O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 848 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO SPIRITO MONOPOLIO PANEVĖŽIO SANDĖLIO FONDĄ NR. 848

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinio degtinės monopolio Panevėžio sandėlis (1923 m.–1934 m. rugpjūčio mėn.)

Valstybinio spirito monopolio Panevėžio sandėlis (1934 m. rugpjūčio mėn.–1941 m. gegužės mėn.)

Spirito ir degtinės įmonė Panevėžyje (1941 m. gegužės mėn.–1941-06-06)

Valstybinė degtinės įmonė Panevėžyje (1941-06-07–1941-09-26)

Panevėžio valstybinė degtinės gamykla (1941-09-27–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1922-04-10 Valstybinio degtinės ir spirito monopolio įvedimo įstatymu Lietuvoje įvestas valstybinis degtinės ir spirito monopolis.Tiksli data, kada Valstybinio degtinės monopolio Panevėžio sandėlis pradėjo veiklą, nenustatyta. 1923 m. rugpjūčio mėn. sandėlis jau veikė.2

Dokumentuose sandėlis dar vadinamas Panevėžio valstybinio degtinės monopolio sandėliu, Valstybinio degtinės monopolio Panevėžio sandėliu Nr. 2.

Tiksli data, kada Valstybinio degtinės monopolio Panevėžio sandėlis buvo pavadintas Valstybinio spirito monopolio Panevėžio sandėliu, nenustatyta. Dokumentuose Valstybinio degtinės monopolio Panevėžio sandėlis nuo 1934 m. rugpjūčio mėn. vadinamas Valstybinio spirito monopolio Panevėžio sandėliu.3

Sandėlio veiklą prižiūrėjo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos, nuo 1924 m. – Finansų ministerijos Mokesčių departamento Monopolių skyrius.

Savo veikloje sandėlis vadovavosi 1925-11-07 Degtinės ir kitų valstybinių monopolių ūkio komiteto taisyklėmis, 1934-02-06 Akcizų ir finansinių monopolių įstatymu bei jo pakeitimais, kitais teisės aktais.

1940 m. birželio mėn. sovietams okupavus Lietuvą, Valstybinio spirito monopolio Panevėžio sandėlis veiklą tęsė.

Nuo 1940-08-01 sandėlio veiklą prižiūrėjo Finansų ministerijos Muitų ir akcizo departamentas, nuo 1940-10-01 – Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisariato Spirito ir degtinės skyrius, nuo 1941 m. balandžio mėn. – Valstybinis spirito ir degtinės trestas.4

Nuo 1941 m. gegužės mėn. Valstybinio spirito monopolio Panevėžio sandėlis vadinamas Spirito ir degtinės įmone Panevėžyje. Įmonės veiklą prižiūrėjo Valstybinis spirito ir degtinės trestas.5

Lietuvos TSR maisto pramonės liaudies komisaro 1941-06-07 įsakymu Nr. 115 Spirito ir degtinės įmonė Panevėžyje pavadinta Valstybine degtinės įmone Panevėžyje.6

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Valstybinė degtinės įmonė Panevėžyje veiklą tęsė.

Krašto ūkio generalinio tarėjo 1941-09-27 įsakymu Nr. 70 Valstybinė degtinės įmonė Panevėžyje pavadinta Panevėžio valstybine degtinės gamykla.7 Gamyklos veiklą prižiūrėjo Maitinimo ir žemės ūkio vadybai pavaldus Valstybinis spirito ir degtinės trestas, nuo 1943 m. – Rytų centrinė prekybos bendrovė (Zentral-Handelsgesellschaft Ost), Rytų krašto generalinės monopolių direkcijos Kauno skyriaus Spirito monopolis.8

Data, kada 1944 m. Panevėžio valstybinė degtinės gamykla baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinio degtinės monopolio Panevėžio sandėlis, Spirito ir degtinės įmonė Panevėžyje gamino, pilstė į tarą ir ruošė pardavimui geriamąjį spiritą, degtinę, denatūruotą spiritą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1957-12-19 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filiale sudarytas Valstybinio degtinės monopolio Panevėžio fondo apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 104 bylos. Vėliau į apyrašą papildomai įrašytos 2 bylos, kurias perdavė Panevėžio spirito kombinatas (perdavimo akto nėra).

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1969-06-24 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialo perėmė 106 Valstybinio degtinės monopolio Panevėžio fabriko bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Archyve fondas pavadintas ,,Valstybinio spirito monopolio Panevėžio sandėlis“.

1995-04-20 papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 848 yra 1 apyrašas, 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo tarnautojų ir darbininkų priėmimo bei jų atlyginimo klausimais dokumentai, darbininkų, tarnautojų pareiškimai, atlyginimų lapai ir tabeliai, darbo ir atsiskaitymo knygutės, darbininkų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Vyriausybės žinios, 1922 m. Nr. 84.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 848, ap. 1, b.2, l. 30–31; b. 9, l. 296.

3 LCVA. F. 848, ap. 1, b. 3, l. 199.

4 LCVA. F. 848, ap. 1, b. 9, l. 162; F. R-773, ap. 1, b. 50, l. 87; b. 12, l. 79 a. p.; R-754, ap. 1, b. 2, l. 97; R-773, ap. 1, b. 66.

5 LCVA. F. 848, ap. 1, b. 11, l. 153; F. R-773, ap. 1, b. 40, l. 15-16.

6 LCVA. F. R-733, ap. 1, b. 202, l. 50.

7 LCVA. F. 1675, ap. 9, b. 18, l. 179.

8 LCVA. F. R-1300, ap. 1, b. 1, l. 56.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:18