O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1496 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIŲ FONDĄ NR. 1496

2006-01-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Ąžuolų Būdos apylinkė (1936 m. sausio mėn.–1940-06-19)

2. Kazlų Rūdos skyrius (1929–1933 m.)

Kazlų Rūdos apylinkė (1933 m.–1940-06-19)

3. Višakio Rūdos skyrius (1927–1933 m.)

Višakio Rūdos apylinkė (1933 m.–1940-06-19)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių tautininkų sąjungos Marijampolės apskrities skyrius 1926-03-22 įregistruotas Marijampolės miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 306/31.[1] Apskrities valsčių centruose ir miesteliuose veikė skyriai. 1933-12-15, priėmus naujus sąjungos įstatus, apskrityje veikę skyriai pavadinti apylinkėmis.[2] 

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Lietuvių tautininkų sąjunga ir jos padaliniai iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] 1937 m. Marijampolės apskrityje veikė 20 apylinkių.[4]

1. Ąžuolų Būdos apylinkė. Tiksli data, kada 1936 m. sausio mėn. Marijampolės miesto ir apskrities viršininko įstaigoje įregistruota Ąžuolų Būdos apylinkė, nenustatyta. Apylinkę valdė narių susirinkimas, apylinkės valdyba. Lietuvių tautininkų sąjungos Ąžuolų Būdos apylinkė 1936-12-18 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1684.[5]

2. Kazlų Rūdos apylinkė. Tiksli data, kada 1929 m.[6] Marijampolės miesto ir apskrities viršininko įstaigoje įregistruotas Kazlų Rūdos skyrius, nenustatyta. Skyrių valdė narių susirinkimas, skyriaus valdyba. Tiksli data, kada 1933 m. Kazlų Rūdos skyrius pavadintas Kazlų Rūdos apylinke, nenustatyta.

Lietuvių tautininkų sąjungos Kazlų Rūdos apylinkė 1936-12-18 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1690.[7]

3. Višakio Rūdos apylinkė. Tiksli data, kada Marijampolės miesto ir apskrities viršininko įstaigoje įregistruota Višakio Rūdos skyrius, nenustatyta. 1927-11-26 Višakio Rūdos skyrius jau veikė[8]. Skyrių valdė narių susirinkimas ir skyriaus valdyba. Tiksli data, kada 1933 m. Višakio Rūdos skyrius pavadintas Višakio Rūdos apylinke, nenustatyta.

Lietuvių tautininkų sąjungos Višakio Rūdos apylinkė 1936-12-18 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1702.[9]

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautininkų sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[10]

Sudarytojų veiklos sritis

1 - 3. Apskrityse veikusios Lietuvių tautininkų sąjungos apylinkės savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais[11] ir apskrities komiteto nurodymais. Sąjungos ir apylinkių tikslas buvo ugdyti tautinę sąmonę ir kultūrą, ginti Lietuvos nepriklausomybę, atgauti Vilniaus kraštą ir sostinę Vilnių, kelti tautos materialinę gerovę, reguliuoti santykius tarp valstybės ir bažnyčios, stiprinti kariuomenę ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958-02-12 perdavė archyvui jungtinio Lietuvių tautininkų sąjungos Marijampolės apskrities skyrių fondo 10 bylų, įrašytų į apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr. 1496 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Ąžuolų Būdos apylinkės narių susirinkimų protokolai, kasos knyga;

Kazlų Rūdos skyriaus ir apylinkės narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, sąjungos aplinkraščiai, susirašinėjimo su Marijampolės apskrities komitetu veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, anketos, kasos knygos;

Višakio Rūdos skyriuje ir apylinkėje gauti Lietuvių tautininkų sąjungos aplinkraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apylinkių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1496 apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausiasis archyvistas   Antanas Geštautas[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1020, ap. 2, b. 326, l. 1, 34.
[2] LCVA, F. 554, ap. 2, b. 1, l. 15, 23 – 27.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 404, ap. 2, b. 66, l. 18.
[5] LCVA, F. 1020, ap. 2, b. 326, l. 28.
[6] LCVA, F. 1496, ap. 1, b. 7, l. 2, F.1020, ap. 2, b. 324, l. 23.
[7] LCVA, F. 1020, ap. 2, b. 326, l. 28.
[8] LCVA, F. 1020, ap 2, b. 337, l. 4
[9] LCVA, F. 1020, ap. 2, b. 326, l. 28.
[10] LCVA, F. 404, ap. 2, b. 66, l. 29.
[11] LCVA, F. 554, ap. 2, b. 1, l. 34.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:20