O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 326 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

INŽINIERIŲ ŽYDŲ SĄJUNGOS VILNIUJE FONDĄ NR. 326

2006-04-     Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Inžinierių žydų sąjunga Vilniuje (Związek Inżynierόw Żydόw w Wilnie) (1932-05-27 – 1940-04-26)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vadovaujantis Vilniaus vaivados 1932-05-27 nutarimu Inžinierių žydų sąjunga Vilniuje įrašyta į Draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. 1590). Sąjunga veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje. Ją valdė visuotinis narių susirinkimas ir valdyba, veikė revizijos ir kvalifikacinė komisijos. Narių tarpusavio ginčus sprendė trečiųjų teismas.

Sąjungos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto seniūnija ir Vilniaus vaivadijos valdyba.[1]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Inžinierių žydų sąjungą Vilniuje 1940-04-26 likvidavo.[2]

Sudarytojo veiklos sritis

Sąjungos nariais buvo abiejų lyčių žydų tautybės inžinieriai.

Sąjungos tikslas buvo ugdyti inžinierių žydų profesinį solidarumą, ginti narių ekonominius ir profesinius interesus, kelti narių mokslinį, profesinį bei etikos lygį.

Sąjunga įsteigė įdarbinimo tarpininkavimo biurą, narių savišalpos kasą, skaityklą ir biblioteką; organizavo profesinius kursus ir mokslo ratelius; rengė paskaitas, parodas, ekskursijas; rėmė profesines mokyklas, leido ir prenumeravo leidinius, bendradarbiavo su kitomis panašiomis organizacijomis.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Inžinierių žydų sąjungos Vilniuje dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto nėra. 1948 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 49 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 16 apskaitos vienetų.

1964 m. rasta 40 kg fondui priklausančių netvarkytų dokumentų. 1965 m. dokumentai buvo sutvarkyti. Sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 109 apskaitos vienetai.

1979 m. į apyrašą papildomai įrašytos 3 bylos.

Iš viso fonde Nr. 326 yra 1 apyrašas, 112 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lenkų, jidiš, rusų, lietuvių, prancūzų kalbomis.

Fonde yra 1926–1931 m. Inžinierių draugijos Varšuvoje ir Inžinierių žydų sąjungos Lvove įstatų, mokymosi užsienio technikos mokyklose programų.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti sąjungos įstatai, visuotinių narių susirinkimų, valdybos, kvalifikacinės, revizijos ir kitų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo organizacinės veiklos, narių įdarbinimo, žydų mokyklų rėmimo, leidinių leidimo ir prenumeravimo klausimais dokumentai, bedarbių inžinierių anketos, prašymai priimti į sąjungą, padėti įsidarbinti, narių sąrašai, finansų ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Bedarbių inžinierių anketų ir prašymų priimti į sąjungą bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos abėcėlės tvarka pagal asmenų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 112 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lenkų, jidiš, rusų, lietuvių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 53, ap. 23, b. 2617, l. 2-8.
[2] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 53, l. 1.


 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-24 08:22