O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-738 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NACIONALSOCIALISTINĖS VOKIEČIŲ DARBININKŲ PARTIJOS LIETUVOS SRITIES VADOVYBĖS FONDĄ NR. R-738

2011-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Lietuvos srities vadovybė (Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Bezirksleitung Litauen) ([1942]–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Lietuvos srities vadovybės tiksli veiklos pradžios data nenustatyta. 1942 m. liepos mėn. vadovybė jau veikė.[1]

Vadovybė buvo pavaldi Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Rytų krašto (Ostlando) vadovybei (NSDAP Landesleitung Ostland) Rygoje ir Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos reicho vadovybės Rytų skyriui (NSDAP-Reichsleitung Arbeitsbereich Osten) Berlyne.

Vadovybės buveinė buvo Kaune.

Tiksli Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Lietuvos srities vadovybės veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Lietuvos srities vadovybė vadovavo partijos padalinių veiklai Lietuvos generalinėje srityje. Partijos uždaviniai buvo propaguoti ir įgyvendinti nacionalsocialistinę ideologiją, rūpintis Lietuvos generalinėje srityje gyvenančiais vokiečiais bei juos kontroliuoti.

Vadovybė tvarkė Lietuvoje gyvenančių ir dirbančių reicho vokiečių apskaitą, registravo įmones ir įstaigas, kuriose dirbo vokiečiai, skyrė partijos įgaliotinius įmonėms, rūpinosi darbo našumo įmonėse kėlimu, maitinimo, teisinių konsultacijų dirbantiesiems, profesinių kursų, jaunimo mokymo ir auklėjimo, propagandos, socialinės pagalbos vokiečiams organizavimu, jų buitimi, aprūpinimu bei laisvalaikiu, pagalba kolonistams, ligoninėse besigydančių sužeistųjų globa.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1951-09-05 perdavimo-perėmimo aktu perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 8 neaprašytas Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Lietuvos generalinės srities valdybos bylas.

1956-03-12 Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 11 bylų.

1959-05-16 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 13 bylų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965-05-25 papildomai įrašytos 3 bylos.

1977 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje dokumentų katalogą.

2011 m. patikslintas fondo pavadinimas. Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partijos Lietuvos srities valdybos fondas pavadintas Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Lietuvos srities vadovybės fondu.

Iš viso fonde Nr. R-738 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1934 m., 1942–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Lietuvos srities vadovybės skyrių aplinkraščiai, veiklos ataskaitos,

Lietuvos srities vadovybės ir jos skyrių raštai dėl partijos padalinių veiklos organizavimo, Lietuvos generalinėje srityje gyvenančių vokiečių bei įmonių registravimo, partijos įgaliotinių įmonėms skyrimo, partijos narių politinio patikimumo tikrinimo, jaunimo mokymo, kursų organizavimo, vokiečių buities, aprūpinimo, laisvalaikio renginių, sveikatingumo stovyklos nuo bombardavimo nukentėjusiems Vokietijos vaikams Palangoje, vaikų darželių organizavimo, sužeistųjų globos, finansų, personalo ir kt., Žiemos pagalbos akcijos organizavimo dokumentai,

susirašinėjimo propagandos klausimais dokumentai, tarnybiniam naudojimui skirta propagandinė medžiaga, pavyzdinis Kalėdų šventės renginio scenarijus su rekomenduojamais tekstais,

partijos narių ir kursų dalyvių sąrašai, Lietuvoje veikusios organizacijos „Kulturverband“ narių, siūlomų priimti į Nacionalsocialistinę vokiečių darbininkų partiją, sąrašas, asmenų prašymai priimti į kursus, maisto produktų, cigarečių ir kitų reikmenų sužeistiesiems išdavimo iš sandėlio žiniaraščiai, finansų dokumentai,

1934 m. „Įstatymas valstybei ir partijai nuo puolimo iš pasalų ir partijos uniformai apsaugoti“.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1934 m., 1942–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba, yra pavienių dokumentų lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Dokumentų sklaidos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-738, ap. 1, b. 4, l. 36.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 08:54