O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 330 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS ŽURNALISTŲ SINDIKATO FONDĄ NR. 330

2006-01-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus žurnalistų sindikatas (Syndykat Dziennikarzy Wileńskich) (1927-03-24–1940-04-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus žurnalistų sindikatas 1927-03-24 įrašytas į Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. 633). Sindikatas buvo profesinė sąjunga, kurią valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba, revizijos komisija ir arbitražas; ji veikė Vilniuje.[1]

Organizacija buvo Lenkijos Respublikos žurnalistų sąjungos narė, turėjo delegatus, kurie atstovavo jos interesams Varšuvoje.[2]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-04-23 Vilniaus žurnalistų sindikatą uždarė.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus žurnalistų sindikato nariais galėjo būti žurnalistai ir korespondentai, nuolat bendradarbiaujantys su lenkų kalba leidžiamais periodiniais leidiniais, Vilniaus telegramų ir spaudos agentūromis, bei periodinių leidinių savininkai ir leidėjai, dirbantys žurnalistinį darbą.

Organizacija gynė moralinius ir materialinius narių interesus. Rūpinosi narių socialinėmis garantijomis, darbo sąlygų gerinimu ir atlyginimo didinimu, įsteigė savišalpos kasą, rėmė bedarbius žurnalistus, tarpininkavo sprendžiant ginčus tarp leidėjų ir sindikato narių, globojo žurnalistus, atvykusius į Vilnių iš užsienio, organizavo žurnalistikos kursus, koncertus ir kitus renginius.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus žurnalistų sindikato dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948–1949 m. į apskaitos dokumentus įrašyta 15 saugojimo vienetų, 1952 m. įrašytas apyrašas Nr. 1, 28 apskaitos vienetai.

1967 m. sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 330 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai. Dokumentai 1939 metų, lenkų kalba.

Vilniaus žurnalistų sindikato 1927–1939 m. veiklos bylų yra Vilniaus krašto visuomeninių organizacijų fonde Nr. 1269.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Vilniaus žurnalistų sindikato narių, mokančių socialinio draudimo įmokas, anketos, pageidaujančių lankyti civilinės saugos paskaitas sindikato narių, kandidatų į narius ir svečių sąrašai.

Iš viso fondo Nr. 330 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai. Dokumentai 1939 metų, lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F.53, ap.23, b. 2030, l. 4 - 5; F. 401, ap. 2, b. 547, l. 1.
[2] LCVA. F.53, ap.23, b. 1752, l. 26; b. 2030, l. 2.
[3] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 547, l. 2.
[4] LCVA. F.53, ap.23, b. 2030, l. 4; b. 1752, l. 26.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:21