O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1641 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS UGNIAGESIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 1641

2006-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos gaisrininkų draugijų sąjunga (1924-06-21–1925-05-22)

Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjunga (1925-05-23–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos gaisrininkų draugijų sąjungos įstatai 1924-06-21 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 440. Sąjungą valdė sąjungos suvažiavimas, taryba, revizijos komisija.

Sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir 1925-05-23 persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 579. Sąjunga pavadinta Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjunga.

1933-10-17 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 120. Sąjungą valdė sąjungos suvažiavimas, taryba, valdyba ir revizijos komisija.1

1937-02-18 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1999.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-25 nutarimu sąjungai leista veikti toliau.2

Tiksli data, kada sąjunga uždaryta, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos nariais galėjo būti ugniagesių organizacijos.Sąjungos tikslas buvo vienyti ugniagesių organizacijas, skleisti ugniagesybos idėjas, ugdyti ir tobulinti ugniagesybos darbą, rūpintis narių materialine, kultūrine ir teisine padėtimi.

Sąjunga steigė ugniagesių draugijas, komandas, kuopas. Rengė ugniagesių suvažiavimus, konferencijas, pasitarimus, paskaitas, koncertus; steigė kursus, knygynus, skaityklas, muziejus, klubus, kooperatyvus, savitarpio draudimo, pašalpų bei taupomąsias skolinamąsias kasas, fondus, leido leidinius; tobulino kovos su gaisrais priemones ir būdus, palaikė santykius su užsienio ugniagesių organizacijomis; atstovavo ugniagesių organizacijoms valstybės įstaigose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos bylos archyve gautos 1961 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai, nenustatyta.

1962-01-20 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 9 apskaitos vienetai.

1962-08-01 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 212 apskaitos vienetų. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. papildomai įrašyta 28 apskaitos vienetai.

Lietuvos TRS centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-23 perdavė archyvui 130 apskaitos vienetų, įrašytų apyraše Nr. 2.

1982 m. ir 1997 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.1641 yra 2 apyrašai, 381 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1924-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti ugniagesių sąjungos ir draugijų įstatai, sąjungos aplinkraščiai, atsišaukimai ir įsakymai, ugniagesybos įstatymo projektas; suvažiavimų, susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, draugijomis, užsienio ugniagesių sąjungomis kongreso organizavimo, bendradarbiavimo, stojimo į sąjungą, apdovanojimų nariams suteikimo, nario mokesčio mokėjimo, inventoriaus įsigijimo, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai; sąjungos tarybos, draugijų, komandų ir apdovanotų narių, kariuomenės ugniagesių ir savanorių ugniagesių, asmenų, 1918–1938 m. nukentėjusiųjų nuo gaisro, sąrašai; ugniagesių kursų programa; žinios apie ugniagesių draugijas ir komandas, pristatytus apdovanoti asmenis; Lietuvos ugniagesių organizacijos schema, ugniagesių tarnybos lapai; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o susirašinėjimo su draugijomis dokumentai – pagal draugijų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 249 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta Savivaldybių, Piliečių apsaugos departamentų ir Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos aplinkraščiai; ugniagesybos įstatymo projektas; Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos, apskričių komitetų, Pabaltijo valstybių ugniagesių sąjungos suvažiavimų, susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Kauno miesto ir apskrities viršininku, įstaigomis, kongresų, kursų, ugniagesių apdovanojimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; žinios apie ugniagesių organizacijas ir komandas; organizacijų, sąjungos valdybos narių, apdovanotų narių sąrašai; gaisro gesinimo Valstybės teatre 1931 m. dokumentai; savanorių ugniagesių draugijų pirmininkų ir ugniagesių komandų viršininkų žinių lapai, asmenų prašymai tarnybai gauti; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o savanorių ugniagesių draugijų pirmininkų ir ugniagesių komandų viršininkų žinių lapai – pagal komandų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 132 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 402, ap. 4, b. 327.

2 LCVA. F. 402, ap. 5, b. 194.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:39