O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1078 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FONDĄ NR. 1078

2008-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Bendra darbininkų profesinė sąjunga (1925-02-21–1926-03-12, 1926-05-06–1928-08-11)

2. Centralinis biuras profesionalų sąjungų miesto Kauno (1919-07-26–1920-10-18)

Lietuvos profesinių sąjungų centralinis biuras (1920-10-19–1921-01-31)

3. Kauno maisto produktų darbininkų ir tarnautojų sąjunga (1928-10-23–1932-02-05)

4. Kauno darbininkų profesinė sąjunga „Adata“ (1921-09-07–1924-04-14)

5. Kauno tarnautojų profesinė sąjunga (Nenustatyta–1940 m. rugpjūčio mėn.)

6. Kauno virėjų, oficiantų ir viešbučių tarnautojų profesinė sąjunga ([1920 m.]–nenustatyta)

7. Lietuvos artistų muzikų profesinė sąjunga (1926-07-03–1936-04-17)

8. Lietuvos darbininkų ir tarnautojų profesinių sąjungų centro biuras (1926-07-03–1927-10-15)

9. Lietuvos darbininkų ir tarnautojų suvienyta profesinė sąjunga (1931-07-14–1934-05-24)

10. Lietuvos geležinkelių darbininkų ir tarnautojų profesinė sąjunga (1921-12-10–1922-05-08, 1925-07-25–1926-12-19)

11. Lietuvos maisto pramonės darbininkų profesinė sąjunga (1924-12-02–1927-01-15)

12. Lietuvos matininkų profesinė sąjunga (1920-01-27–1928-11-14)

Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjunga (1928-11-15–1940-10-02)

13. Lietuvos metalo pramonės darbininkų profesinė sąjunga (1924-12-02–1927-01-15)

14. Lietuvos miestų ir pramonės darbininkų profesinė sąjunga ([1923 m.]–nenustatyta)

15. Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (1920-02-14–1940-07-30)

16. Lietuvos odos pramonės darbininkų profesinė sąjunga (1925-03-18–1927-01-15, 1928-05-09–1931-01-30)

17. Lietuvos spaudos darbininkų profesinė sąjunga (1921-12-10–1927-01-15)

18. Lietuvos šoferių ir automechanikų sąjunga (1924-04-14–1925-05-22)

Lietuvos šoferių ir automechanikų profesinė sąjunga (1925-05-23–1927-01-15)

19. Lietuvos žemės ūkio darbininkų profesinė sąjunga (1923-07-21–1929-10-04)

20. Miestų darbininkų profesinė sąjunga ([1924 m.]–nenustatyta)

21. Odininkų profesinė sąjunga (1919-08-23–1924-04-14)

22. Tabako, papirosų ir gilzių fabrikų darbininkų profesinė sąjunga (1922-11-11–1927-01-15)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Bendros darbininkų profesinės sąjungos įstatai 1925-02-21 įregistruoti Vilkaviškio apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 9. Sąjungos centro valdybos būstinė buvo Vilkaviškyje. Sąjungą valdė visuotinis atstovų susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija.

Sąjunga turėjo 21 skyrių.

1926-03-12 Vilkaviškio apskrities viršininko nutarimu sąjungos veikla sustabdyta.

1926-05-06 Marijampolės apygardos teismo rezoliucija nutarimas apie veiklos sustabdymą panaikintas, sąjungai leista veikti.

1926-06-12 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 757. Sąjungos valdybos būstinė perkelta į Kauną.

Komisijos klausimams iš įstatymo apie draugijas spręsti 1928-08-11 nutarimu sąjunga su visais skyriais uždaryta.1

2. Centralinio biuro profesionalų sąjungų miesto Kaunoįstatai 1919-07-26 įregistruoti Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamente, rejestro Nr. 17. Biurą valdė profesinių sąjungų valdybų visuotinis susirinkimas, prezidiumas, revizijos komisija.2

1920-10-19 biuras pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 68. Biuras pavadintas Lietuvos profesinių sąjungų centraliniu biuru. Biurą valdė Lietuvos profesinių sąjungų atstovų suvažiavimas, prezidiumas, revizijos komisija.

Kauno miesto ir apskrities viršininko 1921-01-31 nutarimu biuras uždarytas.3

3. Kauno maisto produktų darbininkų ir tarnautojų sąjungos įstatai 1928-10-23 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1124. Sąjunga veikė Kaune. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1929-02-07 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 1197.

Komisijos klausimams iš įstatymo apie draugijas spręsti 1932-02-05 nutarimu sąjunga uždaryta.4

4. Kauno miesto darbininkų profesinės sąjungos „Adata“ įstatai 1921-09-07 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 107. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Draugijų registravimo komisijos 1924-04-14 nutarimu sąjunga „Adata“ uždaryta.5

5. Tikslios datos, kada Kauno tarnautojų profesinė sąjunga įkurta ir kada ji uždaryta, nenustatytos. Sąjunga 1940 m. rugpjūčio mėn. dar veikė

6. Tikslios datos, kada Kauno virėjų, oficiantų ir viešbučių tarnautojų profesinė sąjunga įkurta ir kada ji uždaryta, nenustatytos. Sąjunga 1920 m. jau veikė.

7. Lietuvos artistų muzikų profesinės sąjungos įstatai 1926-07-03 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 785. Sąjunga valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

1936-01-22 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 4.6

Sąjunga 1936-04-18 reorganizuota į Lietuvos artistų muzikų draugiją.

8. Lietuvos darbininkų ir tarnautojų profesinių sąjungų centro biuro įstatai 1926-07-03 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 783. Biurą valdė visuotinis sąjungų atstovų susirinkimas, taryba ir sekretoriatas.

Komisijos draugijų įstatams registruoti 1927-10-15 nutarimu biuras uždarytas.7

9. Lietuvos darbininkų ir tarnautojų suvienytos profesinės sąjungos įstatai 1931-07-14 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1442. Sąjungą valdė skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija. Sąjunga turėjo 9 skyrius.

Komisijos klausimams iš įstatymo apie draugijas spręsti 1934-05-24 nutarimu sąjunga su visais skyriais uždaryta.8

10. Lietuvos geležinkelių darbininkų ir tarnautojų profesinės sąjungos įstatai 1921-12-10 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 123.

Kauno stoties ir ruožo karo komendanto 1922-05-08 nutarimu sąjunga uždaryta.9

Lietuvos geležinkelių darbininkų ir tarnautojų profesinės sąjungos įstatai 1925-07-25 vėl įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 604. Sąjungą valdė visuotinis skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba.

Kauno stoties ir ruožo karo komendanto 1926-12-19 nutarimu Nr. 1 sąjunga uždaryta.10

11. Lietuvos maisto pramonės darbininkų profesinės sąjungos įstatai 1924-12-02 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 489. Sąjungą valdė skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija.

Komisijos draugijų įstatams registruoti 1927-01-15 nutarimu sąjunga su skyriais uždaryta.11

12. Lietuvos matininkų profesinės sąjungos įstatai 1920-01-27 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 18. Sąjungos valdybos būstinė buvo Kaune. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Sąjunga 1928-05-30 pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 1080. Sąjungos valdybos būstinė perkelta į Panevėžį.

Sąjunga 1928-11-15 pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo Panevėžio miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 93. Lietuvos matininkų profesinė sąjunga pavadinta Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjunga.12

Sąjunga 1936-06-18 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 126.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-03 nutarimu sąjungai leista veikti toliau.

Vidaus reikalų ministerijos Spaudos ir draugijų skyriaus vedėjo 1940-10-02 nutarimu sąjunga uždaryta.13

13. Lietuvos metalo pramonės darbininkų profesinės sąjungos įstatai 1924-12-02 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 490. Sąjungą valdė skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba ir centro revizijos komisija. Sąjunga turėjo 3 skyrius.

Draugijų įstatams registruoti komisijos 1927-01-15 nutarimu sąjunga su visais skyriais uždaryta.14

14. Tiksli data, kada įkurta Lietuvos miestų ir pramonės darbininkų profesinė sąjunga, nenustatyta. Sąjungos įstatai 1923-11-06 buvo patvirtinti Kauno notaro.15 Sąjungą valdė skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba, revizijos komisija.

Tiksli data, kada sąjunga uždaryta, nenustatyta.

15. Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos įstatai 1920-02-14 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 22. Sąjungą valdė skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija.

1923-03-17 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 301.

Sąjunga 1937-04-13 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 2739.16

Vidaus reikalų ministro 1940-07-30 nutarimu sąjunga uždaryta.17

16. Lietuvos odos pramonės darbininkų profesinės sąjungos įstatai 1925-03-18 įregistruoti Šiaulių miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 100/4. Sąjungos būstinė buvo Šiauliuose. Sąjungą valdė visuotinis skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba ir centro revizijos komisija. Sąjunga turėjo 5 skyrius.

1926-08-28 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 825. Sąjungos būstinė perkelta į Kauną.

Draugijų įstatams registruoti komisijos 1927-01-15 nutarimu sąjunga su visais skyriais uždaryta. 1928-05-09 Kauno apygardos teismas nutarimą panaikino.

Komisijos klausimams iš įstatymo apie draugijas spręsti 1931-01-30 nutarimu sąjunga su visais skyriais uždaryta.18

17. Lietuvos spaudos darbininkų profesinės sąjungos įstatai 1921-12-10 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 124. Sąjungą valdė skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija.

1923-03-17 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 303.

Draugijų įstatams registruoti komisijos 1927-01-15 nutarimu sąjunga uždaryta.19

18. Lietuvos šoferių ir automechanikų sąjungos įstatai 1924-04-14 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 416. Sąjungą valdė skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba ir Garbės teismas. Sąjunga turėjo klubą.

Sąjunga 1925-05-23 pakeitė pavadinimą ir persiregistravo, rejestro Nr. 578. Sąjunga pavadinta Lietuvos šoferių ir automechanikų profesine sąjunga.

Draugijų įstatams registruoti komisijos 1927-01-15 nutarimu sąjunga su skyriais uždaryta.20

19. Lietuvos žemės ūkio darbininkų profesinės sąjungos įstatai 1923-07-21 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 344. Sąjungą valdė skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija. Sąjunga turėjo 8 skyrius.

Komisijos klausimams apie draugijas spręsti 1929-10-04 nutarimu sąjunga su skyriais uždaryta.21

20. Tiksli data, kada įkurta Miestų darbininkų profesinė sąjunga, nenustatyta. Sąjunga 1924 m. jau veikė. Sąjungos valdybos būstinė buvo Vilkaviškyje. Sąjungą valdė sąjungos atstovų suvažiavimas, centro valdyba, revizijos komisija.22

Tiksli data, kada sąjunga uždaryta, nenustatyta.

21. Odininkų profesinės sąjungos įstatai 1919-08-23 įregistruoti Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamente, rejestro Nr. 31. Sąjungos būstinė buvo Kaune. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Draugijų registravimo komisijos 1924-04-14 nutarimu sąjunga uždaryta.23

22. Tabako, papirosų ir gilzių fabrikų darbininkų profesinės sąjungos įstatai 1922-11-11 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 230. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.24

Draugijų įstatams registruoti komisijos 1927-01-15 nutarimu sąjunga uždaryta.25

 

Sudarytojų veiklos sritys

 

Lietuvos profesinės sąjungos vienijo darbininkus ir tarnautojus pagal jų profesijas ir veiklos sritis. Profesinės sąjungos atstovavo ir gynė savo narių profesines, ekonomines, socialines teises ir interesus, tarpininkavo sprendžiant darbuotojų ir darbdavių konfliktus, dalyvavo sudarant kolektyvines sutartis, teikė nariams juridinę ir materialinę pagalbą, rūpinosi narių gerove, valstybiniu draudimu, darbo ir poilsio sąlygomis, sveikatos apsauga, profesiniu švietimu ir kultūriniu lavinimu.

Profesinės sąjungos steigė savišalpos kasas, bedarbystės ir kitus fondus, organizavo rinkliavas, steigė bibliotekas, knygynus, įvairius klubus, rengė paskaitas, kursus, ekskursijas, leido leidinius, bendradarbiavo su kitomis organizacijomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Sutvarkius dokumentus, 1959-07-22 sudaryti 2 apyrašai: apyrašas Nr. 1, 103 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 2, 78 apskaitos vienetai.

1965–1967 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 111 apskaitos vienetų.

1970-11-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 59 Lietuvos darbininkų ir tarnautojų suvienytos profesinės sąjungos bylas su apyrašu, kuriam LCVA buvo suteiktas Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. 1078 yra 3 apyrašai, 351 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Apyraše Nr. 2 yra įrašytų Lietuvos kinematografijos darbininkų ir tarnautojų profesinės sąjungos ir Lietuvos muzikos meno darbininkų profesinės sąjungos, veikusių sovietų okupacijos 1940 m., dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos žemės ūkio darbininkų profesinės sąjungos ir Bendros darbininkų profesinės sąjungos susirašinėjimo su skyriais veiklos klausimais dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal sąjungų skyrius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 103 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1926 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Bendros darbininkų profesinės sąjungos įstatai, aplinkraščiai skyriams veiklos klausimais, valdybos posėdžių ir skyrių visuotinių narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su skyriais, Elberto ir Dinero dėžių dirbtuvėmis darbo užmokesčio, streikuojančių darbininkų rėmimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, patalpų nuomos ir darbo sutartys, skyrių, narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, narių bilietai, žinių lapai, finansų dokumentai.

Lietuvos geležinkelių darbininkų ir tarnautojų profesinės sąjungos susirašinėjimo su Bendra darbininkų profesine sąjunga finansų klausimais dokumentai, aukų lapai, atsišaukimai, finansų dokumentai.

Kauno miesto darbininkų profesinės sąjungos „Adata“ darbininkų pareiškimai ir reikalavimai darbo klausimais.

Kauno tarnautojų profesinės sąjungos valdybos posėdžių ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Kauno virėjų, oficiantų ir viešbučių tarnautojų profesinės sąjungos pareiškimai ir reikalavimai darbo klausimais ir prašymas Kauno miesto ir apskrities viršininkui juos patvirtinti.

Lietuvos artistų muzikų profesinės sąjungos įstatai, valdybos posėdžių, visuotinių narių, skyrių, sekcijų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Kauno miesto ir apskrities viršininku, užsienio muzikos draugijomis visuotinių narių susirinkimų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, darbo sutartys, narių, bedarbių sąrašai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, įdarbinti, finansų dokumentai.

Lietuvos darbininkų ir tarnautojų profesinių sąjungų centro biuro įstatai, skyrių steigimo instrukcija, tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Ministrų Kabinetu, Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos ministerijomis, Latvijos profesinių sąjungų centro biuru profesinių sąjungų veiklos, uždarymo, bedarbių rėmimo, Baltijos ir Skandinavijos šalių profesinių sąjungų konferencijos organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Lietuvos darbininkų ir tarnautojų suvienytos profesinės sąjungos įstatai, susirašinėjimo su skyriais ir užsienio organizacijomis veiklos klausimais dokumentai, aukų lapai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, narių sąrašas.

Lietuvos maisto pramonės darbininkų profesinės sąjungos įstatai, materialinės pagalbos suteikimo bedarbiams profsąjungos nariams taisyklės, centro valdybos ir Jaunimo komisijos posėdžių, skyrių atstovų ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su skyriais veiklos klausimais dokumentai, darbo sutartys, narių, darbininkų, bedarbių, tarnautojų sąrašai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, išmokėti algas, aukų lapai, finansų dokumentai.

Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos narių sąrašai, pranešimai apie nesumokėtą nario mokestį.

Lietuvos metalo pramonės darbininkų profesinės sąjungos įstatai, centro valdybos posėdžių, skyrių atstovų susirinkimų protokolai, valdybų pareiškimai ir reikalavimai „Auto“ bendrovei darbo klausimais, pranešimai apie skyrių įsikūrimą.

Lietuvos miestų ir pramonės darbininkų profesinės sąjungos įstatai.

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos centro ir skyrių visuotinių narių susirinkimų, skyrių valdybų posėdžių, mokytojų konferencijų protokolai, susirašinėjimo su Žemės ūkio ir Vidaus reikalų ministerijomis, Kauno miesto ir apskrities viršininku, Šaulių sąjunga sklypų nuomos, užsienio pasų ir vizų gavimo, spaudos platinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, sklypų nuomos sutartys ir sklypų planai, 1928–1929 m. m. lietuvių kalbos kursų apyskaita, narių ir mokytojų prašymai skirti paskolas, įdarbinti, mokytojų skundai dėl neteisėto atleidimo iš darbo, narių sąrašai.

Lietuvos odos pramonės darbininkų profesinės sąjungos įstatai, centro valdybos posėdžių, skyrių atstovų bei Ukmergės skyriaus steigiamojo susirinkimų protokolai, raštas vyriausiajam darbo inspektoriui dėl užsienio darbininkų įdarbinimo, sąjungos kreipimasis į Latvijos odos pramonės darbininkų profesinę sąjungą, darbininkų sąrašas.

Lietuvos profesinių sąjungų centralinio biuro įstatai, darbininkų pareiškimai ir reikalavimai darbo klausimais, įgaliojimai profesinių sąjungų atstovams.

Lietuvos spaudos darbininkų profesinės sąjungos rezoliucija Lietuvos profsąjungų susivienijimo klausimu, skyrių atstovų susirinkimo protokolas, susirašinėjimo su užsienio organizacijomis, profsąjungų vienybės komitetu streikuojančių darbininkų šelpimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, narių sąrašai.

Lietuvos šoferių ir automechanikų profesinės sąjungos narių anketos.

Lietuvos žemės ūkio darbininkų profesinės sąjungos įstatai, skyrių atstovų suvažiavimo, valdybų posėdžių ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su skyriais veiklos klausimais dokumentai, pranešimai apie skyrių įsikūrimą, 1924 m. Šaukėnų skyriaus darbo apyskaita, narių, skyrių sąrašai.

Miestų darbininkų profesinės sąjungos įstatai.

Odininkų profesinės sąjungos visuotinio narių susirinkimo posėdžio protokolas.

Tabako, papirosų ir gilzių fabrikų darbininkų profesinės sąjungos narių prašymai skirti pašalpas.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 189 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys. Yra nuotraukų.

Yra Lietuvos kinematografijos darbininkų ir tarnautojų profesinės sąjungos ir Lietuvos muzikos meno darbininkų profesinės sąjungos, veikusių sovietų okupacijos 1940 m., dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti:

Bendros darbininkų profesinės sąjungos skyrių visuotinių narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su Kauno miesto darbo inspekcija, skyriais veiklos klausimais dokumentai, darbo sutartys, narių, darbininkų sąrašai, aukų lapai, darbininkų prašymai priimti į sąjungą, finansų dokumentai.

Kauno maisto produktų darbininkų ir tarnautojų sąjungos narių anketos.

Lietuvos darbininkų ir tarnautojų suvienytos profesinės sąjungos įstatai, skyrių valdybų posėdžių ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, patalpų nuomos, darbo sutartys, darbininkų ir tarnautojų memorandumai darbo laiko, atlyginimų klausimais, narių sąrašai, darbininkų ir tarnautojų, narių prašymai priimti į sąjungą, atleisti nuo nario mokesčio, skirti pašalpą, leisti organizuoti visuotinius narių susirinkimus, aukų lapai.

Lietuvos žemės ūkio darbininkų profesinės sąjungos Jonavos skyriaus valdybos posėdžių ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, sąjungos susirašinėjimo su skyriais, policijos nuovadų viršininkais skyrių įregistravimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, Jonavos skyriaus narių sąrašai ir bilietai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1934 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 402, ap. 4, b. 345, l. 1–80.

2 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 20, l. 88.

3 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 20, l. 91.

4 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 556, l. 2–16.

5 LCVA. F. 394, ap. 1, b. 222, l. 1–4.

6 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 406, l. 1–33.

7 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 416, l. 12–21.

8 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 605, l. 2–50.

9 LCVA. F. 394, ap. 1, b. 471, l. 1–11.

10 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 350, l. 2–28.

11 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 308, l. 2–58.

12 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 74, t. II, l. 1–69.

13 LCVA. F. 402, ap. 5, b. 144, l. 1–23.

14 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 310, l. 3–47.

15 LCVA. F. 1078, ap. 2, b. 117, l. 1–4.

16 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 73, l. 2–64.

17 LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, l. 34.

18 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 366, l. 6–41.

19 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 137, l. 2–23.

20 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 324, l. 3–40.

21 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 272, l. 2–32.

22 LCVA. F. 1078, ap. 2, b. 118, l. 6–8.

23 LCVA. F. 402, ap. 4, b. 24, l. 2–17.

24 LCVA. F. 394, ap. 1, b. 1400, l. 1–3.

25 Vyriausybės žinios, 1927 m., Nr. 259.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:16