O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 333 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 333

2007-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos Respublikos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus skyrius (Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Wilnie) (1923-01-10–1940-04-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos Respublikos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus skyrius 1923-01-10 įtrauktas į XII apygardos darbo inspektoriaus Vilniuje II profesinių sąjungų registrą, eil. Nr. 15. 1

Vilniaus skyrius veikė vadovaudamasis Lenkijos Respublikos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos įstatais, teikė veiklos ataskaitas vyriausiajai sąjungos valdybai Varšuvoje.

Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija; jis veikė Vilniaus žemėje, vėliau – Vilniaus ir Naugarduko vaivadijose.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Lenkijos Respublikos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus skyrių 1940-04-30 uždarė.2

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lenkijos Respublikos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus skyriaus tikraisiais nariais galėjo būti visi dirbantys farmacininkai, garbės nariais – asmenys, išrinkti sąjungos suvažiavime.

Sąjungos tikslas buvo ginti narių materialinius, profesinius, moralinius ir teisinius interesus, rūpintis jų darbo ir buities sąlygų gerinimu, profesinės kvalifikacijos kėlimu, vienybės ir profesinio orumo ugdymu.

Vilniaus skyrius rūpinosi savo narių materialine gerove, siekė papildomo apmokėjimo už budėjimus ne darbo dienomis, tarpininkavo sprendžiant ginčus tarp vaistinių savininkų ir jų darbuotojų, teikė nariams paskolas, neturintiems darbo – pašalpas ir informaciją apie laisvas darbo vietas, rėmė nepasiturinčius Stepono Batoro universiteto farmacijos studentus, organizavo kursus, paskaitas, ekskursijas ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos Respublikos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus skyriaus dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1948–1949 m. įrašyta 13 neaprašytų saugojimo vienetų, 1952 m. – apyrašas Nr.1 ir 13 apskaitos vienetų.

1965-09-10 sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai, 1967 m. papildomai įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 333 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos vyriausiosios valdybos aplinkraščiai, prezidiumo posėdžių ir delegatų suvažiavimo protokolai, Vilniaus skyriaus visuotinių narių susirinkimų, revizijos komisijos ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo socialinio draudimo, farmacininkų budėjimo vaistinėse švenčių dienomis ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, narių prašymai suteikti paskolas, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 333 apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1149, ap. 1, b. 227, l. 42.

2 LCVA. F. 401, ap. 2, b. 58, l. 3.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:24