O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 331 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DANTŲ PROTEZUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VILNIUJE FONDĄ NR. 331

2006-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Dantų protezuotojų profesinė sąjunga Vilniuje (Związek Zawodowy Pracowników Zębów Sztucznych w Wilnie) (1932-10-15–1940-04-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Dantų protezuotojų profesinės sąjungos Vilniuje organizacinis susirinkimas įvyko 1932-10-15. Sąjunga 1933-09-19 įregistruota Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre eil. Nr. 1657.

Sąjungą valdė visuotinis ir ypatingasis narių susirinkimai, valdyba, revizijos komisija, draugiškas teismas; ji veikė Vilniaus vaivadijoje.1

1934-09-27 pakeitus įstatus, sąjunga veikė Vilniaus, Balstogės ir Naugarduko vaivadijose.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-04-26 sąjungą uždarė.2

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Sąjungos nariais galėjo būti dantų protezavimu besiverčiantys darbdaviai bei darbuotojai.

Organizacijos tikslas buvo gerinti narių materialinę padėtį, rūpintis jų profesinio ir kultūros lygio kėlimu.

Sąjunga bendradarbiavo su Visos Lenkijos dantų technikų sąjunga Varšuvoje siekiant Lenkijos rytinės dalies ir kitų šalies regionų dantų technikų bei protezuotojų profesinių teisių sulyginimo, teikė nariams nemokamas teisines konsultacijas, rengė paskaitas, parodomąsias pamokas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dantų protezuotojų profesinės sąjungos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto nėra. Apskaitos dokumentuose 1948–1949 m. įrašyta 12 neaprašytų saugojimo vienetų, 1951 m. – apyrašas Nr. 1 ir 10 apskaitos vienetų.

1966 m. sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai, 2001 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 331 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1939 m. Dokumentai lenkų, jidiš, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Dantų technikų profesinės sąjungos Vilniuje 1932–1933 m. veiklos dokumentų.

Dantų protezuotojų profesinės sąjungos Vilniuje veiklos bylų yra Vilniaus krašto organizacijų ir bendrovių fonde Nr. 1269.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Visos Lenkijos dantų technikų sąjungos vyriausiosios valdybos aplinkraščiai, atstovų suvažiavimų protokolai ir ataskaitos, Dantų protezuotojų profesinės sąjungos Vilniuje įstatai, steigiamojo susirinkimo protokolas, valdybos posėdžių ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, žinios apie sąjungos narius, susirašinėjimo dantų protezuotojų pajamų apmokestinimo, agitavimo stoti į sąjungą ir kt. klausimais dokumentai, narių sąrašai, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 331 apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1939 m. Dokumentai lenkų, jidiš, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 331, ap. 1, b. 1, l. 8 - 13.

2 LCVA. F. 401, ap. 2, b. 50, l. 2.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:23