O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1396 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTINĖS JAUNUOMENĖS „JAUNOSIOS LIETUVOS“ SĄJUNGOS BIRŽŲ IR PASVALIO RAJONŲ IR JŲ SKYRIŲ FONDĄ NR. 1396

2008-01-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Biržų rajonas (1929-02-01–1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Biržų rajonas (1932-03-18–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Biržų rajonas (1935-11-08–1940-06-19)

2. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Biržų rajono skyriai (1928 m. –1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Biržų rajono skyriai (1932-03-18–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Biržų rajono skyriai (1935-11-08–1940-06-19)

3. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Pasvalio rajonas (1931 m. gruodžio mėn.–1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Pasvalio rajonas (1932-03-18–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Pasvalio rajonas (1935-11-08–1940-06-19)

4. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Pasvalio rajono skyriai (1931 m.–1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Pasvalio rajono skyriai (1932-03-18–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Pasvalio rajono skyriai (1935-11-08–1940-06-19)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Biržų rajonas buvo įsteigtas 1929-02-01. Rajonui buvo priskirti Biržų apskrityje veikę sąjungos skyriai. Rajonui vadovavo rajono valdyba, rajono skyrių pirmininkų suvažiavimas, revizijos komisija. Rajono veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba. [1]

Sąjungai 1932-03-18 pakeitus įstatus ir pavadinimą, rajonas vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Biržų rajonu.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, rajonas vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Biržų rajonu. Rajonui vadovavo rajono vadas, kuris vykdė sąjungos vado, vyriausiosios vadovybės įsakymus.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Biržų rajonas perregistruotas ir 1937-11-10 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 5592.[2]

2. Lietuvių tautiško jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“ vadovaudamasi 1927-10-08 įstatais steigė skyrius. Tiksli data, kada Biržų apskrityje buvo įsteigti sąjungos skyriai, nenustatyta. 1928 m. skyriai jau veikė. Nuo 1929-02-01 skyriai buvo priskirti sąjungos Biržų rajonui.

Sąjungai 1932-03-18 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyriai vadinami Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyriais.

Skyrius valdė skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Skyrių veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba, Biržų rajono vadovybė.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, skyriai vadinami Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos skyriais. Skyriams vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga ir jos padaliniai turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti. 1937 m. Biržų rajone veikė 45 skyriai, kurie 1937-11-13 buvo įrašyti į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą.[3]

3. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Pasvalio rajonas buvo įsteigtas 1931 m. gruodžio mėn.[4] Rajonui vadovavo rajono valdyba, rajono skyrių pirmininkų suvažiavimas, revizijos komisija. Rajono veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba.[5]

Sąjungai 1932-03-18 pakeitus įstatus ir pavadinimą, rajonas vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos Pasvalio rajonu.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, rajonas vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Pasvalio rajonu. Rajonui vadovavo rajono vadas, kuris vykdė sąjungos vado, vyriausiosios vadovybės įsakymus.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Pasvalio rajonas perregistruotas ir 1937-11-10 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 5609.

4. 1931 m. gruodžio mėn. įsteigus sąjungos Pasvalio rajoną, 18 Biržų rajono skyrių buvo priskirti Pasvalio rajonui.[6]

Sąjungai 1932-03-18 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyriai vadinami Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyriais.

Skyrius valdė skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Skyrių veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba, Pasvalio rajono vadovybė.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, skyriai vadinami Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos skyriais. Skyriams vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Pasvalio rajone veikęs 21 skyrius į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą buvo įrašytas 1937-11-13.

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[7]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos tikslas buvo ugdyti jaunuomenės tautinę sąmonę, dorą, ginti Lietuvos nepriklausomybę, palaikyti tautos vienybę, tautinę kultūrą.

Sąjungos Biržų bei Pasvalio rajonai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais, rajonų statutu, prižiūrėjo rajonų ribose veikusių skyrių veiklą, steigė naujus skyrius, klubus, skaityklas, rengė kultūros renginius.

Sąjungos skyriai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Biržų ir Pasvalio rajonų ir jų skyrių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953-08-30 į apskaitos dokumentus įrašytas 1 apyrašas, 507 apskaitos vienetai.

1980 m., 1994 m. papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

2008 m. buvo patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Biržų ir Pasvalio rajonai ir jų skyriai“.

Iš viso fonde Nr. 1396 yra 1 apyrašas, 513 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Lietuvos jaunimo sąjungos veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos vadovybės tvarkomieji dokumentai, Biržų ir Pasvalio rajonų vadovybių aplinkraščiai, įsakymai, susirašinėjimo su sąjungos vadovybe, apylinkėmis, skyriais, įstaigomis ir asmenimis veiklos klausimais dokumentai, skyrių veiklos stebėjimo bylos, skyrių susirašinėjimo su rajonais ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal padalinių pavadinimus nesilaikant abėcėlės.

Iš viso fondo Nr. 1396 apyraše Nr. 1 įrašyta 513 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1478, ap. 1, b. 36, l. 65. F. 1108, ap. 1, b. 1, l. 119.
[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 353, l. 138.
[3] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 21, 22. F. 400, ap. 2, b. 314
[4] LCVA. F. 1396, ap. 1, b. 90, l. 18, 23.
[5] LCVA. F. 1108, ap. 1, b. 1, l. 119.
[6] LCVA. F. 1396, ap. 1, b. 198, l. 32.
[7] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 161, 163.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:15