O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 937 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS FONDĄ NR. 937

2008-02-       SA. Nr.-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos socialdemokratų partija (1919-09-03–1929-05-06, 1929-12-03–1936-02-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos socialdemokratų partijos įstatai 1919-09-03 įregistruoti Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamente, Draugijų rejestro Nr. 42. Partijai vadovavo partijos suvažiavimas, centro komitetas, partijos konferencija, miestų ir apskričių komitetai, partijos spausdinių redakcija.

1922-12-16 socialdemokratų partija pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 256. Partijai vadovavo partijos suvažiavimas, centro komitetas, partijos konferencija, miestų, apskričių ir valsčių komitetai, partijos spausdinių redakcija ir Seimo socialdemokratų frakcija.

Partija pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje: 1924-06-21 – rejestro Nr. 442, 1925-10-17 – rejestro Nr. 626.

Komisijos klausimams iš įstatymo apie draugijas spręsti 1929-05-06 nutarimu Lietuvos socialdemokratų partija ir jos skyriai uždaryti.

Kauno apygardos teismo 1929-12-03 nutarimu Lietuvos socialdemokratų partijai su skyriais leista veikti.

1932-04-30 socialdemokratų partija pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 57.

Vidaus reikalų ministro 1936-02-06 nutarimu Lietuvos socialdemokratų partija ir jos skyriai uždaryti.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos socialdemokratų partija buvo darbininkų visuomeninė organizacija. Jos nariais galėjo būti visi piliečiai, pritariantys partijos programai, vykdantys partijos suvažiavimo nutarimus ir priklausantys bet kuriai partijos organizacijai.

Partija savo veikloje vadovavosi demokratinio socializmo ideologija ir reformomis bei politinės veiklos būdais siekė ją įgyvendinti. Partija skleidė socialinės lygybės ir teisingumo, asmens, tautinių mažumų laisvių, tautinio solidarumo idėjas, telkė darbininkus į organizacijas, skatino steigti profsąjungas, rūpinosi jaunimo šveitimu ir lavinimu, leido laikraštį „Socialdemokratas“.

Partija dalyvavo Lietuvos vyriausybėse, turėjo savo atstovus Steigiamajame Seime, Seimuose.

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondą

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos socialdemokratų partijos dokumentus. Buvo perimti 99 apskaitos vienetai, įrašyti apyraše Nr. 1.

1961-09-23 fonde buvo 1 apyrašas, 114 apskaitos vienetų. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

1961 m., 1965 m. papildomai į apyrašą įrašyta 17 bylų.

1978 m. patikslinus fondo bylų skaičių, iš apskaitos išbraukti 2 apskaitos vienetai.

1978 m., 1995 m. papildomai į apyrašą įrašytos 4 bylos.

Iš viso fonde Nr. 937 yra 1 apyrašas, 133 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1931 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos socialdemokratų partijos statutas, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos „Žiežirba“ įstatai, partijos centro komiteto nutarimai, instrukcijos ir aplinkraščiai, konferencijų, centro komiteto posėdžių ir kuopų visuotinių narių susirinkimų protokolai, partijos skyrių ir kuopų veiklos apyskaitos, susirašinėjimo su apskričių organizacijomis ir kuopomis, partijomis Lietuvoje ir užsienyje, asmenimis apskričių organizacijų ir kuopų steigimo, partijos konferencijų, apskričių suvažiavimų, kuopų narių susirinkimų, dalyvavimo Seimo rinkimuose, bedarbių ir kalinių šelpimo, spaudos platinimo, žemės nuosavybės ir kitais veiklos klausimais dokumentai, partijos apskričių organizacijų, kuopų, jų vadovų ir narių sąrašai, brošiūros ir atsišaukimai, finansų dokumentai.

Amnestijos, Stipendijų įstatymai, Ligonių kasos statutas, Ligonių kasų įstatymui vykdyti instrukcija, Lietuvos kultūros sąjungos, Lietuvių šoferių sąjungos, Politiniams kaliniams šelpti draugijos, Kauno taupomosios-skolinamosios bendrovės įstatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 133 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1931 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 402, ap. 4, b. 13, l. 2, 20 a.p., 46, 55 a.p., 73, 79, 110, 174.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 08:57