O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1615 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS MIESTO POLICIJOS VALDYBOS IR  KLAIPĖDOS KRAŠTO AUTONOMINĖS POLICIJOS TARNAUTOJŲ SĄJUNGOS 

FONDĄ NR. 1615

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Klaipėdos miesto policijos valdyba (Die Stadtpolizeiverwaltung Memel) (Nenustatyta–1939 m.)

2. Klaipėdos krašto policijos tarnautojų sąjunga (Verein der Polizeibeamten des Memelgebiets) (1921-08-01–1933-03-22)

Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjunga (Verein der Landespolizeibeamten des Memelgebiets) (1933-03-23–[1939 m.])

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Klaipėdos miesto policijos valdybos veiklos pradžios data nenustatyta.

Dokumentuose valdybos pavadinimas įvairuoja. Ji taip pat vadinama Klaipėdos policijos valdyba (Polizeiverwaltung Memel), Policijos valdyba Klaipėdoje (Polizeiverwaltung zu Memel), Miesto policijos valdyba (Stadtpolizeiverwaltung).

Klaipėdos miesto policijos valdyba buvo pavaldi Klaipėdos miesto magistratui.1

Vokietijai 1939-03-22 prisijungus Klaipėdos kraštą, policijos įstaigų sistema buvo pertvarkyta. Pertvarkymo laikotarpiu veikė Savivaldybės policijos įstaiga (Dienststelle Gemeindepolizei).2

Tiksli Klaipėdos miesto policijos valdybos veiklos pabaigos 1939 m. data nenustatyta.

2. Klaipėdos krašto policijos tarnautojų sąjungos įregistravimo data nenustatyta. Sąjungos įstatai įsigaliojo 1921-08-01.

Klaipėdos krašto policijos tarnautojų sąjungos generalinio susirinkimo 1933-01-29 nutarimu buvo pakeisti sąjungos įstatai ir pavadinimas. 1933-03-23 į Klaipėdos valsčiaus teismo Sąjungų registrą eil. Nr. 73 buvo įrašyta Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjunga.

Sąjungą valdė valdyba (Der geschäftsführende Vorstand), išplėstinė valdyba (Der Gesamtvorstand), kurią sudarė valdybos nariai ir sąjungos padalinių atstovai po vieną nuo 15 narių, bei generalinis susirinkimas, kurį sudarė valdybos, išplėstinės valdybos nariai ir padalinių atstovai po vieną nuo 10 narių.3

Klaipėdos krašto policijos tarnautojų sąjunga, Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjunga buvo Klaipėdos krašto tarnautojų sąjungos (Memelländischer Beamtenbund, Verband der Memelländischer Beamten) narė, nuo 1938-11-14 – Klaipėdos vokiečių kultūros draugijos (Memeldeutscher Kulturverband) narė.

Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjungos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. sąjunga dar veikė.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Klaipėdos miesto policijos valdyba organizavo Klaipėdos miesto savivaldybės policijos (taip pat vadintos magistrato policija) veiklą ir jai vadovavo.

Savivaldybės policijos kompetencijai įvairiu laiku priklausė: gyventojų registracija, vidaus pasų išdavimas, viešosios tvarkos ir dorovės priežiūra, statybos leidimų išdavimas ir statybų kontrolė, prekybos, sanitarijos taisyklių laikymosi bei kitų miesto valdžios nurodymų vykdymo kontrolė.

2. Klaipėdos krašto policijos tarnautojų sąjungos nariais galėjo būti visi Klaipėdos krašto policijos tarnautojai, Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjungos nariais – visi Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojai, kandidatai į policijos tarnautojus bei kiti policijos įstaigose dirbantys asmenys.

Sąjungos tikslai buvo ginti narių profesinius ir ekonominius interesus, ugdyti narių solidarumą, rūpintis jų profesinės kvalifikacijos kėlimu.

Sąjunga rūpinosi narių darbo atlygiu, su tarnyba susijusių išlaidų kompensavimu, draudimu, organizavo narių savišalpą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1966-09-15 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašyti 5762 Klaipėdos miesto policijos valdybos fondui priklausantys neaprašyti saugojimo vienetai.

Dokumentai sutvarkyti, ir 1967-03-14 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, 5742 apskaitos vienetai. Tvarkant dokumentus, 1966-12-28 atrinkta naikinti 20 saugojimo vienetų.

1967-09-14 į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai, sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyti 9 apskaitos vienetai.

1974 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 83 saugojimo vienetus, kurie buvo papildomai įrašyti į apyrašą Nr. 2.

2008 m. pakeistas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas Nr. 1615 pavadintas Klaipėdos miesto policijos valdybos ir Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjungos fondu.

Iš viso fonde Nr. 1615 yra 3 apyrašai, 5837 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1877–1940 m. Dokumentai vokiečių ir lietuvių kalbomis.

Fonde yra Klaipėdos miesto magistrato dokumentų, pavienių Klaipėdos policijos direkcijos 1940 m. dokumentų, krašto (autonominės) policijos tarnautojų asmens dokumentų bylų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Klaipėdos miesto policijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdymo institucijų ir įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo kovos su užkrečiamomis ligomis, benamių apgyvendinimo, statistinių duomenų apie statybas Klaipėdos mieste teikimo klausimais dokumentai, administracinių teisės pažeidimų tyrimo ir bausmių skyrimo dokumentai, leidimų prekiauti svaiginamaisiais gėrimais, nuomoti butą išdavimo bylos, statistinės žinios apie išduotus statybos leidimus, pastatytų namų sąrašai, autonominės policijos tarnautojų asmens dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1877–1940 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vidaus pasų išdavimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos vidaus pasų išdavimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 5803 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1940 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjungos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Klaipėdos krašto policijos tarnautojų sąjungos ir Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjungos įstatai bei jų rengimo dokumentai, generalinio susirinkimo protokolas, biudžetai, finansinės ataskaitos, pranešimai apie Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjungos įregistravimą, įstojimą į Klaipėdos vokiečių kultūros draugiją, susirašinėjimo policijos tarnautojų sveikatos draudimo, komandiruočių ir kitų su tarnyba susijusių išlaidų kompensavimo, atlyginimų priedų mokėjimo, valdybų sudėties klausimais dokumentai, paskolų suteikimo dokumentai, pašalpų fondo kasos knyga, išlaidų pateisinamieji dokumentai, bylų sąrašai, gautų raštų draudimo klausimais registracijos žurnalas.

Sąjungos IV padalinio (IV Vereinsgruppe) dokumentai: susirinkimų protokolai, darbotvarkės, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, rinkliavų žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 394, ap. 7, b. 26.

2 LCVA. F. 645, ap. 2, b. 12, l.2.

3 LCVA. F. 1615, ap. 3, b. 1, 9.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS MIESTO POLICIJOS VALDYBOS IR KLAIPĖDOS KRAŠTO AUTONOMINĖS POLICIJOS TARNAUTOJŲ SĄJUNGOS FONDO NR. 1615 PAPILDYMĄ

2012-09 - Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Klaipėdos miesto policijos valdybos ir Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjungos fondą Nr. 1615 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-10-13 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA - 403.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2012 m. rugpjūčio mėn. aprašytas Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvęs neaprašytas asmens pasas. Dokumentas priklauso Klaipėdos miesto policijos valdybos ir Klaipėdos krašto autonominės policijos tarnautojų sąjungos fondui Nr. 1615.

Sudaryta 1 byla ir įrašyta į fondo Nr. 1615 apyrašo Nr. 2 tęsinį. Dokumento chronologinės ribos 1923–1925 m.

Iš viso fonde Nr. 1615 yra 3 apyrašai, 5838 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1877–1940 m. Dokumentai vokiečių ir lietuvių kalbomis.

 

Vidaus pasų išdavimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas asmens pasas.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fondo Nr. 1615 apyraše Nr. 2 įrašyti 5804 apskaitos vienetai. Dokumentai vokiečių ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Nijolė Juodzevičiūtė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:33