O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1504 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTINĖS JAUNUOMENĖS „JAUNOSIOS LIETUVOS“ SĄJUNGOS MARIJAMPOLĖS RAJONO SKYRIŲ FONDĄ NR. 1504

2008-01-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Jūros skyrius (1934-01-21–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Jūros skyrius (1935-11-08–1940-06-19)

2. Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Kazlų Rūdos skyrius (1933-06-29–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Kazlų Rūdos skyrius (1935-11-08–1940-06-19)

3. Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Krūvelių skyrius ([1934 m.]–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Krūvelių skyrius (1935-11-08–1940-06-19)

4. Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Višakio Rūdos skyrius (1934-04-15–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Višakio Rūdos skyrius (1935-11-08–1940-06-19)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Jūros skyrius įsisteigė 1934-01-21. Marijampolės apskrities viršininko įstaigoje skyrius įregistruotas 1934-04-19, registro Nr. 21/418.[1]

Skyrių valdė skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba, Marijampolės rajono vadovybė.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, skyrius vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Jūros skyriumi. Skyriui vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Jūros skyrius perregistruotas ir 1937-11-13 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 6333. [2]

2. Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Kazlų Rūdos skyrius įsisteigė 1933-06-29.[3]

Skyrių valdė skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba, Marijampolės rajono vadovybė.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, skyrius vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Kazlų Rūdos skyriumi. Skyriui vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Kazlų Rūdos skyrius perregistruotas ir 1937-11-13 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 6331.[4]

3. Tiksli data, kada įsisteigė Krūvelių skyrius, nenustatyta. 1934 m. gruodžio mėn. Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Krūvelių skyrius jau veikė. Skyrių valdė skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba, Marijampolės rajono vadovybė.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, skyrius vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Krūvelių skyriumi. Skyriui vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Krūvelių skyrius perregistruotas ir 1937-11-13 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 6332.[5]

4. Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Višakio Rūdos skyrius įsisteigė 1934-04-15. Marijampolės apskrities viršininko įstaigoje skyrius įregistruotas 1934-11-02, registro Nr. 61/458.

Skyrių valdė skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba, Marijampolės rajono vadovybė.

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, skyrius vadinamas Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Višakio Rūdos skyriumi. Skyriui vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Višakio Rūdos skyrius perregistruotas ir 1937-11-13 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 6334.[6]

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[7]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos tikslas buvo ugdyti jaunuomenės tautinę sąmonę, dorą, ginti Lietuvos nepriklausomybę, palaikyti tautos vienybę, tautinę kultūrą.

Sąjungos skyriai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Marijampolės rajono skyrių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-12-28 Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Marijampolės rajono dokumentai įrašyti Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose.

1957 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale dokumentai sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 9 apskaitos vienetai.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Marijampolės rajono 9 bylas su apyrašu.

1961 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai – bylos Nr. 10, 11 (jos nuo 1967 m. nerastos).

Iš viso fonde Nr. 1504 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Marijampolės rajono ir jo skyrių veiklos dokumentų yra Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos fonde Nr. 954, apyraše Nr. 1.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Jūros, Kazlų Rūdos, Krūvelių, Višakio Rūdos skyrių veiklos dokumentai: vadovybės tvarkomieji dokumentai, veiklos apyskaitos, Kazlų Rūdos skyriaus sporto klubo veiklos dokumentai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondų sudarytojus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 954, ap. 1, b. 817, l. 1. F. 1020, ap. 2, b. 36, l. 2.
[2] LCVA. F. 1020, ap. 2, b. 36, l. 5.
[3] LCVA. F. 954, ap. 1, b. 818, l. 1.
[4] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 24.
[5] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 24.
[6] LCVA. F. 954, ap. 1, b. 921, l. 4. F. 1020, ap. 2, b. 79, l. 2, 3.
[7] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 161, 163.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:21