O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1483 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTINĖS JAUNUOMENĖS „JAUNOSIOS LIETUVOS“ SĄJUNGOS TAURAGĖS IR NAUMIESČIO RAJONŲ SKYRIŲ

FONDĄ NR. 1483

2008-02- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Tauragės rajono skyriai (1928 m.–1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Tauragės rajono skyriai (1932-03-18–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Tauragės rajono skyriai (1935-11-08–1940-06-19)

2. Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Naumiesčio rajono skyriai (1935-09-09–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Naumiesčio rajono skyriai (1935-11-08–1940-06-19)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvių tautiško jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“ vadovaudamasi 1927-10-08 įstatais steigė skyrius. Tiksli data, kada Tauragės apskrityje buvo įsteigti sąjungos skyriai, nenustatyta. 1928 m. jau veikė Luomių, Skaudvilės, Švėkšnos, Vainuto skyriai.[1]

Sąjungai 1932-03-18 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyriai pavadinti Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyriais.

Skyrius valdė skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Skyrių veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba, Tauragės rajono vadovybė.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, skyriai pavadinti Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos skyriais. Skyriams vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Tauragės rajone veikę 42 skyriai 1937-11-13 buvo įrašyti į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą.[2]

2. 1935-09-09 įsteigus Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Naumiesčio rajoną, jam buvo priskirti sąjungos Tauragės rajonui priklausę Naumiesčio, Vainuto, Švėkšnos ir Kvėdarnos apylinkių skyriai.[3]

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, skyriai pavadinti Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos skyriais. Skyriams vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Naumiesčio rajone veikę 23 skyriai 1937-11-13 buvo įrašyti į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą.

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[4]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos tikslas buvo ugdyti jaunuomenės tautinę sąmonę, dorovę, ginti Lietuvos nepriklausomybę, palaikyti tautos vienybę, tautinę kultūrą.

Sąjungos skyriai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Tauragės ir Naumiesčio rajonų skyrių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1956-11-02 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Lietuvos TSR Tauragės rajono valstybinio archyvo perėmė Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Tauragės rajono skyrių 12 bylų. 1957-09-27 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale dokumentai sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 12 apskaitos vienetų.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunosios Lietuvos“ Tauragės rajono 12 bylų su apyrašu.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Tauragės ir Naumiesčio rajonų skyriai“.

Iš viso fonde Nr. 1483 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Tauragės ir Naumiesčio rajonų bei jų skyrių veiklos dokumentų yra Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos fonde Nr. 954, apyrašuose Nr. 1, 3.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Tauragės rajono Būdviečių, Laukuvos, Petkaičių, Varlaukio, Žygaičių skyrių narių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, narių, kandidatų sąrašai, prašymai priimti į sąjungą, narių kortelės, finansų dokumentai.

Naumiesčio rajono Galnės, Pempiškių, Švėkšnos, Vainuto skyrių narių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 377, ap. 10, b. 316, l. 39, 50, 57, 73.

[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 353, l. 28.

[3] LCVA. F. 954, ap. 1, b. 940, l. 179; b. 952, l. 51, 52.

[4] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 161, 163.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:19