O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 323 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIVADIJOS KAMINKRĖČIŲ KORPORACIJOS FONDĄ NR. 323

2005-12       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus vaivadijos kaminkrėčių korporacija (Wojewódzka Korporacja Kominiarzy w Wilnie) (1928-11-03–1940-04-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus vaivadijos kaminkrėčių korporacija 1928-11-03 buvo įrašyta į Vilniaus vaivadijos Laikinąjį cechų ir korporacijų registrą (reg. Nr. 24).[1]

Remiantis 1927-06-07 Pramonės įstatymu, korporacijos veiklą tiesiogiai prižiūrėjo I instancijos pramonės valdžia – Vilniaus miesto magistratas.[2]

Korporacija 1929-04-28 įstojo į Lenkijos Respublikos centrinę kaminkrėčių korporacijų sąjungą Varšuvoje, siuntė delegatus į centrinės sąjungos organizuojamą visuotinį narių susirinkimą, ataskaitas apie korporacijos narių skaičių. Sąjunga prižiūrėjo ar korporacijos veikla atitinka centrinės sąjungos įstatus ir visuotinio narių susirinkimo nutarimus.[3]

Korporaciją valdė visuotinis narių susirinkimas ir susirinkimo išrinkta valdyba, kurios pavedimus atlikdavo patikėtiniai (Mężowie zaufania). Korporacija veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje.[4]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Vilniaus vaivadijos kaminkrėčių korporaciją 1940-04-26 uždarė.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus vaivadijos kaminkrėčių korporacijos nariais buvo Vilniaus vaivadijoje savarankiškai dirbantys kaminkrėčiai, asmenys, turintys kaminkrėtystės verslą, ir visi anksčiau dirbusieji kaminkrėtystės srityje.

Korporacija rūpinosi savo narių vienybės ir profesinio orumo ugdymu, gerų santykių tarp korporacijos narių ir jų samdomų darbuotojų palaikymu, jaunimu, besimokančiu kaminkrėčių profesijos, teikė informaciją apie laisvas darbo vietas, steigė savo nariams profesines mokyklas, savišalpos kasas, finansavo bendrų dirbtuvių, sandėlių išlaikymą, organizavo kursus, parodas, kitus renginius.[6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus vaivadijos kaminkrėčių korporacijos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948–1949 m. į apskaitos dokumentus įrašyta 21 neaprašyta byla.

Sutvarkius dokumentus, 1966 m. į apyrašą Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 323 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos centrinės kaminkrėčių korporacijų sąjungos ir Lenkijos Respublikos centrinės kaminkrėčių pramonininkų korporacijos sąjungos įstatai ir tvarkomieji dokumentai, Vilniaus vaivadijos kaminkrėčių korporacijos valdybos posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, korporacijos narių sąrašai ir anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 323 apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 401, ap. 2, b. 543, l. 18.
[2] LCVA, F. 401, ap. 2, b. 543, l. 16 - 17; Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 1927, Nr. 53 - 468, psl. 95, 131.
[3] LCVA, F. 323, ap. 1, b. 9, l. 52; b. 1, l. 12 - 13.
[4] Ten pat, F. 401, ap. 2, b. 543, l. 3 - 7.
[5] Ten pat, F. 401, ap. 2, b. 543, l. 20.
[6] Ten pat, F. 401, ap. 2, b. 543, l. 3 - 5.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:17