O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1480 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS SEINŲ APSKRITIES VALDYBOS IR APYLINKIŲ FONDĄ NR. 1480

2008-02-      Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

1. Lietuvių tautininkų sąjungos Seinų apskrities komitetas (1928-03-25–1933 m. gruodžio mėn.)

Lietuvių tautininkų sąjungos Seinų apskrities valdyba (1933 m. gruodžio mėn.–1940-06-19)

2. Lietuvių tautininkų sąjungos Seinų apskrities skyriai (1927 m.–1933 m. gruodžio mėn.)

Lietuvių tautininkų sąjungos Seinų apskrities apylinkės (1933 m. gruodžio mėn.–1940-06-19)

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

1. Lietuvių tautininkų sąjungos apskričių komitetai buvo sudaromi vadovaujantis 1927-12-17 pakeistais sąjungos įstatais. Lietuvių tautininkų sąjungos Seinų apskrities komitetas buvo išrinktas skyrių atstovų 1928-03-25 susirinkime. Komiteto veiklą prižiūrėjo Lietuvių tautininkų sąjungos Centro valdyba.[1]

Vadovaujantis 1933-12-20 įregistruotais naujais sąjungos įstatais komitetas pavadintas Lietuvių tautininkų sąjungos Seinų apskrities valdyba. Tiksli komiteto pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Apskrities valdybos veiklą prižiūrėjo sąjungos Vyriausioji valdyba.

2. Lietuvių tautininkų sąjunga, vadovaudamasi 1924-10-11 įstatais, steigė skyrius. Tiksli data, kada Seinų apskrityje įsteigti Lietuvių tautininkų sąjungos skyriai, nenustatyta. 1927 m. jau veikė Lazdijų skyrius.[2]Skyrius valdė narių susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija.

Vadovaujantis 1933-12-20 įregistruotais naujais sąjungos įstatais skyriai pavadinti apylinkėmis, tiksli skyrių pavadinimų pakeitimo data nenustatyta. Apylinkes valdė narių susirinkimas, apylinkės valdyba.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Lietuvių tautininkų sąjunga ir jos padaliniai turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti. 1937 m. Seinų apskrityje veikė 7 apylinkės, kurios buvo perregistruotos ir 1937 m. sausio–vasario mėn. įrašytos į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą.[3]

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautininkų sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[4]

Sudarytojų veiklos sritis

Lietuvių tautininkų sąjungos tikslas buvo ugdyti tautinę sąmonę ir kultūrą, ginti Lietuvos nepriklausomybę, atgauti Vilniaus kraštą ir sostinę Vilnių, kelti tautos materialinę gerovę, reguliuoti santykius tarp valstybės ir bažnyčios, stiprinti kariuomenę ir kt.

Lietuvių tautininkų sąjungos Seinų apskrities komitetas prižiūrėjo skyrių veiklą, steigė naujus skyrius. Lietuvių tautininkų sąjungos Seinų apskrities valdyba steigė bei naikino apylinkes bei vadovavo jų veiklai, priiminėjo ir šalino narius.

Sąjungos skyriai, vėliau apylinkės, savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvių tautininkų sąjungos Seinų apskrities valdybos ir apylinkių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1958-02-12 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 23 Lietuvių tautininkų sąjungos Seinų apskrities skyrių bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvių tautininkų sąjungos Seinų apskrities valdyba ir apylinkės“.

Iš viso fonde Nr. 1480 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvių tautininkų sąjungos vadovybės ir sąjungos Seinų apskrities valdybos tvarkomieji dokumentai, sąjungos Seinų apskrities skyrių veiklos stebėjimo bylos, finansų dokumentai, Lazdijų, Punsko, Rudaminos, Šlavantų, Šventežerio apylinkių narių susirinkimų ir valdybų posėdžių protokolai, veiklos apyskaitos, susirašinėjimo apylinkių veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apylinkių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 325, l. 22-25, 51. F. 554, ap. 1, b. 716, l. 1.
[2] LCVA. F. 554, ap. 1, b. 715. F. 377, ap. 10, b. 326, l. 16.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522–3626. LCVA. F. 407, ap. 7, b. 62, l. 14.
[4] LCVA. F. 404, ap. 2, b. 66, l. 29.
  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-01 10:54