O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 574 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGOS „ŽIEŽIRBA“ FONDĄ NR. 574

2008-02-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos socialistinio jaunimo sąjunga „Žiežirba“ (1922-07-15–1925-10-23)

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga „Žiežirba“ (1925-10-24–1936-02-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos socialistinio jaunimo sąjungos „Žiežirba“ įstatai 1922-07-15 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 194. Sąjungą valdė skyrių atstovų suvažiavimas, centro komitetas ir revizijos komisija.

1925-10-24 sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo, rejestro Nr. 632. Sąjunga pavadinta „Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga „Žiežirba“.

Vidaus reikalų ministro 1936-02-08 nutarimu sąjunga uždaryta.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos „Žiežirba“ nariais galėjo būti socialdemokratų partijos nariai ir nepartiniai.

Sąjungos tikslas buvo skleisti socialdemokratijos idėjas tarp jaunimo, rūpintis jaunimo darbo sąlygų gerinimu, švietimu ir fiziniu lavinimusi, skatinti mokslinę ir meninę kūrybą.

Sąjunga palaikė ryšius su Lietuvos ir kitų šalių socialistinėmis jaunimo organizacijomis, steigė ir išlaikė bibliotekas, knygynus, liaudies universitetus, muziejus, klubus, rengė vakarus, vaidinimus, koncertus, paskaitas, leido leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 30 Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos „Žiežirba“ neaprašytų bylų. Sutvarkius gautus dokumentus, 1953-12-26 į sudarytą apyrašą Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

1963 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1969-05-15 Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 2 Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos „Žiežirba“ Kauno skyriaus bylas, kurios buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 574 yra 1 apyrašas, 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1934 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos „Žiežirba“ statutas, centro komiteto aplinkraščiai, sąjungos posėdžių, skyrių narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su skyriais, užsienio socialdemokratų sąjungomis skyrių steigimo ir įregistravimo, renginių, kursų organizavimo, laikraščio „Žiežirba“ leidimo, prenumeratos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie skyrių veiklą, asmenų prašymai priimti į sąjungą, laikraščių „Žiežirba“ ir „Žaizdras“ prenumeratorių, platintojų, narių, suvažiavimų ir konferencijų dalyvių sąrašai, Kauno skyriaus sporto sekcijos narių sveikatos tikrinimo knygelės ir sąrašai, finansų dokumentai.

Lietuvos darbininkų sporto sąjungos statutas.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 yra 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1934 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 402, ap. 4, b. 330, l. 2-145.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 08:46