O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 332 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS RESPUBLIKOS CENTRINĖS FELČERIŲ SĄJUNGOS VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 332

2006-06- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos Respublikos centrinės felčerių sąjungos Vilniaus skyrius (Centralny Związek Felczerów Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Wilnie) (1926-10-27–1940-04-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos Respublikos centrinės felčerių sąjungos Vilniaus skyrius 1926-10-27 įregistruotas Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre eil. Nr. 538. 1

Vilniaus skyrius veikė vadovaudamasis Lenkijos Respublikos centrinės felčerių sąjungos įstatais, teikė veiklos ataskaitas vyriausiajai valdybai Varšuvoje. Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija, jis veikė Vilniaus ir Naugarduko vaivadijose.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-04-17 sąjungos Vilniaus skyrių uždarė.2

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Sąjungos nariais galėjo būti Lenkijos Respublikos piliečiai, turintys teisę eiti felčerio pareigas.

Organizacijos tikslas buvo remti ir ginti felčerių moralinius, materialinius ir teisinius interesus, gilinti narių profesines žinias, rūpintis jų orumo, profesinės etikos ir solidarumo ugdymu.

Vilniaus skyrius teikė rekomendacijas vaivadijų valdybų sveikatos skyriams dėl leidimų verstis felčerio praktika išdavimo, informavo apie nelegaliai dirbančius felčerius, rūpinosi bedarbių narių įdarbinimu, atstovavo narių interesams valstybinėse įstaigose, įsteigė teisinės pagalbos fondą (Fundusz Obrony Prawnej), rengė paskaitas ir kitus renginius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos Respublikos centrinės felčerių sąjungos Vilniaus skyriaus dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto nėra. Apskaitos dokumentuose 1949 m. įrašyta 10 neaprašytų saugojimo vienetų, 1952 m. – apyrašas Nr. 1 ir 21 apskaitos vienetas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 20 apskaitos vienetų. 1980 m. papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 332 yra 1 apyrašas, 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lenkų ir rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos centrinės felčerių sąjungos įstatai, Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, sąjungos vyriausiosios valdybos aplinkraščiai; sąjungos prezidiumo posėdžių, Vilniaus ir Naugarduko vaivadijų I felčerių suvažiavimo, Vilniaus skyriaus visuotinių narių susirinkimų, revizijos komisijos ir valdybos posėdžių protokolai; sąjungos vyriausiosios valdybos ir skyriaus metų veiklos ataskaitos; žinios apie Vilniaus ir Naugarduko vaivadijose dirbantį pagalbinį medicinos personalą ir veikiančias ligonines; susirašinėjimo nuobaudų už nelegalią gydymo praktiką skyrimo, nario mokesčio mokėjimo, atleidimo nuo mokesčių ir kt. klausimais dokumentai; skyriaus narių sąrašai, felčerių mokslo baigimo pažymėjimai ir kiti asmens dokumentai, prašymai priimti į sąjungą; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fonde Nr. 332 yra 1 apyrašas, 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 53, ap. 23, b. 2755, l. 57.

2 LCVA. F. 401, ap. 2, b. 59, l. 3.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:23