O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 327 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS BUHALTERIŲ SĄJUNGOS VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 327

2005-12      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos buhalterių sąjungos Vilniaus skyrius (Związek Księgowych w Polsce. Oddział w Wilnie) (1933-05-20–1940-04-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos buhalterių sąjungos Vilniaus skyriaus organizacinis susirinkimas įvyko  1933-05-20. Vilniaus skyrius savo įstatų neturėjo, jis veikė vadovaudamasis Lenkijos buhalterių sąjungos Varšuvoje įstatais ir buvo šios sąjungos padalinys. Vilniaus skyriaus veiklą turėjo teisę kontroliuoti vyriausioji sąjungos valdyba ir revizijos komisija.[1]

Vilniaus skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija ir draugiškas teismas (Sąd Koleżeński Oddziału). Skyriuje taip pat veikė kvalifikacinė, įdarbinimo (Komisja Pośrednictwa Pracy) ir kitos komisijos. Vilniaus skyrius veikė Vilniaus ir Naugarduko vaivadijų teritorijose.[2]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Lenkijos buhalterių sąjungos Vilniaus skyrių 1940-04-30 uždarė.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lenkijos buhalterių sąjungos nariais galėjo būti pilnamečiai Lenkijos Respublikos piliečiai – buhalterijos ekspertai, buhalteriai ir jų padėjėjai bei buhalterijos mokytojai, turintys atitinkamą profesinį parengimą ir nepriekaištingą reputaciją.

Sąjungos Vilniaus skyrius gynė savo narių teisinius ir ekonominius interesus, rūpinosi narių etikos lygiu, profesinės kvalifikacijos kėlimu, draugiškų santykių tarp narių palaikymu, materialine gerove, sveikata, kultūriniu gyvenimu ir kt.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Lenkijos buhalterių sąjungos Vilniaus skyriaus dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948 m. į apskaitos dokumentus įrašytos 7 neaprašytos bylos.

Sutvarkius dokumentus, 1978 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 327 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos buhalterių sąjungos tvarkomieji dokumentai, Vilniaus skyriaus narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kvalifikacinės komisijos veiklos dokumentai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 327 apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 327, ap. 1, b. 5, l. 84 - 86; F. 401, ap. 2, b. 66, l. 12.
[2] LCVA, F. 401, ap. 2. b. 66, l. 5 - 6; F. 327, ap. 1, b. 5.
[3] Ten pat, F. 401, ap. 2. b. 66, l. 19.
[4] Ten pat, F. 401, ap. 2. b. 66, l. 2.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:19