O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1487 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS TAURAGĖS APSKRITIES VALDYBOS IR APYLINKIŲ FONDĄ NR. 1487

2008-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių tautininkų sąjungos Tauragės apskrities komitetas (1927-10-31–1933 m. gruodžio mėn.)

Lietuvių tautininkų sąjungos Tauragės apskrities valdyba (1933 m. gruodžio mėn.–1940-06-19)

2. Lietuvių tautininkų sąjungos Tauragės apskrities skyriai (1925 m.–1933 m. gruodžio mėn.)

Lietuvių tautininkų sąjungos Tauragės apskrities apylinkės (1933 m. gruodžio mėn.–1940-06-19)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvių tautininkų sąjungos Tauragės apskrities komitetas buvo išrinktas skyrių atstovų 1927-10-31 suvažiavime. Komiteto veiklą prižiūrėjo Lietuvių tautininkų sąjungos Centro valdyba.[1]

Vadovaujantis 1933-12-20 įregistruotais naujais sąjungos įstatais komitetas pavadintas Lietuvių tautininkų sąjungos Tauragės apskrities valdyba. Tiksli komiteto pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Apskrities valdybos veiklą prižiūrėjo sąjungos Vyriausioji valdyba.

2. Lietuvių tautininkų sąjunga, vadovaudamasi 1924-10-11 įstatais, steigė skyrius. Tiksli data, kada Tauragės apskrityje buvo įsteigti Lietuvių tautininkų sąjungos skyriai, nenustatyta. 1925 m. jau veikė Tauragės skyrius.[2] Skyrius valdė narių susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija.

Vadovaujantis 1933-12-20 įregistruotais naujais sąjungos įstatais skyriai pavadinti apylinkėmis, tiksli skyrių pavadinimų pakeitimo data nenustatyta. Apylinkes valdė narių susirinkimas, apylinkės valdyba.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Lietuvių tautininkų sąjunga ir jos padaliniai turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti. 1937 m. Tauragės apskrityje veikė 22 apylinkės, kurios buvo perregistruotos ir 1937 m. sausio–vasario mėn. įrašytos į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą. [3]

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautininkų sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[4]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvių tautininkų sąjungos tikslas buvo ugdyti tautinę sąmonę ir kultūrą, ginti Lietuvos nepriklausomybę, atgauti Vilniaus kraštą ir sostinę Vilnių, kelti tautos materialinę gerovę, reguliuoti santykius tarp valstybės ir bažnyčios, stiprinti kariuomenę ir kt.

Lietuvių tautininkų sąjungos Tauragės apskrities komitetas prižiūrėjo skyrių veiklą, steigė naujus skyrius. Lietuvių tautininkų sąjungos Tauragės apskrities valdyba steigė bei naikino apylinkes bei vadovavo jų veiklai, priiminėjo ir šalino narius.

Sąjungos skyriai, vėliau apylinkės, savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvių tautininkų sąjungos Tauragės apskrities valdybos ir apylinkių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1957-09-16 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 76 Lietuvių tautininkų sąjungos Tauragės apskrities skyrių bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1976-02-18 nustatyta, kad perduotame fonde yra 77 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvių tautininkų sąjungos Tauragės apskrities valdyba ir apylinkės“.

Iš viso fonde Nr. 1487 yra 1 apyrašas, 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių tautininkų sąjungos vadovybės ir sąjungos Tauragės apskrities komiteto tvarkomieji dokumentai, komiteto posėdžių protokolai, komiteto ir apylinkių veiklos apyskaitos, skyrių lankymo apyskaitos, revizijos aktai, susirašinėjimo su vyriausiąja valdyba, apylinkių valdybomis veiklos klausimais dokumentai, finansų dokumentai.

Batakių, Eržvilko, Gaurės, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pagramančio, Pajūrio, Pužiškės, Sartininkų, Skaudvilės, Stulgių, Šilalės, Švėkšnos, Tauragės, Tūbinių, Upynos, Vainuto, Varlaukio, Žemaičių Naumiesčio, Žygaičių apylinkių narių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, veiklos apyskaitos, susirašinėjimo apylinkių veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, žinių lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą: apskrities valdybos veiklos bylos susistemintos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą, apylinkių – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 402, ap. 4, b. 325, l. 22-25. F. 554, ap. 1, b. 814, l. 195.

[2] LCVA. F. 554, ap. 1, b. 812, l. 1.

[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522–3626. LCVA. F. 407, ap. 7, b. 62, l. 14, 15.

[4] LCVA. F. 404, ap. 2, b. 66, l. 29. 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:18