O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 343 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS ŽEMĖS ALUDŽIŲ, KAVINIŲ IR VALGYKLŲ SAVININKŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 343

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus žemės aludžių, kavinių ir valgyklų savininkų sąjunga (Związek Właścicieli Piwiarń, Kawiarni i Jadłodajni Ziemi Wileńskiej) (1927-02-15–1940-05-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus žemės aludžių, kavinių ir valgyklų savininkų sąjunga 1927-02-15 buvo įrašyta į Vilniaus vaivadijos Draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. 613). Ją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba, kontrolės taryba (Rada Nadzorcza) ir revizijos komisija. Sąjunga veikė Vilniaus žemėje.[1]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-05-06 nutarimu sąjungą uždarė.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus žemės aludžių, kavinių ir valgyklų savininkų sąjungos nariais galėjo būti juridiniai ir pilnamečiai fiziniai asmenys, turintys prekybos ir kitą verslą.

Sąjunga rūpinosi prekybos vystymu, geru santykių tarp sąjungos narių palaikymu, teikė savo nariams moralinę, teisinę ir profesinę pagalbą, steigė savišalpos kasas, kooperatyvus, alaus daryklas, klubus, organizavo parodas, koncertus, paskaitas ir kitus renginius.[3]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus žemės aludžių, kavinių ir valgyklų savininkų sąjungos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949 m. į apskaitos dokumentus įrašytos 4 neaprašytos bylos.

Sutvarkius dokumentus, 1967 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 343 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti sąjungos įstatai, valdybos, revizijos komisijos posėdžių bei narių susirinkimų protokolai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 343 apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F.343, ap. 1, b. 1, l. 143.
[2] LCVA, F. 401, ap. 2, b. 126, l. 15.
[3] Ten pat, , F. 401, ap. 2, b. 126, l. 4 - 5.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:01