O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-30 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VALSTYBINĖS PREKYBOS FONDĄ NR. R-30

2010-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus valstybinė prekyba (1940 m. [gruodžio mėn.]–1941 m. kovo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1940-10-25 nutarimu Nr. 262 įpareigojo Lietuvos TSR prekybos liaudies komisarą organizuoti Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje ir Ukmergėje valstybines prekybas.1 Tiksli data, kada įsteigta Vilniaus valstybinė prekyba, nenustatyta. 1940 m. gruodžio mėn. Vilniaus valstybinė prekyba jau veikė.2

Vilniaus valstybinės prekybos veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR prekybos liaudies komisariatas.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-02-12 nutarimu Nr. 91 ,,Dėl valstybinės pramprekybos ir maistprekybos organizavimo Vilniuje ir Kaune“ vietoje Vilniaus valstybinės prekybos įsteigus Vilniaus valstybinę pramonės prekių prekybą „Vilniaus Pramprekyba“ ir Vilniaus valstybinę maisto bei kolonialinių prekių prekybą „Vilniaus Maistprekyba“,3 Vilniaus valstybinė prekyba 1941 m. kovo mėn. veiklą baigė.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus valstybinė prekyba vadovavo Vilniaus parduotuvių, prekybos bazių veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1952-12-19 įrašytas LTSR Vilniaus valstybinės prekybos fondas Nr. R-30. Fonde buvo 1 apyrašas, 216 apskaitos vienetų.

1981 m. fonde buvo 217 apskaitos vienetų.

1998 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-30 yra 1 apyrašas, 219 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, jidiš, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus valstybinės prekybos direktoriaus įsakymai personalo klausimais, Vilniaus miesto krautuvių profsąjungų posėdžių, Valstybinės prekybos tarnautojų ir darbininkų susirinkimo protokolai, T. Malenkovo pranešimas „Apie partinių organizacijų uždavinius pramonės ir transporto srityse“, asmenų prašymai priimti į darbą, padidinti atlyginimą, tarnautojų asmens bylos, „Politgramata“ kursus lankiusių Vilniaus valstybinės prekybos tarnautojų, Vilniaus krautuvių profsąjungų narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 219 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, jidiš, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941-01-20, Nr. 1(4), psl. 28.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-30, ap. 1, b. 214, l. 21.

3 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941-04-29, Nr. 8(11), psl. 433.

4 LCVA. F. R-30, ap. 1, b. 214, l. 50; b. 218.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:22