O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 367 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS VALSTYBINIŲ GELEŽINKELIŲ VILNIAUS DIREKCIJOS DARBUOTOJŲ SAVITARPIO PAGALBOS DRAUGIJOS

VILNIUJE FONDĄ NR. 367

2006-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos valstybinių geležinkelių Vilniaus direkcijos darbuotojų savitarpio pagalbos draugija Vilniuje (Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Pracowników Dyrekcji Wileńskiej Polskich Kolei Państwowych w Wilnie) (1933-10-30 – 1940-04-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos valstybinių geležinkelių Vilniaus direkcijos darbuotojų savitarpio pagalbos draugija Vilniuje 1933-10-30 buvo įrašyta į Vilniaus vaivadijos valdybos draugijų ir sąjungų registrą, registro Nr. 1658.

1935-10-02, pakoregavus draugijos įstatus, draugija perregistruota ir įrašyta į Vilniaus vaivadijos valdybos draugijų ir sąjungų registrą, registro Nr. 1876.

Draugija veikė Lenkijos valstybinių geležinkelių Vilniaus direkcijos veiklos teritorijoje. Draugiją valdė visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija. 1

1940-04-23 Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas draugiją uždarė. 2

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lenkijos valstybinių geležinkelių Vilniaus direkcijos darbuotojų savitarpio pagalbos draugijos Vilniuje nariais galėjo būti visi geležinkelio darbuotojai, nuo 1935 m. - taip pat ir išėję į pensiją. Draugija teikė materialinę pagalbą dirbantiems bei darbingumą praradusiems draugijos nariams. Buvo išduodamos paskolos, o ligos, sužalojimo, mirties atvejais - pašalpos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos valstybinių geležinkelių Vilniaus direkcijos darbuotojų savitarpio pagalbos draugijos Vilniuje dokumentų perdavimo į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1948-08-23 buvo įrašyti 38 neaprašyti saugojimo vienetai.

1967-10-20 sudarytas apyrašas Nr. 1, į jį įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 367 yra 1 apyrašas, 19 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai; visuotinių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo paskolų skyrimo bei gražinimo klausimais dokumentai; narių sąrašas; prašymai suteikti paskolą; paskolų, pajamų ir išlaidų registracijos knygos; kasos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 367 apyraše Nr. 1 įrašyta 19 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 367, ap. 1, b. 2; F. 53, ap. 23, b. 2679.

2 LCVA. F. 401, ap. 2, b. 398.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:02