O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 594 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE KOOPERACIJOS BENDROVĖS ,,SPAUDOS FONDAS“ FONDĄ NR. 594

2009-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos kooperatyvas ,,Spaudos fondas“ (1921-10-20–1924-11-30)

Kooperacijos sąjunga ,,Spaudos fondas“ (1924-12-01–1936-05-12)

Kooperacijos bendrovė ,,Spaudos fondas“ (1936-05-13–1940-09-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos kooperatyvo ,,Spaudos fondas“ įstatai 1921-10-20 buvo įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje.

Dokumentuose taip pat buvo vartojamas Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos ,,Spaudos fondo“ pavadinimas.

1924-12-01 Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje buvo įregistruoti nauji įstatai, bendrovė pavadinta Kooperacijos sąjunga ,,Spaudos fondas“. Visuotiniame sąjungos narių 1935-12-09 susirinkime buvo nuspręsta pakeisti įstatus. 1936-05-13 įstatai buvo įregistruoti Finansų ministerijos Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijoje. Kooperacijos sąjunga ,,Spaudos fondas“ pavadinta Kooperacijos bendrove ,,Spaudos fondas“.1

Bendrovę valdė visuotinis suvažiavimas, valdyba, revizijos komisija.

1940 m. liepos mėn. pradėta Kooperacijos bendrovės ,,Spaudos fondas“ nacionalizacija.2

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-27 nutarimu Nr. 173 ,,Dėl knygų leidyklų bei knygynų nacionalizavimo ir Lietuvos TSR valstybinės leidyklos įsteigimo“ nacionalizuota ,,Spaudos fondo“ kooperacinė bendrovė buvo perduota Lietuvos TSR valstybinei leidyklai.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos kooperatyvo ,,Spaudos fondas“, vėliau Kooperacijos sąjungos ,,Spaudos fondas“, Kooperacijos bendrovės ,,Spaudos fondas“ nariais galėjo būti fiziniai ir juridiniai asmenys. ,,Spaudos fondo“ tikslas buvo gaminti mokslo priemones, leisti ir platinti vadovėlius, kitus periodinius ir neperiodinius leidinius.

,,Spaudos fondas“ leido grožinę, mokslo populiarinimo literatūrą, vadovėlius, žemėlapius ir atlasus, ,,Lietuviškąją enciklopediją“, knygų serijas ,,Lietuvių klasikai“, ,,Literatūros panteonas“, ,,Jaunimo skaitymai“, ,,Įžymiųjų žmonių biografijos“, ,,Pigioji technikos biblioteka“, turėjo knygynus, biblioteką, spaudinių sandėlį, popieriaus gaminių fabriką, spaustuvę, knygrišyklą, litografiją, cinkografiją, mokslo priemonių ir optikos dirbtuves, fotolaboratoriją.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1949-06-17 iš Leidyklų ir poligrafijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė 15 Kooperacijos bendrovės ,,Spaudos fondas“ bylų su apyrašu.

1965 m., 1976 m., 1978 m. į apyrašą papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1999 m., patikrinus fondo bylų skaičių, 1 byla išbraukta iš apskaitos.

Iš viso fonde Nr. 594 yra 1 apyrašas, 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Kooperacijos bendrovės ,,Spaudos fondas“ dokumentų yra Lietuvos TSR valstybinės leidyklos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos fonde Nr. R-558.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kooperacijos bendrovės ,,Spaudos fondas“ įstatai, įsikūrimo ir veiklos apžvalga, pranešimas apie ,,Lietuviškosios enciklopedijos“ leidimą, reklaminiai pranešimai apie išleistus bei parduodamus leidinius, straipsnių rankraščiai, ,,Lietuviškosios enciklopedijos“ prenumeratorių skolininkų, pirkėjų kreditorių, bendrovės išleistų leidinių sąrašai, prašymai priimti į bendrovės narius, į darbą, pakelti atlyginimą, knygynų, sandėlių, mokslo priemonių skyriaus apyvartos žiniaraščiai, bendrovės likvidacinis balansas, agentūrų pajamų, atsiskaitymo su darbininkais, gaunamų ir siunčiamų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 402, ap. 8, b. 485, l. 8; b. 492, l. 20; F. 594, ap. 1, b. 18, l. 83.

2 LCVA. F. R-771, ap. 2a, b. 311, 312.

3 LTSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941-01-20, Nr. 1(4), psl. 4, 5.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:08