O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 563 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TAUTINĖS APSAUGOS ,,GELEŽINIS VILKAS“ VYRIAUSIOJO ŠTABO FONDĄ NR. 563

2008-01- Nr. SA-

Vilnius

 

INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos tautinės apsaugos „Geležinis vilkas“ Vyriausiasis štabas (1927 m.–1930 m. gegužės mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos tautinė apsauga „Geležinis vilkas“ įsteigta 1927 m. pabaigoje.1 Tiksli įsteigimo data nenustatyta.

,,Geležiniam vilkui“ vadovavo Apsaugos vyriausiasis vadas ir Vyriausiasis štabas. Vyriausiojo štabo viršininkas buvo pavaldus Apsaugos vyriausiajam vadui.

Vyriausiojo štabo viršininkas 1930-05-24 įsakymu Nr. 9 paleido Lietuvos tautinę apsaugą „Geležinis vilkas“. 2 Tiksli Vyriausiojo štabo veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos tautinės apsaugos „Geležinis vilkas“ Vyriausiasis štabas vadovavo ,,Geležinio vilko“ veiklai.

Lietuvos tautinė apsauga „Geležinis vilkas“ buvo sukarinta organizacija, kurios nariais galėjo būti tik lietuviai. Organizacija ugdė lietuvių tautiškumą ir vienybę, siekė Vilniaus ir Vilniaus krašto grąžinimo Lietuvai, rėmė tautininkų valdžią ir kovojo su tautininkų režimo opozicija.3

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos tautinės apsaugos „Geležinis vilkas“ Vyriausiojo štabo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, dokumentų perėmimo akto nėra.

1957 m. Lietuvos tautinės apsaugos „Geležinis vilkas“ Vyriausiojo štabo fonde buvo 1 apyrašas, 191 saugojimo vienetas.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė „Geležinio vilko“ fondo 3 apskaitos vienetus su apyrašu. Archyve apyrašas buvo peršifruotas į Nr. 2.

1960 m., 1967 m., 1994 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai, 1996 m. į apyrašą Nr. 2 – 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 563 yra 2 apyrašai, 202 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1930 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vyriausiojo štabo, grupių štabų įsakymai, Lietuvos tautinės apsaugos „Geležinis vilkas“ statutas ir veiklos planai, organizacijos savišalpos kasos statutas, pranešimai apie politinių partijų, visuomeninių organizacijų, įvairių asmenų veiklą, padėtį valsčiuose, narių persikėlimą, informacija apie asmenų politines pažiūras, susirašinėjimo ginklų gavimo, veiklos klausimais dokumentai, organizacijos narių, norinčių gauti ginklą, pašalintų bei kitų partijų narių, valstybinių įstaigų tarnautojų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 563 apyraše Nr. 1 įrašyti 198 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1930 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų Yra blunkančių dokumentų.

Apyraše yra „Geležinio vilko“ sporto sąjungos veiklos bylų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Organizacijos narių knygų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos organizacijos narių knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 563 apyraše Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 507, ap. 3, b. 113, l. 246.

2 LCVA. F. 387, ap. 13, b. 129, l. 6.

3 LCVA. F. 563, ap. 1, b. 2, l. 1, 40.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 08:45