O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 328 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS RESPUBLIKOS BANKŲ IR TAUPOMŲJŲ KASŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VILNIAUS APYGARDOS FONDĄ NR. 328

2007-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos Respublikos bankų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus skyrius (Związek Zawodowy Pracowników Bankowych Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Wilnie) (1929-10-17–1929 m. gruodis)

Lenkijos Respublikos bankų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus apygarda (Związek Zawodowy Pracowników Bankowych Rzeczypospolitej Polskiej. Okręg w Wilnie) (1929 m. gruodis–1932-07-08)

Lenkijos Respublikos bankų ir taupomųjų kasų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus apygarda (Związek Zawodowy Pracowników Bankowych i Kas Oszczędności Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Wileński) (1932-07-09–1940-04-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos Respublikos bankų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus skyrius 1929-10-17 įrašytas į XII apygardos darbo inspektoriaus Vilniuje II profesinių sąjungų registrą, eil. Nr. 111.1

Remiantis 1929-10-06 sąjungos vyriausiosios valdybos nutarimu Vilniaus skyrius 1929 m. gruodžio mėn. pertvarkytas į Vilniaus apygardą. Tiksli pertvarkymo data nenustatyta.

1932-07-09 patvirtinus naujus sąjungos įstatus, Lenkijos Respublikos bankų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus apygarda pertvarkyta į Lenkijos Respublikos bankų ir taupomųjų kasų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus apygardą.2

Vilniaus apygarda vadovavosi Lenkijos Respublikos bankų ir taupomųjų kasų darbuotojų profesinės sąjungos įstatais, jos veiklą prižiūrėjo vyriausioji valdyba Varšuvoje. Apygardą valdė skyrių delegatų suvažiavimas, valdyba ir revizijos komisija.

Lenkijos Respublikos bankų ir taupomųjų kasų darbuotojų profesinė sąjunga buvo Kvalifikuotų darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo (Unia Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych) narė. Sąjungos Vilniaus apygarda derino savo veiklą su susivienijimo Vilniaus apygarda.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Lenkijos Respublikos bankų ir taupomųjų kasų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus apygardą 1940-04-27 uždarė.3

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lenkijos Respublikos bankų darbuotojų profesinės sąjungos nariais galėjo būti Lenkijos Respublikos piliečiai, bankų darbuotojai. Lenkijos Respublikos bankų ir taupomųjų kasų darbuotojų profesinės sąjungos nariais galėjo būti ir taupomųjų kasų, kredito bendrovių bei kitų finansinių įstaigų darbuotojai bei pensininkai.

Organizacijos tikslas buvo vienyti visus bankų, taupomųjų kasų, kredito bendrovių ir kitų finansinių įstaigų darbuotojus, rūpintis jų socialinėmis garantijomis, darbo sąlygų gerinimu, atlyginimo didinimu, gerų santykių tarp sąjungos narių palaikymu ir kt.

Sąjungos Vilniaus apygarda prižiūrėjo, ar darbdaviai laikosi su sąjungos narių teisėmis ir interesais susijusių darbo įstatymų bei kolektyvinių darbo sutarčių, organizavo konsultacijas teisiniais ir profesiniaisklausimais, informavo bedarbius narius apie laisvas darbo vietas, teikė paskolas, steigė bibliotekas, organizavo kursus, paskaitas, šventes ir kitus renginius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos Respublikos bankų ir taupomųjų kasų darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus apygardos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvoapskaitos dokumentuose 1948–1949 m. įrašytas 1 neaprašytas saugojimo vienetas.

Rasti dokumentai sutvarkyti ir 1966-08-27 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 4 apskaitos vienetai. 1967 m. atrinkti naikinimui 3 saugojimo vienetai, į apyrašą papildomai įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 328 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos bankų darbuotojų profesinės sąjungos ir Lenkijos Respublikos bankų ir taupomųjų kasų darbuotojų profesinės sąjungos vyriausiųjų valdybų aplinkraščiai, delegatų suvažiavimų ir vyriausiosios valdybos posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, Kvalifikuotų darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo vykdomojo komiteto aplinkraščiai ir pranešimai; žinios apie sąjungos narius, susirašinėjimo socialinio draudimo, kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo, leidinio „Bankų darbuotojas“ siuntimo ir kt. klausimais dokumentai; narių sąrašai, prašymai suteikti paskolas; bibliotekos knygų katalogas, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 328 apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 328, ap. 1, b. 5, l. 40 a, 44, 394.

2 LCVA. F. 328, ap. 1, b. 4, l. 6, 7.

3 LCVA. F. 401, ap. 2, b. 69, l. 3 - 22.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:20