O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1310 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NEPRIKLAUSOMOS VALSTIEČIŲ PARTIJOS VILNIAUS APYGARDOS KOMITETO FONDĄ NR. 1310

2007-01-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Nepriklausomos valstiečių partijos Vilniaus apygardos komitetas (Niezaleźna Partja Chłopska Okręgowy Komitet w Wilnie ) (1926–1927 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Nepriklausoma valstiečių partija įsteigta 1924 m. lapkričio mėn. Partiją įsteigė grupė radikalių Lenkijos liaudies judėjimo „Išlaisvinimas“ (Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie“) Vilniaus, Naugarduko ir Polesės apygardų veikėjų ir Seimo narių. Partijos įstatai patvirtinti 1925-12-31 vyriausiosios valdybos posėdyje.[1]

Nepriklausomos valstiečių partijos Vilniaus apygardos komiteto veiklos pradžios data nenustatyta. 1926 m. komitetas jau veikė .[2]  Buvo atskaitingas partijos Centro komitetui Varšuvoje.

Vilniaus apygardos komitetas veikė Vilniaus ir Naugarduko vaivadijose.

Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministro 1927-03-21 raštu Nepriklausoma valstiečių partija už priešvalstybinę veiklą buvo uždrausta.[3] Vilniaus apygardos komiteto tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Nepriklausoma valstiečių partija buvo kaimo varguomenės ir vidutinių valstiečių politinė organizacija. Ji siekė įvesti darbininkų ir valstiečių valdžią, aprūpinti valstiečius žeme be išperkamojo mokesčio, suvalstybinti miškus, pakeisti mokesčių sistemą, atskirti bažnyčią nuo valstybės ir kt.

Vilniaus apygardos komiteto uždavinys buvo įgyvendinti partijos programą ir Centro komiteto nutarimus. Komitetas organizavo partijos ratelių ir ginkluotų būrių kaimuose steigimą, vadovavo ratelių ir apskričių partijos komitetų veiklai ir ją kontroliavo, teikė Centro komitetui ataskaitas apie partijos veiklą, politinę ir ekonominę padėtį apygardoje.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Nepriklausomos valstiečių partijos Vilniaus apygardos komiteto dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1966 m. į apskaitos dokumentus įrašyti neaprašyti fondo dokumentai: 1 saugojimo vienetas ir 2 kg pabirų. Dokumentai sutvarkyti, ir 1966-09-13 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1310 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1927 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Nepriklausomos valstiečių partijos įstatai; Vilniaus apygardos kaimo ratelių veiklos ataskaitos; susirašinėjimo organizaciniais klausimais dokumentai; Ašmenos, Baranovičių, Breslaujos, Dysnos, Dunilovo, Lydos, Naugarduko, Nesvyžiaus, Pastovių, Slanimo, Stolpcų, Švenčionių, Vilniaus-Trakų, Valažino apskričių ir Vilniaus miesto partijos narių sąrašai, narių registracijos knyga, narių kortelės, partijos nario K. Kislovskio bilietas; straipsnių partijos laikraščiui rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1310 apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1927 m. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau -LCVA). F. 1310, ap. 1, b. 1, l. 4.
[2] LCVA. F. 1310, ap. 1, b. 4,5.
[3] LCVA. F. 131, ap. 2, b. 878, l. 99.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:14