O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 498 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS UTENOS APSKRITIES VALDYBOS IR APYLINKIŲ FONDĄ NR. 498

2008-02-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių tautininkų sąjungos Utenos apskrities komitetas (1928-06-11–1933 m. gruodžio mėn.)

Lietuvių tautininkų sąjungos Utenos apskrities valdyba (1933 m. gruodžio mėn.–1940-06-19)

2. Lietuvių tautininkų sąjungos Utenos apskrities skyriai (1926 m.–1933 m. gruodžio mėn.)

Lietuvių tautininkų sąjungos Utenos apskrities apylinkės (1933 m. gruodžio mėn.–1940-06-19)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvių tautininkų sąjungos apskričių komitetai buvo sudaromi vadovaujantis 1927-12-17 pakeistais sąjungos įstatais. Lietuvių tautininkų sąjungos Utenos apskrities komitetas buvo išrinktas skyrių atstovų 1928-06-11 suvažiavime. Komiteto veiklą prižiūrėjo Lietuvių tautininkų sąjungos Centro valdyba.[1]

Vadovaujantis 1933-12-20 įregistruotais naujais sąjungos įstatais komitetas pavadintas Lietuvių tautininkų sąjungos Utenos apskrities valdyba. Tiksli komiteto pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Apskrities valdybos veiklą prižiūrėjo sąjungos Vyriausioji valdyba.

2. Lietuvių tautininkų sąjunga, vadovaudamasi 1924-10-11 įstatais, steigė skyrius. Tiksli data, kada Utenos apskrityje įsteigti Lietuvių tautininkų sąjungos skyriai, nenustatyta. 1926 m. jau veikė Utenos ir Užpalių skyriai.[2] Skyrius valdė narių susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija.

Vadovaujantis 1933-12-20 įregistruotais naujais sąjungos įstatais skyriai pavadinti apylinkėmis, tiksli skyrių pavadinimų pakeitimo data nenustatyta. Apylinkes valdė narių susirinkimas, apylinkės valdyba.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Lietuvių tautininkų sąjunga ir jos padaliniai turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti. 1937 m. Utenos apskrityje veikė 20 apylinkių, kurios buvo perregistruotos ir 1937 m. sausio–vasario mėn. įrašytos į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą.[3]

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautininkų sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[4]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvių tautininkų sąjungos tikslas buvo ugdyti tautinę sąmonę ir kultūrą, ginti Lietuvos nepriklausomybę, atgauti Vilniaus kraštą ir sostinę Vilnių, kelti tautos materialinę gerovę, reguliuoti santykius tarp valstybės ir bažnyčios, stiprinti kariuomenę ir kt.

Lietuvių tautininkų sąjungos Utenos apskrities komitetas prižiūrėjo skyrių veiklą, steigė naujus skyrius. Lietuvių tautininkų sąjungos Utenos apskrities valdyba steigė bei naikino apylinkes bei vadovavo jų veiklai, priiminėjo ir šalino narius.

Sąjungos skyriai, vėliau apylinkės, savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvių tautininkų sąjungos Utenos apskrities valdybos ir apylinkių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953-10-20 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašyti 1 apyrašas, 51 apskaitos vienetas.

1969 m. papildomai įrašytos 8 bylos.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvių tautininkų sąjungos Utenos apskrities valdyba ir apylinkės“.

Iš viso fonde Nr. 498 yra 1 apyrašas, 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 954.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių tautininkų sąjungos vadovybės ir sąjungos Utenos apskrities valdybos tvarkomieji dokumentai,  apskrities valdybos susirašinėjimo apylinkių veiklos, „Pažangos“ bendrovės akcijų įgijimo, spaudos platinimo ir kitais klausimais dokumentai, apylinkių veiklos stebėjimo bylos, apylinkių narių sąrašai, valdybos ir apylinkių finansų dokumentai.

Aluntos, Anykščių, Debeikių, Daugailių, Kuktiškių, Kviklių, Leliūnų, Molėtų, Skiemonių, Suginčių, Tauragnų, Utenos miesto, Utenos valsčiaus, Užpalių, Vyžuonų apylinkių narių susirinkimų protokolai,susirašinėjimo su Utenos apskrities valdyba skyrių veiklos klausimais dokumentai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 325, l. 22-25, 51. F. 554, ap. 1, b. 941, l. 1.
[2] LCVA. F. 554, ap. 1, b. 936, l. 1, b. 937, l. 1, 2.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522–3626. LCVA. F. 407, ap. 7, b. 62, l. 16.
[4] LCVA. F. 404, ap. 2, b. 66, l. 29. 
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 08:43