O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1136 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRAMONĖS IR PREKYBOS TARNAUTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VILNIUJE FONDĄ NR. 1136

2010-07- Nr. SA–

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pramonės ir prekybos tarnautojų profesinė sąjunga Vilniuje (Związek Zawodowy Pracowników Przemysłowo-handlowych w Wilnie) (1920-06-14–1936-08-27)

Lenkijos visuotinės prekybos ir biuro tarnautojų profesinės sąjungos Vilniaus skyrius (Powszechny Związek Zawodowy Pracowników Handlowych i Biurowych w Polsce. Oddział w Wilnie) (1936-09-24–1936-12-17)

Lenkijos visuotinės prekybos ir biuro tarnautojų profesinės sąjungos II Vilniaus skyrius (Powszechny Związek Zawodowy Pracowników Handlowych i Biurowych w Polsce. Oddział II w Wilnie) (1937–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pramonės ir prekybos tarnautojų profesinė sąjunga Vilniuje buvo įsteigta 1913 m.1

1920-06-14 Vilniaus apygardos viršininko įstaigoje buvo patvirtinti Pramonės ir prekybos tarnautojų profesinės sąjungos Vilniuje įstatai, sąjunga buvo įrašyta į Draugijų ir sąjungų registrą, eil. Nr. 284.2

1920-11-09 Pramonės ir prekybos tarnautojų profesinė sąjunga Vilniuje buvo įrašyta į Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento Profesinių sąjungų registrą Nr. II eil. Nr. 1.3

Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, veikė revizijos komisija.

1936-07-31 Vilniaus miesto seniūnas uždraudė sąjungos veiklą, kaip pavojingą visuomenei. Vilniaus apygardos teismo 1936-08-27 sprendimu Pramonės ir prekybos tarnautojų profesinė sąjunga Vilniuje buvo likviduota.4

Likviduotos sąjungos nariai kreipėsi į Lenkijos visuotinės prekybos ir biuro tarnautojų profesinės sąjungos valdybą Varšuvoje, prašydami įsteigti sąjungos skyrių Vilniuje. 1936-09-24 Lenkijos visuotinės prekybos ir biuro tarnautojų profesinės sąjungos Vilniaus skyrius buvo įrašytas į 62-osios apylinkės darbo inspektoriaus Profesinių sąjungų registrą.5

Vilniaus skyrius veikė vadovaudamasis Lenkijos visuotinės prekybos ir biuro tarnautojų profesinės sąjungos įstatais, skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Vilniaus miesto seniūnas 1936-10-16 uždraudė Lenkijos visuotinės prekybos ir biuro tarnautojų profesinės sąjungos Vilniaus skyriaus veiklą. Vilniaus apygardos teismo 1936-12-17 sprendimu skyrius buvo likviduotas.6

1937 m. pabaigoje pradėjo veikti Lenkijos visuotinės prekybos ir biuro tarnautojų profesinės sąjungos II Vilniaus skyrius.7 Tiksli skyriaus įsteigimo data nenustatyta.

Tiksli data, kada Lenkijos visuotinės prekybos ir biuro tarnautojų profesinės sąjungos II Vilniaus skyrius baigė veiklą, nenustatyta. 1939 m. skyrius dar veikė.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Pramonės ir prekybos tarnautojų profesinės sąjungos Vilniuje, vėliau Lenkijos visuotinės prekybos ir biuro tarnautojų profesinės sąjungos Vilniaus skyriaus nariais galėjo būti visi pramonės ir prekybos darbuotojai.

Sąjungos tikslas buvo ginti narių materialinius, teisinius interesus, rūpintis jų darbo ir buities sąlygų gerinimu, kelti moralės ir kultūros lygį. Sąjungos veiklą įtakojo Bundas, komunistų partija. Dauguma sąjungos narių buvo žydai.

Sąjunga rengė tarnautojų samdos nuostatus, organizavo streikus, steigė streikų kasas, viešąsias virtuves ir arbatines, darbo tarpininkavimo biurus, teikė teisinę, medicinos bei finansinę pagalbą bedarbiams nariams, steigė skaityklas ir bibliotekas, organizavo kursus, chorą, dramos, gimnastikos ir sporto sekcijas, rengė paskaitas, ekskursijas bei kitus kultūros renginius. Prie sąjungos veikė konfliktų komisija, kurį sprendė darbuotojų ir darbdavių ginčus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-10-10 Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas Vilniaus prekybos tarnautojų sąjungos fondo Nr. 1136 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 216 apskaitos vienetų.

1968 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 11 bylų.

1968 m. fonde buvo 1 apyrašas, 237 bylos.

1969 m. iš apskaitos buvo išbraukta 17 bylų.

1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 27 bylos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1971-12-20 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Vilniaus žydų pabėgėliams šelpti draugijos 3 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Dokumentai buvo prijungti prie Vilniaus žydų profesinių organizacijų jungtinio fondo Nr. 1136, apyrašas peršifruotas į Nr. 2.

Fondo Nr. 1136 pavadinimas buvo keičiamas kelis kartus.

2000–2001 m. Lenkijos Respublikos žydų profesinių sąjungų ir draugijų jungtinis fondas Nr. 1136 buvo pertvarkomas.

Pertvarkymo metu fonde paliktos Pramonės ir prekybos tarnautojų profesinės sąjungos Vilniuje bylos, kitų profsąjungų ir draugijų bylos perkeltos į fondus Nr. 1141, Nr. 360 ir Nr. 331. Išformavus bylą Nr. 224, sudarytos bylos Nr. 98–114. Senas apyrašas Nr. 2 buvo išbrauktas iš apskaitos. Sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

2001-11-28 fondas pavadintas Pramonės ir prekybos tarnautojų profesinės sąjungos Vilniuje fondu, sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 116 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1136 yra 1 apyrašas, 116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1913–1940 m. Dokumentai jidiš, lenkų, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Pramonės ir prekybos tarnautojų profesinės sąjungos Vilniuje, Lenkijos visuotinės prekybos ir biuro tarnautojų profesinės sąjungos įstatai, nutarimai, aplinkraščiai, Lenkijos profesinių sąjungų konferencijos protokolas, sąjungos valdybos, vykdomojo komiteto, konfliktų komisijos, revizijos komisijos posėdžių protokolai, narių susirinkimų protokolai, veiklos ataskaitos, žinios apie sąjungos veiklą, narių skaičių, darbuotojų atlyginimų ir draudimo mokesčių dydį, konfliktų komisijos nagrinėtos bylos, susirašinėjimo veiklos, valdybos ir revizijos komisijos rinkimų, įdarbinimo, darbo sąlygų ir trukmės, atlyginimo nustatymo, dirbančiųjų draudimo, bedarbių ir vaikų šelpimo, streikų organizavimo ir materialinės pagalbos jų dalyviams, kultūros renginių organizavimo ir kitais klausimais dokumentai, narių sąrašai ir kortelės, anketos-prašymai priimti į sąjungą, narių registracijos knygos, laikraščių numeriai ir iškarpos iš laikraščių, balansai, finansinės ataskaitos, algų tarifai, kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis. Veiklos bylos susistemintos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą, narių kortelės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1913–1940 m. Dokumentai jidiš, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1136, ap. 1, b. 1, l. 1.

2 LCVA. F. 13, ap. 1, b. 217, l. 168-177.

3 LCVA. F. 23, ap. 1, b. 63, l. 15. F. 1149, ap. 1, b. 56. F. 1136, ap. 1, b. 22, l. 54.

4 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1896, l. 25-30.

5 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1896, l. 24, 36-38. F. 1149, ap. 1, b. 1309.

6 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1896, l. 21-24.

7 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1896, l. 4.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:30