O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 322 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE 

LENKIJOS RESPUBLIKOS CHEMIJOS PRAMONĖS DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ VILNIAUS SKYRIŲ FONDĄ NR. 322

2007-02- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lenkijos Respublikos chemijos ir giminingų pramonės šakų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus skyrius Nr. 1 (Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Chemicznego i Pokrewnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Nr 1 w Wilnie) (1934-12-22–1938-02-25)

2. Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų centrinės sąjungos Vilniaus skyrius (Centralny Związek Robotników Przemysłu Chemicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Wilnie) (1936-10-17–1937-05-13)

3. Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų centrinės sąjungos Vilniaus 2-asis skyrius (Centralny Związek Robotników Przemysłu Chemicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział 2 w Wilnie) (1938-01-17–1940-04-15)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lenkijos Respublikos chemijos ir giminingų pramonės šakų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus skyrius Nr. 1 įsteigtas 1934-12-22. Skyrius 1935-01-02 įtrauktas į 62-os apylinkės darbo inspektoriaus profesinių sąjungų registrą.

Vilniaus skyrius Nr. 1 veikė vadovaudamasis Lenkijos Respublikos chemijos ir giminingų pramonės šakų darbuotojų profesinės sąjungos Varšuvoje įstatais.

Lenkijos Respublikos chemijos ir giminingų pramonės šakų darbuotojų profesinė sąjunga buvo Lenkijos profesinių sąjungų sąjungos, vadinamos „PSS“ (Związek Związków Zawodowych w Polsce – „ZZZ“) narė. Vilniaus skyrius Nr. 1 derino savo veiklą su PSS apygardos taryba Vilniuje (Rada Okręgowa ZZZ w Wilnie).

Skyrius veikė Vilniaus mieste, stiklo gamykloje „Vitrum“; jį valdė skyriaus visuotinis narių susirinkimas ir valdyba.

1937-12-05 visuotiniame stiklo gamyklos „Vitrum“ narių susirinkime nutarta išstoti iš Lenkijos Respublikos chemijos ir giminingų pramonės šakų darbuotojų profesinės sąjungosVilniaus skyriaus Nr. 1 ir įstoti į Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų centrinės sąjungos Vilniaus skyrių.

Lenkijos Respublikos chemijos ir giminingų pramonės šakų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus skyrius Nr. 1 1938-02-25 išbrauktas iš profesinių sąjungų sąrašo.1

2. Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų centrinės sąjungos Vilniaus skyrius 1936-10-17 buvo įtrauktas į 62-os apylinkės darbo inspektoriaus profesinių sąjungų registrą, eil. Nr. 148. Vilniaus skyrius savo veikloje vadovavosi Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų centrinės sąjungos Krokuvoje įstatais, patvirtintais 1926-12-11 Vyriausiojo darbo inspektoriaus.2

Skyrių valdė visuotinis skyriaus narių susirinkimas ir valdyba. Vyriausiajai sąjungos valdybai pareikalavus, skyrius teikė ataskaitas apie savo veiklą. Skyrius veikė Vilniaus mieste, jam priklausė stiklo gamyklos „Vitrum“ (nuo 1937 m. gruodžio mėn.), parfumerijos ir kosmetikos gamyklos „Costa“ ir kitų įmonių darbininkai.

Vilniaus skyrius Vilniaus miesto seniūno 1937-04-16 sprendimu ir Vilniaus apygardos teismo 1937-05-13 sprendimu, kaip keliantis grėsmę viešajam saugumui ir tvarkai, buvo uždarytas.3

Iki 1938 m. sausio mėn. Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų centrinės sąjungos Vilniaus skyrius veikė nelegaliai.

3. 1938 m., pakeitus Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų centrinės sąjungos įstatus, Vilniaus mieste buvo įsteigti 3 teritoriniai sąjungos skyriai.

Vilniaus 2-asis skyrius veiklą pradėjo 1938-01-17. Skyrius 1938-01-21 įtrauktas į 62-os apylinkės darbo inspektoriaus profesinių sąjungų sąrašą, eil. Nr. 164. Dokumentuose skyriaus pavadinimas įvairuoja: jis taip pat vadinamas Vilniaus skyriumi, Vilniaus 1-uoju skyriumi. Skyrius veikė Vilniaus stiklo gamykloje „Vitrum“.4

Skyrių valdė visuotinis skyriaus narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija, trečiųjų teismas. Skyrius vykdė vyriausiosios sąjungos valdžios nurodymus.

1939-01-26 skyrius įregistruotas Vilniaus miesto seniūnijoje. Dėl skyriaus įtraukimo į seniūnijos draugijų registrą, 71-os apylinkės darbo inspektorius 1939-02-07 išbraukė jį iš profesinių sąjungų sąrašo. Skyrius toliau veikė kaip draugija.5

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų centrinės sąjungos Vilniaus 2-ąjį skyrių 1940-04-15 uždarė.6

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Lenkijos Respublikos chemijos ir giminingų pramonės šakų darbuotojų profesinės sąjungos nariais galėjo būti visi šioje pramonėje dirbantys darbininkai.

Sąjungos tikslas buvo ginti darbininkų profesinius bei ekonominius interesus, rūpintis jų solidarumo ugdymu, didinti darbininkų įtaką valstybės ekonominei, socialinei politikai, gamybos organizavimui, visuomeniniam gyvenimui.

Vilniaus skyrius Nr. 1 teikė savo nariams informaciją apie kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo reikšmę, rėmė streikuojančius ir nedirbančius sąjungos narius, teikė pagalbą bedarbiams žiemą.

2. Lenkijos Respublikos chemijos pramonės centrinės sąjungos nariais galėjo būti visi Lenkijos Respublikos piliečiai, kurie dirbo chemijos pramonėje arba kitoje artimoje chemijos pramonei šakoje ar laikinai neturėjo darbo ir laikėsi sąjungos įstatų.

Sąjungos tikslas buvo ginti chemijos pramonės ir kitų giminingų chemijos pramonei šakų darbuotojų profesinius bei ekonominius interesus, remti teisėtas narių pastangas dėl darbo sąlygų gerinimo ir atlyginimo didinimo, rūpintis darbininkų profesiniu solidarumu, tarpininkauti ginčuose tarp sąjungos narių ir darbdavių, teikti nemokamas teisines paslaugas, materialinę ir moralinę pagalbą, organizuoti renginius.

Vilniaus skyrius atstovavo savo nariams pasirašant sutartis su darbdaviais, reikalavo laiku mokėti atlyginimą, sutrumpinti darbo dieną, organizavo streikus.

3. Nuo 1938 m. Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų centrinės sąjungos tikslas buvo pakeisti esamą ekonominę ir visuomeninę santvarką, vienyti visus chemijos pramonės darbuotojus, kovoti dėl darbininkų įtakos valstybės politikai, gyvenimo sąlygų gerinimo, organizuoti streikus, skleisti darbininkų solidarumo idėjas.

Vilniaus 2-asis skyrius atstovavo savo nariams sprendžiant ginčus su darbdaviais, prižiūrėjo, ar darbdaviai tinkamai laikosi pasirašytų darbo sutarčių, reikalavo teisėtų apmokamų atostogų, teikė materialinę pagalbą neturintiems darbo ir skurstantiems skyriaus nariams, organizavo šventes.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų Vilniaus skyrių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1948–1949 m. įrašyti 9 neaprašyti saugojimo vienetai, 1952 m. – apyrašas Nr. 1 ir 5 apskaitos vienetai.

1967-11-10 sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 322 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926 m., 1934–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų centrinės sąjungos tvarkomieji dokumentai, įstatai,stiklo gamyklų darbininkų delegatų suvažiavimo protokolas ir ataskaitaLenkijos Respublikos chemijospramonės darbuotojų centrinės sąjungos ir Lenkijos stiklo gamyklų sąjungos pasitarimo protokolas;

Lenkijos Respublikos chemijos ir giminingų pramonės šakų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus skyriaus Nr. 1 gauti raštai, gautų ir siųstų raštų registracijos knyga;

Lenkijos Respublikos chemijos pramonės darbuotojų centrinės sąjungos Vilniaus ir Vilniaus 2-ojo skyrių kolektyvinių ginčų stiklo gamykloje registravimo protokolai, susirašinėjimo sąjungos įstatų pakeitimo, Gegužės 1-osios minėjimo, streikų organizavimo, atostogų ir kt. klausimais dokumentai, narių prašymai suteikti paskolą nario mokesčiui sumokėti, gautų ir siųstų raštų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 322 apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926 m., 1934–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1149, ap. 1, b. 1393, l. 1 - 15.

2 LCVA. F. 1149, ap. 1, b. 1308, l. 3 - 4.

3 LCVA, F. 53, ap. 23, b. 3176, l. 71, 162, 168.

4 LCVA, F. 53, ap. 23, b. 2013, l. 2 - 6.

5 LCVA. F. 322, ap. 1, b. 2, l. 55, 143 - 149.

6 LCVA, F. 401, ap.2, b. 98, l. 8 - 9, 18.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:16