O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-991 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS SAVANORIŲ GAISRININKŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. R-991

2010-09 -     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė laisvanoriška gaisrininkų draugija (1949-08-16–1950-04-07)

Lietuvos TSR respublikinė laisvanoriška gaisrininkų draugija (1950-04-08–1955-12-07)

Lietuvos laisvanoriška gaisrininkų draugija (1955-12-08–1968-03-28)

Lietuvos savanorių gaisrininkų draugija (1968-03-29–1990-05-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Taryba 1949-08-16 nutarimu Nr. 625 patvirtino Respublikinės laisvanoriškos gaisrininkų draugijos organizacinį komitetą.[1]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1950-04-08 nutarimu Nr. 266 buvo patvirtinti Lietuvos TSR respublikinės laisvanoriškos gaisrininkų draugijos įstatai.[2]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1955-12-08 nutarimu Nr. 562 patvirtinti Lietuvos laisvanoriškos gaisrininkų draugijos įstatai.[3]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1968-03-29 nutarimu Nr. 85 patvirtinti Lietuvos savanorių gaisrininkų draugijos įstatai.[4]

Draugijos veiklai vadovavo Lietuvos TSR Ministrų Taryba. Priešgaisrinės profilaktikos ir organizacinį masinį darbą koordinavo ir kontroliavo Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės apsaugos valdyba ir jos vietos įstaigos.

Lietuvos savanorių gaisrininkų draugijos II suvažiavimo 1990-05-24 nutarimu Lietuvos savanorių gaisrininkų draugija pavadinta Lietuvos gaisrininkų draugija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė laisvanoriška gaisrininkų draugija – Lietuvos savanorių gaisrininkų draugija buvo savanoriškumo pagrindu steigiama masinė Lietuvos gyventojų organizacija, kuri siekė sutelkti gyventojus aktyviai dalyvauti įgyvendinant priešgaisrinės profilaktikos priemones, saugant nuo gaisro valstybės nuosavybę ir gyventojų turtą.

Draugijos tikslas buvo padėti valstybinėms priešgaisrinės priežiūros įstaigoms įgyvendinti profilaktines priešgaisrinės apsaugos priemones, propaguoti priešgaisrinės apsaugos priemones, supažindinti narius ir gyventojus su priešgaisrinio saugumo taisyklėmis, gaisrų kilimo priežastimis.

Draugija steigė pirminės draugijos organizacijas – miestų, rajonų savanorių gaisrininkų draugijas, jaunųjų gaisrininkų draugoves, rengė paskaitas, organizavo parodas, konkursus, kursus, leido mokomąją literatūrą priešgaisrinės apsaugos klausimais ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2010-03-08 iš Lietuvos gaisrininkų draugijos perėmė 190 Lietuvos savanorių gaisrininkų draugijos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-991 yra 1 apyrašas, 190 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, draugijos įstatai, draugijos pirmininko potvarkiai veiklos klausimais, draugijos Tarybos ir Tarybos prezidiumo posėdžių protokolai, respublikinių bei rajoninių draugijų konferencijų dokumentai, draugijos veiklos ataskaitos, statistinės gaisrų analizės, priešgaisrinio taikomojo sporto varžybų dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, respublikinės, rajoninių ir tarprajoninių draugijų etatų sąrašai, sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 190 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 158, l. 173.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 183, l. 65.
[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 376, l. 53.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 926, l. 231.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 11:43