O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1108 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTINĖS JAUNUOMENĖS „JAUNOSIOS LIETUVOS“ SĄJUNGOS ZARASŲ RAJONO IR JO SKYRIŲ FONDĄ NR. 1108

2008-01-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Zarasų rajonas (1930 m.–1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Zarasų rajonas (1932-03-18–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Zarasų rajonas (1935-11-08–1940-06-19)

2. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Zarasų rajono skyriai (1928 m.–1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Zarasų rajono skyriai (1932-03-18–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Zarasų rajono skyriai (1935-11-08–1940-06-19)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Tiksli data, kada buvo įsteigtas Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Zarasų rajonas, nenustatyta. 1930 m. Zarasų rajonas jau veikė. Zarasų apskrities viršininko įstaigoje rajonas įregistruotas 1930-10-01, registro Nr. 97.[1]

Rajonui vadovavo rajono valdyba, rajono skyrių pirmininkų suvažiavimas, revizijos komisija. Rajono veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba.[2]

Sąjungai 1932-03-18 pakeitus įstatus ir pavadinimą, rajonas vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Zarasų rajonu.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, rajonas vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Zarasų rajonu. Rajonui vadovavo rajono vadas, kuris vykdė sąjungos vado, vyriausiosios vadovybės įsakymus.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Zarasų rajonas perregistruotas ir 1937-11-10 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 5626.[3]

2. Lietuvių tautiško jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“ vadovaudamasi 1927-10-08 įstatais steigė skyrius. Tiksli data, kada Zarasų apskrityje buvo įsteigti sąjungos skyriai, nenustatyta. 1928 m. skyriai jau veikė. Nuo 1929-02-01 skyriai buvo priskirti sąjungos Utenos rajonui, nuo 1930 m. – Zarasų rajonui.[4]

Sąjungai 1932-03-18 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyriai vadinami Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyriais.

Skyrius valdė skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Skyrių veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba, Zarasų rajono vadovybė.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, skyriai vadinami Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos skyriais. Skyriams vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Zarasų rajone veikę 38 skyriai 1937-11-13 buvo įrašyti į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą.[5]

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[6]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos tikslas buvo ugdyti jaunuomenės tautinę sąmonę, dorą, ginti Lietuvos nepriklausomybę, palaikyti tautos vienybę, tautinę kultūrą.

Sąjungos Zarasų rajonas savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais, rajonų statutu, prižiūrėjo rajono ribose veikusių skyrių veiklą, steigė naujus skyrius, klubus, skaityklas, rengė kultūros renginius.

Sąjungos skyriai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Zarasų rajono ir jo skyrių dokumentų įgijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose fondo dokumentai įrašyti 1952-12-02.

1953-11-18 į apskaitos dokumentus įrašyta 115 apskaitos vienetų.

1975 m. nustatyta, kad fonde yra 114 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1108 yra 1 apyrašas, 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos vadovybės tvarkomieji dokumentai, Zarasų rajono skyrių veiklos stebėjimo bylos.

Antalieptės, Antazavės, Avilių, Ažėnų, Dubuliškio, Degesiškių, Degučių, Didžiasalio, Dusetų, Grybiškių, Gubavos, Gudelių, Imbrado, Kiviškių-Vaižgantų, Nečeskų, Paluodės, Paupinės, Pavydinės, Salako, Stelmužės, Šarkiškės, Švedriškės, Vajasiškio, Vencavų, Zarasų skyrių veiklos dokumentai: susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, veiklos apyskaitos, narių sąrašai, prašymai priimti į sąjungą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal padalinių pavadinimus nesilaikant abėcėlės.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1108, ap. 1, b. 2, l. 52; b. 112, l. 4, 5. F. 377, ap. 10, b. 101, l. 12.
[2] LCVA. F. 1108, ap. 1, b. 1, l. 119.
[3] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 353, l. 138.
[4] LCVA. F. 954, ap. 1, b. 100, l. 118. F. 1108, ap. 1, b. 2, l. 2. F. 1478, ap. 1, b. 36, l. 65.
[5] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 353, l. 29. F. 1097, ap. 2, b. 357, l. 1.
[6] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 161, 163.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:09