O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 651 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTINĖS JAUNUOMENĖS „JAUNOSIOS LIETUVOS“ SĄJUNGOS PANEVĖŽIO APSKRITIES RAJONŲ IR JŲ SKYRIŲ

FONDĄ NR. 651

2008-02-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Panevėžio rajonas (1929-02-01–1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Panevėžio rajonas (1932-03-18–1935-03-20)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Panevėžio I rajonas ir Panevėžio II rajonas (1935-03-21–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Panevėžio I rajonas ir Panevėžio II rajonas (1935-11-08–1940-06-19)

2. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Panevėžio rajono skyriai (1928 m.–1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Panevėžio rajono skyriai (1932-03-18–1935-03-20)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Panevėžio I rajono ir Panevėžio II rajono skyriai (1935-03-21–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Panevėžio I rajono ir Panevėžio II rajono skyriai (1935-11-08–1940-06-19)

3. Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Kupiškio rajonas (1938-03-31–1940-06-19)

4. Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Kupiškio rajono skyriai (1938 m. balandžio mėn.–1940-06-19)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Panevėžio rajonas buvo įsteigtas 1929-02-01. Rajonui vadovavo rajono valdyba, rajono skyrių pirmininkų suvažiavimas, revizijos komisija. Rajono veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba. [1]

Sąjungai 1932-03-18 pakeitus įstatus ir pavadinimą, rajonas pavadintas Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Panevėžio rajonu.

Sąjungos pirmininkas 1935-03-21 įsakymu Nr. 14 padalino Panevėžio apskritį į du rajonus, įsteigė Panevėžio I ir Panevėžio II rajonus.[2]

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, rajonai pavadinti Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Panevėžio I rajonu ir Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Panevėžio II rajonu. Rajonams vadovavo rajono vadai, kurie vykdė sąjungos vado, vyriausiosios vadovybės įsakymus.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu rajonai perregistruoti. Panevėžio I rajonas 1937-11-10 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 5607, Panevėžio II rajonas – Nr. 5608. [3]

2. Lietuvių tautiško jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“ vadovaudamasi 1927-10-08 įstatais steigė skyrius. Tiksli data, kada Panevėžio apskrityje buvo įsteigti sąjungos skyriai, nenustatyta. 1928 m. jau veikė Troškūnų, Žibartų skyriai.[4] Nuo 1929-02-01 skyriai buvo priskirti sąjungos Panevėžio rajonui.

Sąjungai 1932-03-18 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyriai pavadinti Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyriais.

Skyrius valdė skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Skyrių veiklą prižiūrėjo sąjungos Centro valdyba, Panevėžio rajono vadovybė.

1935-03-21 buvo įsteigti Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Panevėžio I ir Panevėžio II rajonai. Panevėžio I rajonui buvo priskirti Panevėžio apskrities rytinėje dalyje veikę skyriai. Panevėžio II rajonas perėmė 20 skyrių, veikusių Panevėžio, Pušaloto, Rozalimo, Smilgių, Šeduvos, Krekenavos, Naujamiesčio, Ramygalos valsčiuose.[5]

1935-11-08 pakeitus sąjungos įstatus ir pavadinimą, skyriai pavadinti Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos skyriais. Skyriams vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga ir jos padaliniai turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti. 1937 m. Panevėžio I rajone veikė 24, Panevėžio II rajone – taip pat 24 skyriai. Skyriai 1937-11-13 buvo įrašyti į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą.[6]

3. Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Kupiškio rajonas buvo įsteigtas 1938-03-31. Rajonas 1938-04-01 buvo įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 8406.[7]

Rajonui vadovavo rajono vadas, kuris vykdė sąjungos vado, vyriausiosios vadovybės įsakymus.

4. Sąjungos Kupiškio rajonui 1938 m. balandžio mėn. buvo priskirti Kupiškio, Šimonių, Meliūnų, Drulėnų, Keginių, Palėvenės, Paberžių, Puponių, Siaurių, Viešintų, Grigiškių skyriai, anksčiau priklausę Panevėžio I rajonui, bei Mikniūnų, Biliūnų, Laičių, Skapiškio, Vaduvų, Tatkonių skyriai, anksčiau priklausę Rokiškio rajonui.

Skyriams vadovavo skyriaus vadas, vadovybė, skyriaus narių susirinkimas.

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[8]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos tikslas buvo ugdyti jaunuomenės tautinę sąmonę, dorovę, ginti Lietuvos nepriklausomybę, palaikyti tautos vienybę, tautinę kultūrą.

Sąjungos Panevėžio I, Panevėžio II, Kupiškio rajonai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais, rajonų statutu, prižiūrėjo rajonų ribose veikusių skyrių veiklą, steigė naujus skyrius, klubus, skaityklas, rengė kultūros renginius.

Sąjungos skyriai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Panevėžio I, Panevėžio II, Kupiškio rajonų ir jų skyrių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose fondo dokumentai įrašyti 1954-06-10. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1959-05-26 į apskaitos dokumentus įrašyti 4 apyrašai, 235 apskaitos vienetai.

1961 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 651 yra 4 apyrašai, 237 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Panevėžio II rajono ir jo skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti sąjungos Panevėžio II rajono skyrių patikrinimų, susirinkimų protokolai, veiklos apyskaitos, veiklos stebėjimo bylos, narių sąrašai, kortelės, finansų dokumentai.

Ėriškių, Gailiūnų, Istricos, Krekenavos, Lepšių, Naujamiesčio, Nausodės, Paliūniškio, Pušaloto, Raginėnų, Ramygalos, Rėklių, Rozalimo, Smilgių, Spirakių, Šeduvos, Užliaužių, Vilkijos skyrių narių susirinkimų protokolai, veiklos apyskaitos, susirašinėjimo su sąjungos vadovybe, rajonu ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal padalinių pavadinimus nesilaikant abėcėlės.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Panevėžio I rajono ir jo skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti sąjungos Panevėžio I rajono skyrių patikrinimų protokolai, rajono vadovybės veiklos apyskaita ir veiklos planas, susirašinėjimo su sąjungos Centro valdyba, įstaigomis, skyriais veiklos klausimais dokumentai, Panevėžio sporto klubo veiklos dokumentai, skyrių veiklos stebėjimo bylos, narių sąrašai, kortelės, finansų dokumentai.

Drulėnų, Girelės, Grigiškių, Kirmėlių, Maksvyčių, Melaišių, Palaukių, Panevėžio, Pumpėnų, Raginėnų, Raguvos, Raguvėlės, Siaurių, Subačiaus, Šimonių, Terpeikių, Troškūnų, Vadoklių skyrių narių susirinkimų protokolai susirašinėjimo su sąjungos vadovybe, rajonu ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal padalinių pavadinimus nesilaikant abėcėlės.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti sąjungos Panevėžio I ir Panevėžio II bei Kupiškio rajonų susirašinėjimo su sąjungos Centro valdyba, įstaigomis, skyriais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, dokumentų, inventoriaus perdavimo aktai, finansų dokumentai.

Skyrių narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su sąjungos vadovybe, rajonu ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją – bylos pabaigos datą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Kupiškio rajono ir jo skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti sąjungos Kupiškio rajono vado įsakymai, vadovybės posėdžių protokolai.

Drulėnų, Kupiškio, Paberžių, Palėvenės, Puponių, Siaurių skyrių susirašinėjimo su sąjungos vadovybe, rajonu ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, Puponių skyriaus veiklos apyskaitos, skyrių finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių pavadinimus nesilaikant abėcėlės.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1478, ap. 1, b. 36, l. 65. F. 1108, ap. 1, b. 1, l. 119.
[2] LCVA. F. 1396, ap. 1, b. 186, l. 118.
[3] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 353, l. 138.
[4] LCVA. F. 651, ap. 1, b. 2, l. 12. F. 404, ap. 2, b. 412, 420.
[5] LCVA. F. 1396, ap. 1, b. 186, l. 118. F. 651, ap. 1, b. 2, l. 1a.
[6] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 26. F. 404, ap. 2, b. 407, l. 7.
[7] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 51, 52, 57.
[8] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 161, 163.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 08:47