietuvos respublikiniu tarpkolūkinių kurortinių įstaigų susivienijimu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-10-12 nutarimu Nr. 421 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1991-10-25 įsakymu Nr. 281 Lietuvos respublikinis tarpkolūkinių kurortinių įstaigų susivienijimas likviduotas.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos respublikinio žemės ūkio darbuotojų poilsio įstaigų susivienijimas kaupė kolūkių, tarybinių ūkių ir kitų žemės ūkio įmonių ir organizacijų lėšas kooperatinei sanatorijų, pensionatų, poilsio namų, pionierių stovyklų ir kt. objektų žemės ūkio darbuotojams statybai ir eksploatacijai.

Lietuvos respublikinis tarpkolūkinių kurortinių įstaigų susivienijimas vadovavo susivienijimui priklausančių sanatorijų, poilsio namų, pionierių stovyklų ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklai, statė, plėtė ir rekonstravo sanatorijas, poilsio namus, pionierių stovyklas ir kitus objektus, kontroliavo lėšų panaudojimą ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2006-09-26 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 171 Lietuvos respublikinio tarpkolūkinių kurortinių įstaigų susivienijimo bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-957 yra 1 apyrašas, 171 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1992 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti įgaliotinių susirinkimų, susivienijimo tarybos ir valdybos posėdžių protokolai ir nutarimai, potvarkiai ir įsakymai veiklos klausimais, susivienijimo ir jam pavaldžių įstaigų finansiniai ūkiniai planai ir metų suvestinės apyskaitos, išlaidų sąmatos, kapitalinės statybos ir statybos projektavimo darbų metų tituliniai sąrašai, projektavimo sutartys ir ataskaitos, susirašinėjimo objektų ekspertizės klausimais dokumentai, ekspertų išvados ir ekspertizės techninio biuro nutarimai statybos klausimais, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, likvidacinės komisijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis. Dokumentų rūšys į aprašą įrašytos pagal svarbumą. Dokumentų rūšies ribose bylos susistemintos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašytas 171 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1992 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 905, l. 12.

LCVA. F. R-957 ap. 1, b. 1, l. 1.

LCVA. F. R-957 ap. 1, b. 92, l. 42 -56.

4 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvas. F. 60, ap. 1, b. 523, l. 306.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:08