O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1228 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS PANEVĖŽIO APSKRITIES VALDYBOS IR APYLINKIŲ FONDĄ NR. 1228

2008-02-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apskrities komitetas (1928 m.–1933 m. gruodžio mėn.)

Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apskrities valdyba (1933 m. gruodžio mėn.–1940-06-19)

2. Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apskrities skyriai (1925 m.–1933 m. gruodžio mėn.)

Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apskrities apylinkės (1933 m. gruodžio mėn.–1940-06-19)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvių tautininkų sąjungos apskričių komitetai buvo sudaromi vadovaujantis 1927-12-17 pakeistais sąjungos įstatais. Tiksli data, kada buvo išrinktas Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apskrities komitetas nenustatyta. 1928 m. komitetas jau veikė. Komiteto veiklą prižiūrėjo Lietuvių tautininkų sąjungos Centro valdyba.[1]

Vadovaujantis 1933-12-20 įregistruotais naujais sąjungos įstatais komitetas pavadintas Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apskrities valdyba. Tiksli komiteto pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Apskrities valdybos veiklą prižiūrėjo sąjungos Vyriausioji valdyba.

2. Lietuvių tautininkų sąjunga, vadovaudamasi 1924-10-11 įstatais, steigė skyrius. Tiksli data, kada Panevėžio apskrityje buvo įsteigti Lietuvių tautininkų sąjungos skyriai, nenustatyta. 1925 m. jau veikė Panevėžio, Raguvos skyriai.[2] Skyrius valdė narių susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija.

Vadovaujantis 1933-12-20 įregistruotais naujais sąjungos įstatais skyriai pavadinti apylinkėmis, tiksli skyrių pavadinimų pakeitimo data nenustatyta. Apylinkes valdė narių susirinkimas, apylinkės valdyba.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu sąjunga ir jos padaliniai turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti. Panevėžio apskrityje 1937 m. veikė 36 apylinkės, kurios buvo perregistruotos ir 1937 m. sausio–vasario mėn. įrašytos į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą.[3]

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautininkų sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[4]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvių tautininkų sąjungos tikslas buvo ugdyti tautinę sąmonę ir kultūrą, ginti Lietuvos nepriklausomybę, atgauti Vilniaus kraštą ir sostinę Vilnių, kelti tautos materialinę gerovę, reguliuoti santykius tarp valstybės ir bažnyčios, stiprinti kariuomenę ir kt.

Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apskrities komitetas prižiūrėjo skyrių veiklą, steigė naujus skyrius. Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apskrities valdyba steigė bei naikino apylinkes bei vadovavo jų veiklai, priiminėjo ir šalino narius.

Sąjungos skyriai, vėliau apylinkės, savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apskrities valdybos ir apylinkių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1954-06-10.

1959-07-28 apskaitos dokumentuose įrašytas Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apskrities skyrių fondo apyrašas Nr. 1, 19 apskaitos vienetų.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apskrities valdyba ir apylinkės“.

Iš viso fonde Nr. 1228 yra 1 apyrašas, 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių tautininkų sąjungos vadovybės ir sąjungos Panevėžio apskrities valdybos tvarkomieji dokumentai, apylinkių veiklos stebėjimo bylos, Berčiūnų, Gelažių, Krekenavos, Kupiškio, Miežiškių, Panevėžio, Pelyšių, Piniavos, Pušaloto, Raguvos, Subačiaus, Troškūnų, Upytės, Viešintų apylinkių narių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, apylinkių susirašinėjimo su vyriausiąja valdyba, Panevėžio apskrities valdyba veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 325, l. 22-25. F. 554, ap. 1, b. 603.
[2] LCVA. F. 404, ap. 2, b. 66, l. 2, 10, 11. F. 554, ap. 1, b. 601. F. 404, ap. 2, b. 75, l. 1-3.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522-3626. LCVA. F. 404, ap. 2, b. 66, l. 18, 19.
[4] LCVA. F. 404, ap. 2, b. 66, l. 29. 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:14