O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1669 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIEČIŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VALKAVISKO RATELIO FONDĄ NR. 1669

2006-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos Respublikos geležinkeliečių profesinės sąjungos Valkavisko ratelis (Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Wołkowysku) (1924–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos Respublikos geležinkeliečių profesinės sąjungos Valkavisko ratelio veiklos pradžios data nenustatyta. Fonde ankstyviausi ratelio veiklos dokumentai - 1924 metų.

Ratelis buvo Lenkijos Respublikos geležinkeliečių profesinės sąjungos Vilniaus apygardos padalinys, atsiskaitė už savo veiklą sąjungos Vilniaus apygardos bei vyriausiajai valdyboms. Veikė vadovaudamasis Lenkijos Respublikos geležinkeliečių profesinės sąjungos įstatais.

Ratelį valdė visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija. 1

Tiksli Lenkijos Respublikos geležinkeliečių profesinės sąjungos Valkavisko ratelio veiklos pabaigos data nenustatyta. Vėliausias veiklos dokumentas fonde - 1939 m. rugpjūčio mėn. 2

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lenkijos Respublikos geležinkeliečių profesinės sąjungos nariais galėjo būti visi Lenkijos Respublikos geležinkelių darbuotojai.

Sąjungos tikslas buvo ginti geležinkeliečių ekonominius ir profesinius interesus, teikti nariams moralinę ir materialinę paramą.

Lenkijos Respublikos geležinkeliečių profesinės sąjungos Valkavisko ratelis rūpinosi narių darbo, buities sąlygomis, profesinio lygio kėlimu, kreipdavosi į geležinkelių administraciją, sąjungos apygardos valdybą dėl sąlygų gerinimo, atlyginimų išmokėjimo, narių skundų nagrinėjimo ir kt., teikė nariams konsultacijas, patarimus. Buvo organizuojami susirinkimai, paskaitos, ekskursijos, veikė biblioteka, klubai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

TSRS ypatingasis archyvas 1962-12-22 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Lenkijos Respublikos geležinkeliečių profesinės sąjungos Vilniaus apygardos valdybos 19 bylų ir apyrašą.

Apyrašas ir bylos 1963-01-12 įrašytos į apskaitos dokumentus, fondui suteiktas Nr. 1669.

2006 m., nustačius, kad fondą sudaro ne Vilniaus apygardos valdybos, o Valkavisko ratelio dokumentai, pakeistas fondo pavadinimas.

Iš viso fonde Nr. 1669 yra 1 apyrašas, 19 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos geležinkeliečių profesinės sąjungos vyriausiosios ir Vilniaus apygardos valdybų aplinkraščiai; Valkavisko ratelio narių visuotinio susirinkimo protokolas; Vilniaus apygardos ir Valkavisko ratelio valdybų, ratelio revizijos komisijos veiklos ataskaitos; ratelio susirašinėjimo prašymų nagrinėjimo, narių registracijos, nario mokesčio mokėjimo ir kitais klausimais dokumentai; Lenkijos Respublikos geležinkeliečių profesinės sąjungos Vilniaus apygardos suvažiavimo rezoliucija; ratelių pasiūlymai ratelių delegatų X suvažiavimui; sąjungos vyriausiosios valdybos biuleteniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1669 apyraše Nr. 1 įrašyta 19 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 23, ap. 1, b. 35, l. 9a.

2 LCVA. F. 1669, ap. 1, b. 14, l. 17.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:39