O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1491 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS VADO FONDĄ NR. R-1491

2011-02-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Priešgaisrinės apsaugos vadas (Landesfürhrer der Feürschutzmannschaft) (1943-11-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos generalinio ir vidaus reikalų tarėjo 1944 m. sausio mėn. (diena nenurodyta) įsakymu nuo 1943-11-01 buvo įsteigta Priešgaisrinės apsaugos vado įstaiga ir paskirtas Priešgaisrinės apsaugos vadas.[1]

Dokumentuose taip pat buvo vartojamas Lietuvos priešgaisrinės apsaugos policijos vado pavadinimas.

Priešgaisrinės apsaugos vadas buvo pavaldus Lietuvos generaliniam ir vidaus reikalų tarėjui.

Tiksli data, kada 1944 m. Priešgaisrinės apsaugos vado įstaiga baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Priešgaisrinės apsaugos vado įstaiga perėmė Vidaus reikalų vadybos Ugniagesybos ir įmonių apsaugos direkcijos funkcijas.

Priešgaisrinės apsaugos vadas organizavo priešgaisrinę apsaugą, vadovavo ugniagesių komandų veiklai, organizavo ugniagesių mokymą, aprūpinimą, prižiūrėjo savanorių ugniagesių organizacijų veiklą, dalyvavo organizuojant priešlėktuvinę apsaugą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau – LCVA) Kauno filiale 1951 m. liepos mėn. buvo sudaryti Priešgaisrinės apsaugos vado fondo Nr. 187 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos įrašyti 243 apskaitos vienetai.

LCVA 1958-03-20 iš LCVA Kauno filialo perėmė Priešgaisrinės apsaugos vado fondą: 243 bylas ir apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2. LCVA fondas peršifruotas į fondą Nr. R-1491.

Iš viso fonde Nr. R-1491 yra 2 apyrašai, 243 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Vidaus reikalų vadybos Ugniagesybos referento, Ugniagesybos ir įmonių apsaugos direkcijos veiklos dokumentai yra Vidaus reikalų vadybos fonde Nr. R-617.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vidaus reikalų tarėjo įsakymai, potvarkiai, Priešgaisrinės apsaugos vado aplinkraščiai, nuostatai ugniagesių komandoms, pranešimai apie Vilniaus miesto ugniagesių komandos istoriją, Vilniaus miesto ir apygardos ugniagesybos organizaciją, pareigūnų funkcijas, Vilniaus miesto priešgaisrinės-priešlėktuvinės apsaugos direkcijos etatų projektas, Lietuvos generalinės srities, Vilniaus miesto priešgaisrinės apsaugos organizacijos schemos,

vado įstaigos etatų, tarnautojų, Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos tarybos narių, savanorių ugniagesių draugijų, jų valdybų narių, ugniagesių sąrašai, žinios apie įvairių miestų savanorių ugniagesių draugijas, pranešimai apie įvykius, priesaikos priėmimą, susirašinėjimo ugniagesių komandų aprūpinimo priešgaisriniu inventoriumi klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos ugniagesių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 215 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1491, ap. 1, b. 24. F. R-616, ap. 1, b. 56, l. 50.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 11:42