O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1332 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AKCINĖS BENDROVĖS ,,PAŽANGOS“ SPAUSTUVĖS ,,VILTIS“ FONDĄ NR. 1332

2010-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių tautininkų sąjungos spaustuvė ,,Viltis“ (1932-01-10–1937-10-19)

Akcinės bendrovės ,,Pažangos“ spaustuvė ,,Viltis“ (1937-10-20–1940-07-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių tautininkų sąjungos spaustuvė ,,Viltis“ nuo 1932-01-10 veikė Šiauliuose. 1936 m. sausio mėn. spaustuvė buvo perkelta į Kauną.1

1937-10-20 spaustuvę iš Lietuvių tautininkų sąjungos vyriausiosios valdybos nupirko Akcinė bendrovė ,,Pažanga“. Spaustuvė buvo vadinama Akcinės bendrovės ,,Pažangos“ spaustuve ,,Viltis“.2

Akcinės bendrovės ,,Pažangos“ spaustuvė ,,Viltis“ nuo 1940-07-01 perleista akcinei ,,Spindulio“ bendrovei.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

,,Vilties“ spaustuvė atliko įvairius spaudos ir knygų rišimo darbus, spausdino laikraščius, žurnalus, knygas, valstybės ir privačių įstaigų blankus, kitus leidinius.

,,Viltis“ spausdino laikraštį ,,Lietuvos aidas“, žurnalus ,,Vairas“, ,,Tautos mokykla“, savaitraščius ,,Šiaurės Lietuva“, ,,Jaunoji karta“, ,,Mūsų kraštas“, ,,Ūkininko patarėjas“ ir kitus periodinius leidinius. Prie spaustuvės veikė knygrišykla, plieno graviūros kabinetas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. 1965 m. archyve buvo rasti Lietuvių tautininkų sąjungos spaustuvės ,,Viltis“ neaprašyti dokumentai. Sutvarkius dokumentus, 1966-09-16 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 12 apskaitos vienetų.

2010 m. pakeistas fondo pavadinimas – Akcinės bendrovės ,,Pažangos“ spaustuvė ,,Viltis“.

Iš viso fonde Nr. 1332 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

,,Vilties“ spaustuvės veiklos dokumentų yra Lietuvių tautininkų sąjungos fonde Nr. 554.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos spaustuvės darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 402, ap. 8, b. 595, l. 2, 3.

2 LCVA. F. 402, ap. 8, b. 595, l. 13, 14, 28.

3 LCVA. F. 402, ap. 8, b. 595, l. 31.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:05