O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1184 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS FONDĄ NR. 1184

2007-12-         SA. Nr.-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių krikščionių demokratų partija (1919-12-20–1936-02-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių krikščionių demokratų partijos įstatai 1919-12-20 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 10.

Partiją valdė suvažiavimas, centro komitetas, revizijos komisija ir taryba.

Partija pakeitė įstatus, persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje: 1925-03-14 - registro Nr.543, 1929-02-07 - registro Nr. 1230.

Partiją valdė partijos konferencija, centro komitetas, taryba.

Vidaus reikalų ministro 1936-02-06 nutarimu Lietuvių krikščionių demokratų partija uždaryta.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių krikščionių demokratų partijos nariais galėjo būti visi piliečiai, pritariantys partijos programai ir vykdantys partijos nutarimus.

Partija skleidė krikščionybės ir demokratijos idėjas, siekė jas įgyvendinti Lietuvoje, rūpinosi valstybės vidaus ir užsienio politika, lygiomis piliečių teisėmis, vietos savivaldybių decentralizavimu, teismų sistema, švietimo ir tikybos reikalais, žemėtvarkadarbininkų socialiniais reikalais ir šalies ūkiu.

Partija telkė žmones į draugijas, steigė skaityklas, knygynus, klubus ir informacijos biurus, leido leidinius, organizavo susirinkimus ir mitingus, rengė paskaitas, spektaklius ir kursus.

1924-12-02 įsteigė Lietuvių krikščionių demokratų partijos politinį klubą su skaitykla ir knygynu. Klubas 1934-01-09 uždarytas.[2]

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondą

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos Respublikos krikščionių demokratų partijos dokumentai įrašyti 1966 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Dokumentai sutvarkyti, sudaryti 6 apskaitos vienetai, kurie 1968-03-14 įrašyti į fondo Nr. 1184 apyrašą Nr. 1.

1996-12-09 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas).

Iš viso fonde Nr. 1184 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1932 m. Dokumentai lietuvių ir prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių krikščionių demokratų partijos programa, Lietuvių krikščionių demokratų partijos politinio klubo statutas, 1929 m. partijos konferencijos dokumentai, centro komiteto aplinkraštis, susirašinėjimo skyrių steigimo, veiklos ir likvidavimo, partijos konferencijų ir skyrių visuotinių narių susirinkimų organizavimo, rinkimų į II Seimą ir priešrinkiminių agitacijų vedimo, personalo, partijos laikraščio „Krikščionis demokratas“ platinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, įvairių partijų kandidatų į seimą Rinkimų I apygardoje Marijampolėje sąrašai ir rinkimų rezultatai.

Kauno skyriaus narių susirinkimo protokolas, susirašinėjimo visuotinių narių susirinkimų organizavimo klausimu.

Lietuvių krikščionių demokratų partijos centro komiteto informacijų biuro susirašinėjimo su asmenimis nuosavybės teisių pripažinimo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1932 m. Dokumentai lietuvių ir prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Neringa Betingienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 394, ap. 1, b. 1413, l. 3, 5, 12 a.p., 13 a.p., 16.
[2] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 41, l. 15.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:13