O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1478 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTINĖS JAUNUOMENĖS „JAUNOSIOS LIETUVOS“ SĄJUNGOS SEINŲ RAJONO IR JO SKYRIŲ FONDĄ NR. 1478

2008-01-       Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

1. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Seinų rajonas (1930 m. spalio mėn.–1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Seinų rajonas (1932-03-18–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Seinų rajonas (1935-11-08–1940-06-19)

2. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Seinų rajono skyriai (1928 m.–1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Seinų rajono skyriai (1932-03-18–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Seinų rajono skyriai (1935-11-08–1940-06-19)

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

1. Tiksli data, kada buvo įsteigtas Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Seinų rajonas, nenustatyta. 1930 m. spalio mėn. Seinų rajonas jau veikė. Rajonui vadovavo rajono valdyba, rajono skyrių pirmininkų suvažiavimas, revizijos komisija. Rajono veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba.[1]

Sąjungai 1932-03-18 pakeitus įstatus ir pavadinimą, rajonas vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Seinų rajonu.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, rajonas vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Seinų rajonu. Rajonui vadovavo rajono vadas, kuris vykdė sąjungos vado, vyriausiosios vadovybės įsakymus.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Seinų rajonas perregistruotas ir 1937-11-10 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 5615.[2]

2. Lietuvių tautiško jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“ vadovaudamasi 1927-10-08 įstatais steigė skyrius. Tiksli data, kada Seinų apskrityje buvo įsteigti sąjungos skyriai, nenustatyta. 1928 m. jau veikė Lazdijų, Šadžiūnų skyriai.[3]

Seinų apskrityje veikę sąjungos skyriai nuo 1929-02-01 buvo priskirti Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Marijampolės rajonui, nuo 1930 m. spalio mėn. – Seinų rajonui.[4]

Sąjungai 1932-03-18 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyriai vadinami Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyriais.

Skyrius valdė skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Skyrių veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba, Seinų rajono vadovybė.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, skyriai vadinami Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos skyriais. Skyriams vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Seinų rajone veikę 24 skyriai 1937-11-13 buvo įrašyti į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą. [5]

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[6]

Sudarytojų veiklos sritis

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos tikslas buvo ugdyti jaunuomenės tautinę sąmonę, dorą, ginti Lietuvos nepriklausomybę, palaikyti tautos vienybę, tautinę kultūrą.

Sąjungos Seinų rajonas savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais, rajonų statutu, prižiūrėjo rajono ribose veikusių skyrių veiklą, steigė naujus skyrius, klubus, skaityklas, rengė kultūros renginius.

Sąjungos skyriai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Seinų rajono ir jo skyrių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Lietuvos TSR Lazdijų rajono valstybinio archyvo perėmė „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Seinų apskrities neaprašytas bylas. 1957 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale dokumentai sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 53 apskaitos vienetai.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Seinų apskrities valdybos 53 bylas ir apyrašą.

1968 m., 1983 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 9 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Seinų rajonas ir jo skyriai“.

Iš viso fonde Nr. 1478 yra 1 apyrašas, 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Lietuvių tautininkų sąjungos Punsko apylinkės, Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Kalvarijos rajono veiklos pavienės bylos.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos vadovybės įsakymai, aplinkraščiai, Seinų rajono kasos knyga, finansų dokumentai, skyrių veiklos stebėjimo bylos, sąjungos Seinų rajono turto likvidavimo byla.

Barčių, Lazdijų, Mikyčių, Paliūnų, Petroškų, Rudaminos, Šadžiūnų, Šlavantų, Šventežerio, Verstaminų skyrių veiklos dokumentai: susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, veiklos apyskaitos, susirašinėjimo su sąjungos vadovybe, įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal padalinių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1478, ap. 1, b. 36, l. 60. F. 1108, ap. 1, b. 1, l. 119.
[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 353, l. 138.
[3] LCVA. F. 1478, ap. 1, b. 15, 36.
[4] LCVA. F. 1478, ap. 1, b. 36, l. 60, 64, 65; b. 15, l. 9.
[5] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 353, l. 25.
[6] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 161, 163.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-01 10:52