O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1275 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠV. VAITIEKAUS SPAUSTUVĖS IR KNYGYNO, BENDROVĖS SU RIBOTA ATSAKOMYBE POZNANĖJE, VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 1275

2006-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šv. Vaitiekaus spaustuvės ir knygyno, bendrovės su ribotu laidavimu Poznanėje, Vilniaus skyrius (Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha. Towarzystwo z ograniczoną poręką w Poznaniu. Oddział w Wilnie) (1922-08-12 – 1930 m.)

Šv. Vaitiekaus spaustuvės ir knygyno, bendrovės su ribota atsakomybe Poznanėje, Vilniaus skyrius (Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Poznaniu. Oddział w Wilnie) (1930 m. – 1940-03-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šv. Vaitiekaus spaustuvės ir knygyno, bendrovės su ribotu laidavimu Poznanėje, Vilniaus skyrius pradėjo veikti 1922-08-12. 1926-09-06 įrašytas į Vilniaus apygardos teismo prekybos registrą. 1

Nuo 1930 m. skyrius vadinamas Šv. Vaitiekaus spaustuvės ir knygyno, bendrovės su ribota atsakomybe Poznanėje, Vilniaus skyriumi.

Dokumentuose skyrius dar vadinamas Šv. Vaitiekaus knygynu Vilniuje (Księgarnia Św. Wojciecha w Wilnie).

Finansų ministerijos viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija 1940-03-28 raštu paskyrė Šv. Vaitiekaus knygyno Vilniaus skyriaus likvidaciją. Nuo 1940-04-01 knygynas uždarytas.2

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Šv. Vaitiekaus spaustuvės ir knygyno, bendrovės su ribota atsakomybe Poznanėje, Vilniaus skyrius prekiavo bendrovės ir kitų leidyklų išleista religine, grožine, moksline literatūra, vadovėliais; ypatingai rūpinosi Vilniuje ir Lenkijos šiaurės rytų regione išleistų leidinių realizavimu; organizavo knygų parodas. Prie knygyno veikė knygų sandėlis, iš kurio knygos buvo siunčiamos knygynams Vilniuje bei Vilniaus, Baltstogės, Naugarduko, Polesės vaivadijose.3

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šv. Vaitiekaus spaustuvės ir knygyno, bendrovės su ribota atsakomybe Poznanėje, Vilniaus skyriaus fondo dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966-07-08 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1275 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti bendrovės įstatai; veiklos, finansų ataskaitos; susirašinėjimo knygų leidybos, prekybos, persiuntimo, sandėliavimo, knygyno registravimo, personalo klausimais dokumentai; knygyno vedėjo B. Žindos bei kitų autorių referatai ir paskaitos knygų leidybos, prekybos, bibliotekų organizavimo klausimais; knygyno darbuotojų sąrašai; prašymas perregistruoti knygyną; įgaliojimas tvarkyti bendrovės Vilniaus skyriaus reikalus; knygų prospektai ir katalogai; Lenkijos bibliotekininkų IV suvažiavimo programa; knygynų vedėjų kvalifikacijos kėlimo kursų programa; organizacijos „Rada Książki“ biuleteniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1275 apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 15, ap. 2, b. 725,  l. 1. F. 1275, ap. 1, b. 3, l. 23.

2 LCVA. F. 401, ap. 2, b. 626, l. 3, 10.

3 LCVA. F. 1275, b. 3, l. 23, 24; b. 6, l. 1, 2; b. 7, l. 5–14.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:15