O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 325 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS GELEŽINKELIŲ INŽINIERIŲ SĄJUNGOS VILNIAUS RATELIO FONDĄ NR. 325

2006-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos geležinkelių inžinierių sąjungos Vilniaus ratelis (Związek Polskich Inżynierów Kolejowych Koło Wileńskie) (1921-10-02–1940-04-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos geležinkelių inžinierių sąjungos Vilniaus ratelio steigiamasis susirinkimas įvyko 1921-10-02. Vilniaus vaivados 1929-11-04 nutarimu Lenkijos geležinkelių inžinierių sąjungos Vilniaus ratelis buvo įrašytas į draugijų ir sąjungų registrą, registro Nr. 1151.[1]

Ratelis veikė Valstybinių geležinkelių Vilniaus apygardos direkcijos veiklos teritorijoje, vadovaudamasis  Lenkijos geležinkelių inžinierių sąjungos įstatais.

Ratelį valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija. Ratelio veiklą kontroliavo sąjungos vyriausioji valdyba.[2]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Lenkijos geležinkelių inžinierių sąjungos Vilniaus ratelį 1940-04-27 uždarė.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lenkijos geležinkelių inžinierių sąjungos nariais galėjo būti Lenkijos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį techninį išsilavinimą, dirbantys arba dirbę Susisiekimo ministerijoje, geležinkelių sistemoje, kitose susisiekimo srityse.

Sąjungos tikslai buvo vienyti geležinkelių inžinierius, ginti jų interesus, organizuoti savišalpą, informuoti visuomenę apie svarbiausias geležinkelių veiklos problemas ir pasiekimus.

Vilniaus ratelis rūpinosi narių profesiniu tobulinimu, darbo, buitinių sąlygų gerinimu; organizavo diskusijas, paskaitas, parodas, ekskursijas; leido leidinius, rengė straipsnius geležinkelių veiklos klausimais; steigė narių savišalpos kasas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos geležinkelių inžinierių sąjungos Vilniaus ratelio dokumentų perdavimo į archyvą data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1948–1949 m. į apskaitos dokumentus įrašyti 3 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952-02-10 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 10 apskaitos vienetų.

1967-11-10 sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į jį įrašyti 8 apskaitos vienetai. 1978 m. papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 325 yra 1 apyrašas, 15 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1936 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos geležinkelių inžinierių sąjungos įstatai; vyriausiosios tarybos, valdybos, revizijos komisijos veiklos taisyklės; sąjungos ratelių suvažiavimų, vyriausiosios valdybos, Vilniaus ratelio narių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai; vyriausiosios valdybos veiklos ataskaita; Lenkijos geležinkelių inžinierių suvažiavimų programos; Vilniaus ratelio susirašinėjimo atlyginimų inžinieriams nustatymo, buitinių sąlygų gerinimo, kvalifikacijos kėlimo, nario mokesčio mokėjimo klausimais dokumentai; Lenkijos geležinkelių inžinierių sąjungos narių sąrašai; Vilniaus ratelio finansų apyskaitos; narių prašymai paskoloms gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 325 apyraše Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1936 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 325, ap. 1, b. 2, l. 66, 67. F. 53, ap. 23, b. 2236, l. 45.
[2] LCVA. F. 325, ap. 1, b. 1.
[3] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 55, l. 3.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:18